Truva atlarına bir kez daha ithaf! - Mehmet Faraç


Siyasal iletişim Ofisi (SİLO) adlı bir kuruluş, 1-9 Ekim tarihleri ara­sında, 17 il merkezinde, 2 bin 23 kişiyle bir anket yapmış…
Kendinizi ideolojik olarak nasıl tanımlarsınız?” sorusuna deneklerin yüzde 24,8′i “Ata­türkçü”, yüzde 16,9′u “Milliyet­çi”‘, yüzde 7,7′si de “İslamcı” ola­rak yanıt vermiş.
Demokrat ve Sosyal Demo­kratlar (yüzde 7,3), “Muhafazakârlar” (yüzde 6,9), “Dindarlar” (yüzde 6,8), “Muhafazakâr De­mokratlardın oranı ise (yüzde 4,8) oranında çıkmış.
Parti tabanlarına göre ideo­lojik tanımlamalara bakıldığında, AKP’de en ağırlıklı siyasal eği­limlerin başında “Milliyetçilik” (yüzde 15,8) ile “Muhafazakarlık” (yüzde 15.3) geliyormuş.
MHP’lilerin yüzde 53.5′i “Mil­liyetçi”, yüzde 20.9′u ise kendi­ni “Atatürkