Askerler, mahkeme sonucu beklenmeden atılacak

Hele şükür; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 400 civarında muvazzaf ve emekli askerin yıllardır tutuklu olduğunu hatırladı ve bu durumun terörle mücadeleyi olumsuz yönde etkilediğini, operasyon bölgesine gönderecek asker bulamadıklarını söyledi. Yargıya “tutukluluğun bu kadar uzun olmaması” mesajını verdi.
Tutuklanan askerlerin bazıları başlarına gelenlere kahredip yargı sürecini beklemeden istifasını veriyorlar. Çok kıymetli komutanlar içleri kan ağlaya ağlaya mesleklerinden kopuyor. Onların başına gelenler, emrinde çalışanları da olumsuz yönde etkiliyor. Asker, sahipsiz olduğunu düşünür noktaya geldi. Kuvvet Komutanlığı’na ataması yapılacak olanlar bile olup bitenlere ortak olmamak için görevlerinden ayrılıyor.

Komuta katı imzalı baş emir
Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 22 Ekim 2012’de yayımlanan Per: 1900-299557-12 sayılı genelge şöyle başlıyor:
“Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, sahip olduğu yüksek disiplin ve dürüst görev anlayışı ile vazifesini örnek seviyede yerine getirmek suretiyle bağrından çıktığı Türk halkının gösterdiği güven ve sevgiye layık olmak ve kamu vicdanında oluşmuş bu değerleri yıpratmamak ve TSK’nın itibarını sarsacak tavır ve hareketlerden uzak durmak zorundadır.
Ancak, TSK personelinden bir kısmının sebep olduğu olaylar nedeniyle son zamanlarda basın ve yayın organlarında TSK’nın kurumsal itibarı ile halkın nezdindeki güvenirlik ve saygınlığını zedeleyecek türden yorumlar yer almaktadır.
Ayrıca ayırma işlemine tabi tutulan personelin bir kısmı ayırma işleminin mevzuata uygun şekilde yapılmaması nedeniyle mahkeme kararıyla geri dönmektedir. Bu durum, TSK’nın kurumsal itibarını zedelediği, müesses disipline zarar verdiği, işgücü kaybına, maddi kayıplara ve bahse konu personelin mağduriyetine yol açtığı değerlendirilmektedir.”
Peki, personelin TSK’dan çıkarılması bundan böyle nasıl yapılacak. Bunu da “komuta katı” imzalı “baş emir”den okuyalım:
“Mevcut somut bilgi ve belgelerin yeterli olması durumunda, personel hakkında yürütülen adli soruşturma veya kovuşturmanın sonucunu beklemeye gerek kalmadan ayırma süreci başlatılmalıdır. Bu konudaki görevlerini ihmal ettiği veya savsakladığı tespit edilen amirler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
Sicil belgesi tanzim edilirken personelin görevini nasıl yerine getirdiğinin değerlendirmesinin yanında adli ve ahlaki durumu da göz önünde bulundurulacaktır.
Maiyetindeki personelin içinde bulunduğu hukuki durumu sicil belgesine yansıtmayan sicil amirleri hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır.

Ayırma sürecinde nelere dikkat edilecek
Birden fazla disiplin cezası bulunan ancak mevcut disiplinsizlikleri içerik yönünden ayırmayı gerektirmeyecek vahametle bulunmayan bir personel hakkında, disiplinsizlik nedeniyle ayırma işlemi tesis edilemeyeceği gibi evvelce hiç disiplinsizliği bulunmayan sicil durumu çok yüksek bir personelin gayri ahlaki ve TSK’nın itibarını zedeleyecek bir fiilin (halen yargılaması devam eden eşcinsel ilişki, dolandırıcılık, hırsızlık, rüşvet almak, irtikap v.b yüz kızartıcı eylemler ve yasadışı siyasi yıkıcı bölücü görüşler benimsemenin tespit edilmesi gibi) varlığı halinde ise derhal disiplinsizlik veya ahlaki nedenle ayırma işlemi tesisi mümkündür. Ancak bu hallerin somut bilgi ve belgelerle tespit ve ispatı gerekmektedir.
Ancak işlenen fiil şahsın TSK’dan hemen ayrılmasını gerektirir bir vahamet arz ediyorsa (ırza, iffete tecavüz, cinsel sapkınlık, TSK’nın itibarını sarsıcı ağır disiplin ihlalleri, hırsızlık, dolandırılıcılık, sahte evrak tanzim etmek, sarkıntılık, taciz v.b) ve bunlar ilk etapta bazı somut verilerle (bilgi, belge, suçüstü hallerinde tutanak) açıkça anlaşılıyorsa, olayın başlangıç aşamasında olayın vahametine göre gerekirse derhal, çoğunlukla iddianame hazırlandığında) yargılamanın sonucu beklenmeden ayırma işlemi tesis edilecektir.

Hakkında beraat kararı verilse bile
TSK’dan ilişiği kesilecek personelin, TSK’nın itibarını sarsacak gayri ahlaki davranışının şüpheye yer bırakmayacak bilgi/belge (fotoğraf, bilirkişi raporları, telefon görüşmeleri, sanık, tanık mağdur ifadeleri, kriminal raporlar, iddianame, v.b) ile tespit edilmiş olması gerekmektedir.
Adli mahkemedeki davasından beraat eden personel hakkında ayırma işleminin başlatılması:
Disipline veya ahlaka aykırılık unsuru taşıyan bir eylemden dolayı adli mahkemeler tarafından haklarında beraat, kovuşturmaya yer olmadığı, görevsizlik, davanın düşmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme vb. karar verilen personel hakkında, disiplinsizlik veya ahlaka aykırı davranışını fiilen işlediğini kanıtlayan bilgi ve belgeler (iddianame, sanık mağdur ifadeleri, tutanak, bilirkişi raporları vb.) varsa ayırma işlemi yapılabilecek.”
Fuhuş, şantaj gibi suçlamalarla karşı karşıya olanlar, beraat etseler bile acaba TSK’dan atılacaklar mı? Bunu da öğreneceğiz…

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget