Haber Güncel

Son Konular
Abbas Güçlü Ahmet Tan Alev Coşkun Ali Eralp Ali Sirmen Ali Tartanoğlu Alican Uludağ Altan Öymen Arslan BULUT Ataol Behramoğlu Atilla Kart Aydınlık yazarları Ayşenur Arslan Barış Yarkadaş Bedri Baykam Bekir Coşkun Bilim Teknik Bozkurt Güvenç Burak H. Özdemir Bülent Soylan Can Ataklı Can Dündar Celal Şengör Cengiz Önal Cengiz Özakıncı Cevat Kulaksız Ceyhun Balcı chp Coşkun Özdemir Cumhuriyet yazarları Cüneyt Arcayürek Çiğdem Toker Deniz Kavukçuoğlu Doğan Kuban Dr. M. Galip Baysan Dünya haberleri Ece Temelkuran Eğitim Ekonomi Emin Çölaşan Emine Ülker Tarhan Emre Kongar Erdal Atabek Erdal Atıcı Eren Erdem Ergin Yıldızoğlu Erhan Karaesmen Erol Manisalı Ertuğrul Kazancı Ferhan Şensoy Fırat Kozok Fikret Bila genel Gündüz Akgül Güner Yiğitbaşı Güngör Mengi Güray Öz Gürbüz Evren Hakkı Keskin Hasan Pulur Hayrettin Ökçesiz Hikmet Çetinkaya Hikmet Sami Türk Hulki Cevizoğlu Hüner Tuncer Hüseyin Baş Işık Kansu Işıl Özgentürk İlhan Cihaner İlhan Selçuk İlhan Taşçı İnci Aral İrfan O. Hatipoğlu İsmet İnönü Kemal Baytaş Kemal Kılıçdaroğlu Köşe Yazıları Kurtul Altuğ Kürşat Başar Levent Bulut Levent Kırca Leyla Yıldız lozan Mehmet Ali Güller Mehmet Faraç Mehmet Haberal Mehmet Halil Arık Mehmet Türker Melih Aşık Merdan Yanardağ Meriç Velidedeoğlu Mine Kırıkkanat Miyase İlknur muharrem ince Mustafa Balbay Mustafa Mutlu Mustafa Sönmez Mümtaz Soysal Müyesser Yıldız Necati Doğru Necla Arat Nihat Genç Nilgün Cerrahoğlu Nuray Mert Nusret Ertürk Oktay Akbal Oktay Ekinci Oray Eğin Orhan Birgit Orhan Bursalı Orhan Erinç Ömer Yıldız Özdemir İnce Özgen Acar Özgür Mumcu Öztin Akgüç Rıza Zelyut Rifat Serdaroğlu Ruhat Mengi Sabahattin Önkibar Sağlık Saygı Öztürk Selcan Taşçı Serpil Özkaynak Sevgi Özel Sinan Meydan Siyaset Soner Yalçın Sözcü yazarları Spor Süheyl Batum Şükran Soner Tarım Tarih Tayfun Talipoğlu Tekin Özertem Tülay Hergünlü Tülay Özüerman Tünay Süer Türey köse Türkiye Türkkaya Ataöv Uğur Dündar Uğur Mumcu Utku Çakırözer Ümit Zileli Vatan Yazarları Video Yakup Kepenek Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Öztürk Yazı Dizileri Yener Güneş Yeniçağ yazarları Yılmaz Özdemir Yılmaz Özdil Yurt Yazarları Yüksel Pazarkaya Zeki Tekiner Zeynep Göğüş Zeynep Oral Zulal Kalkandelen

“Devlet memurları hiçbir hediye almadan hizmet etmelidirler. Buna uymayanlar yargı kararlarıyla cezalandırıldığında cenaze merasimi yapılmadan gömülmelidirler”                     Platon

“Saydamlık politikayı temizleyecek ilaçlardan birisidir. Hiç bir şey saydamlık kadar politikalardaki kötü uygulamaları kontrol edemez. Evinin çevresindeki duvarın etrafına bir delik açmaya çalışan bir İrlanda’lı’ya ne yaptığı sorulduğunda İrlandalı şöyle cevap vermiş. “Evin bodrum katındaki karanlığın dışarı çıkması için uğraşıyorum.” Galiba, bizim şimdi yapmamız gereken de budur”.                       Woodrow Wilson
*
“Hesap verme yükümlülüğü, (...) yetki kullanan herkes tarafından üstlenilmiş bir zorunluluk olduğu için demokratik yönetim[in] özüdür. Hesap verme bir ülkenin parlamentosunun, hükümetinin ve dolayısıyla her bir bakan, kurum ve kuruluşunun o ülkenin insanlarına, o ulusa karşı bir yükümlülüğüdür. (…) Etkin demokrasi etkin hesap verme süreci gerektirir. (…) Saydamlık, iyi yönetişim ve hesap verme süreci demokrasinin temellerini oluşturur ve demokrasi [ancak] iyi bilgilendirilmiş bir toplumla sürdürülebilir”.
Kenneth M. Dye, Kanada Sayıştayı Eski Başkanı

“Nasıl ki, bir yaprak, ağacın sessiz onayı olmadan sararamazsa, bireyler de toplumun sessiz onayı olmadan suç işleyemezler”.(1)
Rüşvet ve Yolsuzluk üstüne

Rüşvet ve yolsuzluk, tarih boyunca insan ve devlet nizamını, adaleti çökerten ahlak dışı bir olgudur.
Haksız bir menfaat sağlamak için verilen ödül, ücret veya ödenen bedel anlamına gelir. Ülkenin her alanda gerilediği zamanlarda özellikle çürüme, bozulma zamanlarında rüşvet suçları son derece artar. Rüşvet ve yolsuzluk toplumların, eğitim, kültür ve ekonomik gelişmişliği ile ilgili orantılı olarak azalır veya çoğalır.
Osmanlı devleti eğitim, kültür ve bilime önem vermediği için, bütün devlet bürokrasisi kollarında, adalet düzeninde rüşvet çok yaygındı. Ayrıca devlet makamlarındaki atamalarda, son Duraklama ve Gerileme Devirlerinde liyakate pek uyulmuyordu, makamlar rüşvetle dağıtılıyordu.
(Burada bir parantez açalım. 18 yıllık AKP-RTE İktidarında da Osmanlıda olduğu gibi tüm atamalarda, sınavlarda liyakat gözetilmediğini, çoğunlukla yandaşların tercih edildiği basına yansırdı.  Yönetimin, muhaliflere, aydınlara, gazetecilere yapılan haksızlık ve kumpaslarla dolu olduğunu yandaş olmayan basın yaygın bir şekilde açıklamakta)
Osmanlı, cehalet, yolsuzluk ve rüşvet gibi toplumu yıkan olgu ile gerileyip toprak kaybetmeye başlayınca, devrin aydınları, şairleri, padişahlara bildiriler ve şiirlerle çöküş nedenlerini sunmuşlardı.(2)
Cehalet rüşveti yaratır. Osmanlı cehalet ve rüşvetle battı
İşte Osmanlının da Duraklama, Gerileme devrinde devlet katındaki cehalet, haksız atama, yönetimde adaletsizlikler rüşvetle katlanınca devletin gerilemeye gittiğini gören devrin şairleri mısralarında acı gerçekleri dile getirmeye başladılar.
Bu konularda ülkedeki cehalet ve adaletsizliklerle ilgili olarak 16 ncı yüzyıl ünlü şair ve düşünürlerinden, Bağdatlı Ruhi (d ? -1605)  Nev-i zade Atayi (1582-1635) Nabi (1642-1712) gibi aydınlar, yazdıkları şiirlerde devletteki düzenlikleri şiirlerinde dile getiriliyorlar.
Dünya talebiyle kimisi halkun emekde
Kimi oturup zevk ile dünyay yemede
Yok derdine bir çare ide mir ü gedada
.……………………………………….
“Ya Rab bize bir er bulunup himmet eder mi?
“Yohsa günümüz böyle felaketle geçer mi?”  

(16. ncı yüz yıl şairlerinden Bağdatlı Ruhi )*Yine 16. Yüzyılın ünlü şairlerinden Nev’izade Atayi, “devrin en önemli meselelerinden biri olan liyakatsiz insanların işbaşına getirilmesi ve adam yokluğunu” dile getirir. Bu devirde sahte keramet gösteren şeyhler her yanı tutmuştur, diyerek dinsel sömürünün o zamanda yaygın olduğunu anlatır. (Bu konuda günümüzde de  Feto’dan nice şeyh ve imamlara kadar din bezirganlarına rastlamıyor muyuz)  Atayi şiirlerinde rüşvet, cehalet, devlet katındaki liyakatsizlikleri şöyle dile getirir:“Bir dem itmişti sipihri geddarCahiliyyet fıtratin izbar.
(Cehalet felek, öyle bir an geldi cahiliyeti ve cahil insanları öne çıkardı)
“Râyet-i cehl olup âlem-gir
Buldu ayyamu felek-i tezvir
(Cehalet bayrakları âlemi tuttu arabozucu, felek istediği güne kavuştu)
“Âlim ülm nizamu mahhü
Oldı tümar evrak-ı mensur”.
(Alimler hor görülürdü, ilim başaşağı edildi padişah fermanıyla verilen liyatler-ilmi eserler tarumar edilerek kaldırıldı). 
“Mahv olup safha-iğ ebced hâni
Sikke-i löyiç idi nâdâni        
(Yazı bilenlerin yazı tahtaları mahv olup cahil ile geçer akçe oldu)
“Mektebü medrese virân oldıKahveler mekteb-i irfan oldı.”        
(Mektepler medreseler viran oldu. Kahveler irfan mektebi oldu).
Levh-i talimamel-mânde idi
Akçenin tahtası meydanda idi”.
(Eğitim tahtaları işe yaramaz idi. Ancak paranın tahtası meydanda idi).
Mansıba ilm iken evvel mi’yarŞart-ı vâkif gibi cehl oldi medâr.
(Önceleri makam almak ilim gerektirirken, şimdi ise buna cahillik şart oldu).
“İtdi bu hâli görünce zurefâ
Akçesi olmayan izhar-ı zekâ
(Parası olmayan ama zeka sahibi ileri gelen kişiler bu hali görünce)
“Ya’ni bir mürtesi-i nâdânı
İtdi sadru-l ulema ulemâ harc-ı denî.
(Yani cahil bir rüşvetçiyi âlimlerin başına geçirildiğini).
Aklı fi’âl-i cünün şirret
Ruhi hayvani celil ü rüşvet.
(Aklı, edepsizlik ve gözü karalık işlerinde ve ruhu cehalet ve rüşvetle dolu).
 Fuzuli de yine rüşvetten yakınır.
"Selâm verdim “rüşvet değildir” deyü almadılar"  diyerek devrin rüşvet, çıkar ve yolsuzluğundan yakınan Osmanlı Divan Şairi Fuzuli’den (1483-1556) yaklaşık 200 küsur yıl sonra, yine Osmanlı’nın Divan şairlerinden Nabi (1642-1712) devrin rüşvet, yolsuzluk gibi toplumsal hastalığından bahsederken dizelerinde şöyle yakınıyor:
Vermezdi kimse kimseye nan minnet olmasa,
Bir maslahat görünmez idi rüşvet olmasa.
Yok bi-garaz muamele ehli zamanede,
Kimse ibadet etmez idi Cennet olmasa.
Etmez zuhur-i arsada bir kimseden Kerem,
Zımmında kasd-iğ daiye-i şöhret olmasa.
Bakmazdı kimse ayne-i safa Nabiya
Hodbinlik alakasına alet olmasa.
Günümüz Türkçesi ile şöyle:
Minnet olmasa kimse kimseye ekmek vermezdi
Rüşvet olmasa hiçbir iş görülmezdi
Şu dünyada insanlar amaçsız iş yapmıyor.
Cennet olmasa kimse ibadet etmezdi.
Mal edinme yükselme için araç olmasa
Herkes bilim yerine onu yeğler miydi?
İçinde ün yapma amaç olmasaydı.
Bağış için ortalıkta hiç kimse görünmezdi
Ey Nabi, bencillik ilişkisi için araç olmasa
Tertemiz aynaya kim bakardı?
İnsanlık tarihini incelediğimiz zaman, ilk çağdan beri rüşvetin var olduğunu ve rüşvetle yaşamın sürdüğü görülür. Rüşvet ve yolsuzluk, toplumsal ahlakı bozduğu için, rüşvetin çeşitli toplumlarda çeşitli biçimde cezalandırıldığı görülür.
Tarihler boyunca binlerce rüşvet örneğini sayabiliriz, ancak kaynaklara dayanarak birkaç rüşvet örneğini aktaralım. 
*                      
Ünlü Pers kralı II. Kambises’in rüşvet alan bir yargıcın derisini yüzdürüp deriyi yargıç koltuğuna gerdirerek yeni yargıç olarak atadığı oğlunun hangi koltukta oturduğunu bilmesini öğütlemesi ibret verici bir hikâye olarak anlatılır. Yine Hamurrabi Kanunu’nun beşinci maddesi yargıcın rüşvet almasının cezalandırılmasına ilişkindir. Ceza ise, rüşvetin on iki misli olarak tanzimi ve yargıcın görevden el çektirilmesidir.
İlkçağ Yunan toplumunda da rüşvetin önüne geçilememiştir. Güçlü gelenek ve kültürlerine rağmen “insanı servet yapar” düsturunu sıkı sıkıya bağlı kalan Yunan toplumunda memurların rüşvetçiliği oldukça fazlaydı.
*
Dante, yedi yüz yıl önce, rüşvetçileri cehennemin en derinine koyarak, ortaçağda yolsuz davranışlara duyulan nefreti yansıtmıştır. Shakespeare, bazı oyunlarında yolsuzluğa yer vermiştir.
*
“…Sultan Alp Arslan’ın ölümünden sonra tahta geçen Melikşâh ile saltanat mücadelesine giren amcası Kavurd, Türkmenlerden yardım almak istiyordu. Ancak, Melikşâh amcasından önce davranarak onlara beş yüz bin altın, giysi ve silahı rüşvet olarak vererek Türkmenleri kendi tarafına çekmeyi başarmıştı…”
Selçuklularla ilgili rastladığımız ilk rüşvet olayı Sultan Tuğrul Bey dönemindedir (1040-1063). Arslan Desâsiri’nin isyanı (1055) sırasında ona yardım eden Mervanoğlu Nasr el Devle Ahmed, Sultan Tuğrul Bey’e affı için rüşvet göndermiştir. Nasr el Devle, kendini ancak yüz bin dinar karşılığı affettirebilmişti.
*
Rüşvet ve Yolsuzluk üstüne

Sultan Alp Arslan dönemimde (1064-1072) kayda geçen bir rüşvet olayı da Vezir Amîd el-Mülk hakkındadır. Sultan Alp Arslan’ın tahta geçiş sürecinde Çağrı Bey’in oğlu Süleyman adına hutbe okutan Amîd el-Mülk daha sonra Alp Arslan’ın tahta geçmesiyle kendini affettirmek adına birçok defa rüşvet göndermiştir. Sultan, kendisini affetmeyerek kesin olarak öldürülmesini emretmiştir. Hatta kendisini öldürmeye gelen gulama dahi rüşvet teklif ettiyse de öldürülmekten kurtulamamıştır.(3)Melilkşâh’ın ölümünden sonra oğlu Mahmud’u tahta geçirmek isteyen Terken Hatun’un en önemli kozu yine rüşvetti. Selçuklu emirlerini yanına çekebilmek adına hazineden bir milyon dinar rüşvet dağıtmıştı.(4)
Lazkiye Kadısı Mehmet, huzuruna gelen davacıdan birkaç bin akçe alıp lehine karar veren; ancak davalı kendine daha fazla rüşvet verirse bu kez onun lehine hüküm veren bir Osmanlı kadısı idi. 
Daha sonraki dönemlerde ise, tarih kitaplarında Osmanlı Devletine rüşveti ilk bulaştıranın Şemsi Paşa olduğu belirtilmektedir: Tarihçi Peçevi'nin bir başka tarihçi olan Ali'den aktararak yazdığına göre, III. Murad'ın vezirlerinden Şemsi Paşa ataları Kızıl Ahmetli ailesinin öcünü almak için bir bahane bulup, padişaha 40.000 altın rüşvet almayı kabul ettirmiştir. Amacı Osmanlı hanedanının rüşvete nasıl battığını kanıtlamak! Nitekim sonra da yakınlarına bu olayı anlatmış, ‘‘Osmanlı'nın batması kaçınılmazdır; işte ispatı!’’ demiş...
Böylece rüşvet hastalığını devletin en yüksek katına da bulaştırdığını, ilk rüşvetçi padişahın lll. Murat olduğu, tarihçi Ali'ye bizzat kendisi anlatmıştır. Aynı Şemsi Paşa bu olaydan sonra da padişaha verilen dilekçeleri yüklü rüşvetler karşılığında almaya ve aldığı rüşvetlerin bir bölümünü de padişaha vermeye, böylece bir komisyoncu gibi çalışmaya başlamıştır.(5)
Rüşvet ve Yolsuzluk üstüne

Çizdiği haritalarla, şimdi bile dünyanın hayranlığını kazanan Piri Reis’in (1465-1554)   anısına UNESCO nun 2013 yılında doğumunun 500 yılını “Piri Reis Yılı” ilan etmesi nedeni ile andığımız Piri Reis’in idamı insana acı vericidir. Osmanlının iki valisine (Basra-Kahire) ganimetten rüşvet-pay vermedi diye, Kanuniye şikâyetle ve kumpas kurularak 90 yaşını aşmış Piri Reis’in idam edilmesi öyküsü her Türkün yüreğini burkar.
Osmanlı tarihinin en tanınmış rüşvetçi kişisi Kanuni Sultan Süleyman'ın rüşvetçiliği ile meşhur Sadrazam Rüstem Paşa’dır.
Osmanlıda bir zamanları rüşvet öylesine yaygınlaşmıştı ki, devlet adamları makamlarını satmışlar; Topal Recep Paşa sadrazamlık makamını 50 bin altına satmaya kalkmıştır.
Şeyhülislam Mehmet Ataullah Efendi, kimi makamları rüşvet karşılığında satardı.
Tanzimat’ın ilanından sonra, rüşvetin önünü almak için padişah ve yüksek rütbeli memurlar başta olmak üzere, devleti idare edenlerin rüşvet almamak üzere Kuran’a el basma kuralı konulmuşsa da, eğitim, kültür düzeyi çok düşük olan Osmanlıda rüşvet ve yolsuzluk önlenemediği yanında Osmanlının yıkılışı önlenememiştir. Öyle ki, 1919 un işgal ve yıkılış yıllarında Osmanlı halkının okuma yazma düzeyi  %5 (yüzde beş)in bile altında idi. 
Uzaklardan, eski çağlardan yakınlara gelirsek,  eski çağlardan beri, tarihin her devrinde rüşvet ve yolsuzluk olmuştur. Ama biz eski rüşvetleri bırakalım,  yakın tarihimizdeki, hele tanık olduğumuz ilginç rüşvetlere kısaca yer verelim.
“Rüşvetin belgesi mi olur, Pez…nk
Cumhuriyetimizde de öylesine rüşvetler olmuştur ki, mahkemede söylenilen “rüşvetin belgesi mi olur pez..nk” sözü özdeyiş haline gelmiştir.
 İSKİ 1993  İSKİ Yolsuzluğundan tutun da SSK yolsuzluğuna Eska inşaatın sahibi Selim Edes Emlakbank’a yaptığı inşaat ve sattığı arsanın bedeli olan 120 milyon doları tahsil etmek istemiş, Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan’da bunu 3,5 milyon dolar rüşvet karşılığında yapacağını söylemişti. İş yargıya geçince, dünya rüşvet tarihine geçecek sözle Selim Edes’in Engin Civan’a söylediği “Rüşvetin belgesi olur mu pezevenk!” demişti.(6)
1980’lerden bu yana ortaya çıkan başlıca yolsuzluk olayları arasında, Devlet Bakanı İsmail Özdağlar’ın adının karıştığı rüşvet yolsuzluğu, F-16 savaş uçağı alımıyla ilgili rüşvet olayı, İstanbul Bankası yolsuzluğu, Jaguar Olayı, Karayolları Yolsuzluğu, İSKİ yolsuzluğu, İLKSAN yolsuzluğu, TÜRKBANK yolsuzluğu, Hayali İhracat yolsuzlukları sayılabilir.
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Yüce Divana 12 bakan sevk edilmiştir.
Rüşvet ve Yolsuzluk üstüne

17 Aralık soruşturması veya 2013 Türkiye Rüşvet Skandalı, Eylül 2012 ve Şubat 2013'te İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Oğuz Bayraktar, iş adamı Ali Ağaoğlu, Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan ve Rıza Sarra(6) gözaltına alınmaları ile başlayan olaylar gibi, nice binlerce rüşvet olaylarını sayabiliriz
Bunca yolsuzluk ve rüşvetle dile düşen kişilerin yargılanmaması,  gerçekten çok dikkat çekici.  Meclis  yasa çıkarır, suçluyu aklamaz; suçluyu bağımsız yargı aklar, bu rüşvet suçluları mahkemelere bile gönderilmedi.  Kaldı ki 18 yıl içinde hiçbir bürokratın yargılandığı pek görülmedi.
*
“Türkiye’yi dünya liginde utanç verici sıralara iten, uluslararası kuruluşlara  Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün "Uluslararası Yolsuzluk Endeksi" sıralamasında  “sonuçlanmış bir tane bile rüşvet dosyanız yok” raporlar yazdırılmıştır.(7)
Bilimden ayrılıp dine sarılan bir devlet, çağın gerisinde kalır.

Rüşvet ve Yolsuzluk üstüne
Kısaca binlerce rüşvet örneğini verebiliriz. Ancak şu bir gerçek ki, hangi ülkede eğitim, kültür, ekonomi geri ise orada rüşvet ve yolsuzluk alabildiğine arttığı görülmüştür. Öyleyse çağdaş bir ülke olacaksak, kurutuluşu bilime sarılmakta bulmalıyız. Cehalet rüşvet ve solsuzluğu besler, yani rüşvet ve yolsuzluğun ana kaynağı cehalettir. Ne yazık ki günümüzde, Osmanlı gibi bilimi es geçip dinle kalkınmaya çalışıyoruz.  Örneğin şimdiki “dinci kinci nesil yetiştireceğiz” diyen iktidar,  fen liselerini azaltıyor, imam hatipleri artırıyor;  fizik, kimya, felsefeyi, biyolojiyi, inkılap tarihi beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, müzik, sağlık bilgisi, trafik kültürü  derslerini seçmeli yapıyor yani Osmanlı gibi bilimi es geçiyor. Din dersini ilkokul üçe kadar indirip zorunlu hale getiriyor.
Milli Eğitim Bakanlığının 2020 bütçesinde din öğretimi payı, bir önceki yıla göre yüzde 14 artırılıp, 9.9 milyar TL ya çıkarıldı. İmam hatip liselerine 867 milyon, Anadolu liselerine 664 milyon TL yatırım için ayrılıyor.  Kısaca bu 18 yıllık Laik TC nin iktidarı, tıpkı Osmanlı’nın bilimi okullardan kaldırdığı gibi, bilimi es geçip din bilgisine yöneliyor. Oysa 60 civarında Müslüman devleti dâhil, dünyada dinle kalkınmış aydınlanmış bir tek devlet yok.  Bilimi bırakıp sadece dini eğitim veren bir devlet, yaşayarak görüyoruz, çağın gerisinde kalır. 
Osmanlı da böyle bilim derslerini es geçerdi, yine de rüşveti, yolsuzluğu, cehaleti önleyemedi. Sadece medresede din eğitimi ile Osmanlı neden kendini doğrultamadı, çünkü bilim derslerine, matbaaya karşı çıkan bir devlet geriye gider; devletin zenginliği bilim ve teknolojiyle artar. Dünyada sadece dinle, mabetle kalkınmış bir tek devlet yok. Atatürk’ün dediği gibi, yaşamda en iyi yol gösterici bilimdir.  Özet olarak, çağın gerisinde kalan bir devlette rüşvet, yolsuzluk da artar.

Cevat Kulaksız

Cevat Kulaksız 
Sonnotlar.
(1)https://docplayer.biz.tr/20939-Bir-olgu-olarak-yolsuzluk-nedenler-etkiler-ve-cozum-onerileri.html
(2)Osmanlı 1698 Karlofça Antlaşması ile ilk kez toprak kaybetmeye, gerilemeye başladı ki, ta 1920 lere Cumhuriyete kadar bu kayıplar devam etti. Bu gerilemeye, yıkıma  neden olan, bilgisizlik,  cehalet ve liyakatsizlikti
(3)Gulâm, sözlükte, oğlan, erkek çocuk, köle ve bende gibi anlamlara gelen Arapça kökenli bir kelimedir
(4)http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/6024/10236013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(5)https://www.hurriyet.com.tr/semsi-pasa-nin-rusvet-hikayesi-39065627
(6)https://odatv4.com/rusvetin-belgesi-mi-olur-pezevenk-2802081200.html
(7)Dersimiz “nemalandırma” Çiğdem Toker Sözcü  27.5.2020 sf 8

Başınıza 65 Yaş Ve Üzeri İnsanlar Kadar Taş Düşsün
Korona tedbirleri revize edildi, fatura yine 65 yaş ve üzerindeki yaş almış insanlara kesildi.
Bu iktidar, sözüm ona yaşlıları çok seviyor ya. Sevsinler sizleri.
Bu iktidar, bırakınız yaşlı insanları sevmeyi, aslında  insan sevmiyor, demokrasiden nasibini almayan,  millet kavramına karşı çıkan,  ümmetçi, ümmet denen  bir güruha dayanan iktidarlar insanı sevemezler ki. Onlar, bir işe yaramadıklarına inandıkları, çoğunluğu az da olsa,  devletten sadaka gibi emekli maaşı alarak devlete yük olduklarını, çoğalan hastalıklarıyla hastaneleri doldurarak, sağlık sistemini çökerttiklerine inandıkları yaşlıları, niçin sevsinler ve onlara gözlerinin içi gibi baksınlar? Siz benim külahıma anlatın, yaşlılarımızı korumak için sokağa çıkmalarını biraz daha geciktireceğiz demelerini.
İnsaf be, 65 yaş ve üzeri,  üç aydır evlerde,  yargı kararı olmaksızın, adeta hükümlü olarak dört duvar arasında yaşıyorlar.
Bir pazar günü her yerlerin kapalı olduğu bir zamanda dört beş saat sokağa çıkma izni veriliyor ve çok matahmış gibi de, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olan zat,  bu kararı bizzat kendisi açıklıyor ve sanki, küçük bir çocuğa bayram parası verir gibi, yaşlıları sevindiriyor sözüm ona. Kendisinin de 65 yaşında olduğunu unutuyor.
Kapalı alan olan  AVM ler açık, açık alan olan parklar ve deniz kenarları ise,  yasak.
Niçin bugüne kadar yasaklar, yaş kriterine göre uygulandı anlamış değiliz.
Son kararla,  iş ve işletme sahibi 65 yaş üzeri yasak kapsamından çıkarıldı ama, 65 yaş altı ve 18 yaş üstü herkes,  büyük bir nüfus, sokakta yine serbestçe dolaşmaya devam edecekler.
Bize göre, salgının çoğalmaması için,  nüfusun bir kısmı evde hapis tutulacaksa, yaşa başa bakılmamalıdır. Ölçü; iş sahibi, çalışıp çalışmama, üretime katkı sunup sunmama olmalıdır.
Adam, 18 yaşın üzerinde ve 65 yaşın altındaysa, ama işsiz ve güçsüzse, üretime bir katkı sunamıyorsa, bir yerde çalıştığını belgeleyemiyorsa, o insanların aylak aylak sokak ve caddelerde dolaşmalarının ve virüsü yaymalarının önüne geçmek amacıyla, asıl onları evlere kapatmalısınız.
Hiçbir ayırıma tabi tutmadan, tümünü aynı kefeye koyarak,  kronik hasta ve virüse karşı dayanıksız kabul ederek, sadece  nüfus kağıtlarına bakarak, evde tutmak suretiyle,  65 yaş ve üzeri insanlardan, ne istediniz bugüne kadar?
Adam,  65 ve üzeri yaştadır ama,  iş ve güç sahibidir, üretiyordur, kimseye zararı olmadığı gibi,  ülke ekonomisine katkı sunuyordur.
65 yaş ve üzerini evlere hapsederek,  onları virüsten koruyoruz iddiasıyla onlara daha büyük zararlar veriyorsunuz. Güneş alamayan D vitamininden yoksun kalan, psikolojileri bozulan bu insanları, virüsten öldürmemek adına,  kalan ömürlerinde sürünmeye mahkum ediyorsunuz.
Osmanlıdan kalan saraylar yetmiyormuş gibi,  kendi yaptırdığınız saraylara, uçan saraylara ve lüksünüze harcadığınız paralar, yatırım diye,  taşa toprağa ve betona gömdüğünüz israf derecesindeki harcamalarınız sonucunda,  devletin kasasında para bırakmadığınız için, aslında ilk baştan yapılması gerekeni, toptan genel bir sokağa çıkma yasağını, herkese test yapılmasını,  karar altına alarak uygulayamadınız, virüsün tüm faturasını gençlere ve yaşlılara kestiniz.
Ne diyelim, başınıza 65 yaş ve üzeri insanlar kadar taş düşsün.

Güner Yiğitbaşı

29/05/2020
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

Faili Bulamadınız  Talimatla Tutuklattığınız Masum İnsanı Yine Talimatla Tahliye Ettiriniz Bari
Kaç gün geçti, İzmir’in bazı minarelerinden çalınan korsan Çav Bella şarkısının fail ya da faillerini hala bulamadınız.
Bu provokasyondan haberiniz olduğu ve yapanı da bildiğiniz için, zaten bu fail asla bulunamayacaktır. Bu izlenimi vermeye başladınız.
İçişleri bakanının bu konudaki çok sakin ve güler yüzlü açıklaması da, çok manidardır.
İçişleri Bakanı; önceki başka olaylarla ilgili açıklamalarında takındığı o şahin tavrını bırakmış ve hiç alışık olmadığımız bir şekilde,  güvercin tavrıyla biraz da şaka vari,  fail yakalanacaktır, yakalandıktan sonra da,  cami önünde ona ezan dinleme cezası vereceğiz diyerek espiri yapmıştır.
Bu failin bulunmasındaki gecikmenin uzaması,  bu eylemin,  AKP yanlısı troller tarafından, CHP'ye iftira atmak için yapıldığı şüphesini her geçen gün artıracaktır.
Faili bulamıyorsunuz, ya da bulmak istemiyorsunuz, bir talimatla suçsuz yere tutuklattığınız CHP eski il yöneticisi bayan'a yaptığınız haksızlığı gideriniz, bir talimat daha vererek,  tutuklu mağdur bayanı tahliye ettiriniz de,  günahlarınız biraz hafiflesin bari.
Çav Bella şarkısının minarelerden çalınmasını, hiçbir yorum yapmadan sadece haber olarak paylaşan ve hatta İzmir Müftüsünün dikkatini çekerek,  bu olayın hesabını soran, bu olaydan, bazılarının iddia ettiği gibi, zevkten dört köşe olmayan, bilakis üzülen CHP'li bayanın işlediği bir suç olmadığı gibi, tutuklamanın ek koşulları olan kaçma ve/veya delilleri karartma şüphesi ve ihtimali de mevcut değildir.  Tutuklamanın hiçbir yasal koşulu yoktur.
Şüphelinin;  sosyal medyada yaptığı paylaşım,  savcının elindedir, şüpheli de bu paylaşımı yapmadığını savunmamaktadır. Toplanacak başka delil yoktur. Şüphelinin kaçma ihtimali ve şüphesi de bulunmamaktadır. Zira; şüpheli,  sosyal mevki sahibi, işi gücü ve sabit ikametgahı olan ve suçsuz olduğuna inanan bir kişi olarak,  asla kaçmayacaktır. Paylaşımında; tutuklamanın ön koşulu olan,  suç oluşturacak bir husus da yoktur, yani suç işlediğine dair, kuvvetli suç şüphesini ortaya koyacak hiçbir delil de mevcut değildir.  Hakkındaki suçlamanın yasada yazılı ceza süresi de fazla değildir, katalog suçlardan da değildir. Hukukumuzda, tutuklamanın yasal koşulları bulunsa dahi, mecburi tutuklama da yoktur.
Açıkladığımız nedenlerle, bu tutuklama; ben öyle istedim ve yaptım mantığıyla ve talimatla alınan, hukuk dışı,  demokrasi karşıtı, masum bir insanın özgürlüğünü,  haksız olarak  tahdit suçunu oluşturan bir karar olup, asla hukuki değil ve tamamen siyasidir.
Bu provokatif eylemin; CHP'nin üzerine atılmaya çalışılması, bu eylemi haber olarak sosyal medyada paylaşmaktan ibaret eylemi hiçbir suçu içermeyen,  masum bir baya'nın günah keçisi ilan edilerek tutuklanması, buna mukabil eylemin gerçek fail ya da faillerine ulaşılamaması,  tam bir siyaset ve hukuk SKANDALIDIR.
Bu yanlışınızdan vazgeçiniz. Daha dün yaptığınız bir konuşmada, 18 sene boyunca ülkeye demokrasi getirdik diyorsunuz, bu mudur sizin demokrasi anlayışınız?
Fail ya da failleri bulmak istemiyorsunuz, talimatla tutuklattığınız masum insanı, yine talimatla tahliye ettiriniz bari de,  sizin demokratlığınızı görelim.
Bekliyoruz, gerçek fail veya failleri bularak kamuoyuna açıklama yapmak, failleri bulmadan,  ön yargıyla ve siyasi rant uğruna haksız olarak suçladığınız CHP camiasından özür dilemek,  boynunuzun borcudur.
Aksi halde,  bu çirkin provokatif eylem,  boynunuzda asılı olarak kalacaktır.

Güner Yiğitbaşı

29/05/2020
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

Akp genel başkanı Erdoğan unutmuş değiliz bekliyoruz!....
Bayram ama hayat devam ediyor.
Emniyet ve Savcılıklar; bayram mayram demezler,  24 saat esasına göre çalışırlar.
Geçtiğimiz günlerde;  İzmir' e ve CHP'ye,  din üzerinden çamur atmak için bir provokasyon düzenlendi ve İzmir'in birkaç camisinin merkezi sisteme bağlı minare hoparlörlerinden ezan sesi yerine,  Çav Bella şarkısı çalındı.
Bu densizliği, provokasyonu, İzmirlilere yapılan iftira ve saygısızlığı; işte, biz boşuna demiyoruz, CHP'nin güçlü olduğu bu İzmir,  gerçekten gavur dercesine siyasi propaganda fırsatına çeviren AKP Genel Başkanı ERDOĞAN; toplumu yatıştıracak yerde, bu olayı,  derhal tahkik ettirip gerçek faillerini yakalatmak için,  emniyet ve savcılık birimlerine talimat verecek yerde, bunu yapmayarak, teşbihte hata olmaz,  mal bulmuş mağribi gibi, bu olaya sarılarak,  İzmirlilerin şahsında,  burada güçlü olan CHP ve seçmenlerine çamur atarak,  siyasi çıkarına alet olarak kullanmış ve bu olaydan dolayı, CHP'lileri zevkten dört köşe olmakla suçlamış, aslında olayı kınamak amacıyla sosyal medyada paylaşan eski bir CHP İzmir il yöneticisi, sanki olayın failiymiş gibi, apartopar tutuklanmıştır.
Bunun üzerine, biz de;  “REİCHSTAG (RAYŞTAG)YANGINI BENZERİ BİR PROVOKASYON (MU)? “ başlıklı bir makale yazarak,  dini duyguların çok yoğun olduğu, din elden gidiyor paranoyası ile insanların yakıldığı ülkemizde, cami minarelerinden yapılan bu korsan müzik yayını ile Hitler Faşizmi'nin yerleşmesine vesile yapılan Alma Parlamento binasının kundaklanarak yakılması provokasyonu arasında paralellik kurmuş ve bu provokasyonun üzerinize yapışıp kalmaması için, başkalarını suçlayacak yerde,  bu cami hoparlörlerinden yapılan çirkin müzik yayınının gerçek fail ve/veya faillerini ivedilikle bulup ortaya çıkarmakla görevlisiniz uyarısında bulunmuştuk.
Bekliyoruz; ama, aradan geçen azımsanamayacak zamana rağmen, kudretli, ülkede tek söz sahibi AKP Genel Başkanından, henüz,  bu olayın faillerinin bulunması için derhal gerekli soruşturmaya başlandığını ve faillere ulaşılmak üzere olunduğuna dair bir haber almış değiliz.
Bu provokasyonun AKP Genel Başkanı EROĞAN'ın bilgisi dahilinde ve AKP yandaşları tarafından,  CHP'ye çamur atmak için planlandığı iddiasında asla değiliz, hukukçu kimliğimiz gereği, elimizde hiçbir delil olmadan, peşinen kimseyi suçlamıyoruz.
Ancak, bu provokasyonun; CHP'ye hiçbir yararının olmadığını, bundan ancak AKP'nin çok güzel seçim propaganda malzemesi çıkarabileceğini, nitekim olaydan hemen sonra, gerçek failleri araştırılıp bulunmadan,  AKP Genel Başkanı ERDOĞAN tarafından yapılan CHP'yi suçlayan beyanlara bakıldığında, bu ihtimalin en kuvvetli ihtimallerden biri olduğunu düşünmekte haklıyız.
Bu itibarla, AKP Genel Başkanı EDOĞAN'ın, bütün işlerini bir kenara bırakarak,  devlet içindeki konumu ve yetkilerini kullanarak, bu olayın gerçek faillerini bulup ortaya çıkarması; bu provokasyonun,  AKP üzerinde yapışıp kalmasını önlemek,  kendisinin ve partisinin prestijini kurtarmak adına,  boynun borcudur.
Türk kamuoyu olarak, gerçek faillerin bulunmasını istiyor ve merakla bekliyoruz.
CHP unutsa dahi, biz;  bu ülkenin hukuka saygılı ve İzmir ilinde oturan bir vatandaşı olarak unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Güner Yiğitbaşı

25/05/2020
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

Atatürk ne büyük adammış. Onun yaptıklarını, onun düşüncelerini okudukça hayretle içinde kaldım”.Turgut Özal
“Cumhuriyet diktatörlükle olmaz”Turgut Özakman
Nutuk’u okumamış bir Cumhurbaşkanı
Benim epey zamandır zaman zaman bazı anekdotları yazdığım bir not defterim vardır, bu not defterime ilginç bulduğum konuları yazardım.  Devam eden korona zorunlu eve kapanma zamanımda bu not defterime bir göz atayım dedim. Bu not defterimden 2003 tarihinde Hürriyet gazetesinden aldığım(1),  Turgut Özal’lın (1927-1993)  Atatürk’ün Nutuk  başyapıtını  okumadığına ilişkin bir notu aşağıya alıyorum.
Devletin en üst makamlarında çalışmış, Başbakan, Başbakan yardımcılığı yapmış,  TC Başbakanlık Müsteşarlığı  yapmış,  şimdilerde kaldırılan  Devlet Planlama Teşkilatında görev almış, Atatürk’ün kurduğu TC nin bir Cumhurbaşkanı’nın Nutuk’u okumamış olması gerçekten beni şaşırtmıştı. Nutuk’u okumamış onun kurucu, devrimci felsefesini özümsememiş bir  Başbakan ve Cumhurbaşkanı  Atatürk’ün  aydınlanmacı  ruhu ile ülkeyi yönetemez, Atatürk’ün arzuladığı çağdaş uygarlık  düzeyini  kavrayamaz.  Nitekim 1950 den bu yana ülkemiz çağdaşlaşma yolundan dinselliğe doğru evrilegelmiştir. 
Gerçi rahmetli Turgut Özal da,  Nutuk’u okuduğu zaman, çok takdir ettiğini, çok beğenmesi bakımından şaşırdığını kendisi söylemekte.
Bütün dünyanın hayran kaldığı  destanlara sığmayan Kurtuluş Savaşı’mızın  bütün safhalarını coşkun bir anlatımla sunan Aziz Atatürk’ün bu eserini birçoğumuz tam olarak okumamış olabiliriz.  Ama Atatürk’ün kurduğu TC nin kurtuluş ve kuruluş tarihini anlatan  Nutuk’unu  TC nin Cumhurbaşkanının okumaması  bence üzüntü verici olsa gerek.  Turgut Özal okumamış, ama son 25 yılın Cumhurbaşkanlarının okumadıklarına da eminim.  Çünkü 25 yılın Cumhurbaşkanları, Atatürk’ün TC nin kurtuluş ve kuruluş destanının mihenk taşları olan ulusal bayramları birer bahane ile kutlamamak için es geçmelerine bakarak eminim diyorum.  Ne ki, son Cumhurbaşkanının Ulusal Egemenliği tırpanlayıp,  dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen padişah gibi tek adam yönetimi olan “Başkan”lığı getirmesi ve Atatürk’ün demokrasi düşüncesine aykırı tavrı nedeni ile eminim diyorum.  Hele, dünyanın hayran kaldığı  Kurtuluş Savaşımız  ve devrimlerimizin  iki kahramanı  Atatürk ve İnönü için “iki ayyaş” demesini de buna eklemek gerekir.
Neyse biz,  yine not defterimdeki Turgut Özal’ın Nutuk’u okumadığına ve Atatürk’e bir daha hayran kaldığına ilişkin aldığım notlara dönelim.
Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olduktan bir süre bir gün bir işadamına şunları söyler:
“-Biliyor musun, ben Nutuk’u okumamıştım. Çankaya’ya çıktıktan sonra vakit bulduğum için birkaç kere okudum. Yahu meğer Atatürk ne büyük adammış. Onun yaptıklarını, onun düşüncelerini okudukça hayretle içinde kaldım”.
Bu işadamı Özal’la ilgili bu anıyı anlattıktan sonra şu değerlendirmeyi yapar:
Dikkat edersen Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra Atatürk’ü dilinden düşürmemişti, hemen her konuşmasında defalarca “Büyük Atatürk’ün söylediği gibi… Büyük Atatürk’ün yaptığı gibi…” diyordu. Özal Nutuk’u okuduktan sonra Atatürkçü oldu.”
Atatürk’ü pek söylemek istemeyen, çoğunlukla “Mustafa Kemal” diyen R.T. Erdoğan da, geç de olsa Nutuk’u okusa Turgut Özal gibi düşünür sanırım.
Ama Atatürk’ü anmazken, bütün okullardan,  tüm politikacılara, vatandaşlara eşsiz övütler dolu Atatürk’ün Gençliğe hitabesini kaldırdılar. Bu vesile ile herkesin Nutuk’la birlikte, Nutuk’un sonuna eklenen “ey Türk Gençliği” diye başlayan bu hitabeyi okumasını öneririm.
O hitabede ne diyordu Atatürk, “… Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde buluna bilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler…” 
İsterseniz bu parçayı günümüz Türkçesi ile sadeleştirip verelim:
…Tüm bu koşullardan daha acınç, daha korkunç olmak üzere, ülkenin yönetimi elinde bulunduranlar, aymazlık, sapkınlık, üstelik aldatıcılık içinde bulunabilirler. Üstelik bu yöneticiler, kişisel çıkarlarını yayılımcıların çıkar yönlü umançları ile birleştirebilirler…”(2)
Ne dersiniz, bu söylemlerden çekinip hitabeyi okullardan kaldırmış olabilirler mi?

Cevat Kulaksız

Cevat Kulaksız 

Sonnotlar
(1)Hürriyet Tufan Turenç  26.04.2003  sf 18
(2)https://antitayyeap.wordpress.com/2008/06/05/ataturkun-genclige-hitabesini-oz-turkce-ile-okudunuzmu/

Reichstag (rayştag) yangını benzeri bir provokasyon (mu)?
Nedir Rayştag Yangını olayı?
Rayştag; dönemin,  Almanya Parlamento binasının adıdır.
inşaatının tamamlandığı 1894 yılından, faşistler tarafından porovokasyon amacıyla kundaklanarak yakıldığı 27.Şubat.1933 senesine kadar hizmet vermiştir.
Almanyada 1933 yılında Faşist – Führer Adolf Hitler iktidardadır artık,  son seçimlerde de komünist parti 6 milyon oy almasına rağmen bu sonucu engelleyememiştir,  engellemek ne kelime,  artık komünist partisi Nazizm-Faşizmin baş hedefi haline gelmiştir tam da bu yüzden,  artık Hitler’in ifadesine göre de “Bir tanrı işareti beklenmektedir,  bir işaret olsa komünizm ezilecektir”.
Artık Faşizm bir işaret bekleyecektir,  ya da bir işaret yaratacaktır,  tüm yoğunluk bu noktadadır. Faşizmin önderleri hummalı bir çalışma neticesinde,  yaratılacak işaretin ne olduğunu bulmuşlardır,  “Reichtag” yakılacak ve üstüne de yaratılan besleme ve yalaka basın sayesinde de vaveyla kopartılacaktır,  artık kara propagandaya dur durak yoktur,
Komünistlere yönelik saldırıya büyük fırsat yaratılacaktır.
Hitler’in sağ kolu Hermann Göring’in evinden Reichtag’a açılan bir altgeçit vardır ve SA adı verilen faşist kıtaların lideri olan Karl Ernst kendisine bağlı hücum taburlarından çok güvendiği birkaç faşisti bol miktarda yanıcı ve kimyasal maddelerle bu geçitten geçirir ve onlarda aldıkları talimat gereği,  Reichtag’ı kundaklar ve yakarlar. Faşistler için Tanrı işareti gelmiştir,  komünizm ezilecektir fırsat doğmuştur,  yalaka ve yandaş basın ve yayın organları da devreye girer sahne alırlar ve hasıl olan maksada uygun olarak kara propagandaya zemin olurlar ve halkta büyük bir korku,  sindirme,  gözdağı verecek ve panik yaratacak yayınlar başlamıştır.
Yangın'ın,  faşistler tarafından kundaklama sonucu gerçekleştiği çok açıktır.Ama,  soruşturmayı yürüten polis,  malum nedenlerle kısa sürede,  psikolojik sorunları olan Marinus Van Der Lubbe adında eski bir komünisti tutuklar,  yoğun baskı ve işkencelere dayanamaması neticesinde Lubbe,  kurtuluşun suçu kabul etmekte olduğuna karar verir ve kundaklamayı yaptığını itiraf eder,  derhal mahkemeye çıkarılır ve yargılanır suç sabit görülür,  idam cezası alır,  yangından mal kaçırırcasına derhal idam edilir.
Alman Parlamentosu Rayştag yangınını çıkaran faşist provokatörler'in,  tarihin tozlu raflarında kalan bu eylemlerini,  durduk yere hatırlatmıyoruz.
Demokrat, aydın ve gözde kentimiz,  CHP seçmeninin çoğunlukta olduğu İzmir ilimizde; sosyal demokrat, özgürlükçü ATATÜRK'ün partisi ana muhalefet CHP'nin üzerine yıkılmaya çalışılan bir provokasyon sahneye konulmuştur.
İzmir'in birkaç camisinin hoparlörlerinden, ülkeyi karıştırmak, halkı din üzerinden çatıştırmak isteyen meçhul ve karanlık bazı kişiler tarafından,  kasıtlı ve kışkırtmak amacıyla  Çav Bella ve Selda Bağcan'a ait şarkıların yayınlanması ve bu eylemin; eylemi gerçekleştiren vatan hainlerini belirleyerek ortaya çıkarmak, meçhul failleri araştırıp bulmak yerine, bunu yapmadan,  ana muhalefet partisi CHP'ye ve CHP'lilere ihale edilmeye kalkışılması, CHP'lilerin bu savunulması imkansız çirkin eylemden dolayı zevkten dört köşe olarak suçlanmaları, eylemi kınamak amacıyla sosyal medyada paylaşan eski bir CHP il yöneticisi bayanın kurban seçilerek,  suçsuz yere apartopar tutuklanarak, eylemden siyasal rant elde edilmek amacıyla siyasallaştırılması,  karpuz gibi ortasından ikiye bölümmüş olan ülkemizin geleceği açısından,  çok büyük bir tehlikedir.
Şimdi,  Rayştag yangını provokasyonu ile İzmirdeki Cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması provokatif eylemi arasında benzerlik ve paralellik kurmak zorunda kaldığımız için, hiç kimde kusura bakmasın ve lafı tersinden anlayarak,  vay sen bizi Hitler ile bir mi tutuyorsun diyerek suçlamaya kalkışmasın lütfen.
Şayet,  AKP lideri ve yandaşları; faşist Hitler ile kendilerini bir tutmuyorlarsa,  kendilerini demokrat ve ondan farklı görüyorlarsa; ivedilikle,  eylemin gerçek faillerinin belirlenerek yakalanması için girişimde bulunmalı,  gerçek failler bulunmadan, cami minaresinden müzik yayını yapılması eylemini,  ana muhalefet CHP'ye ve CHP'lilere ihale etmemeli, bu eylemi siyasi ranta çevirmeye kalkışmamalıdır.
Aksi halde, Almanya Parlamentosu Rayştag'ın yakılması eylemini gerçekleştirenlerle birlikte anılmaktan asla kurtulamayacaklardır.

Güner Yiğitbaşı

22/05/2020
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget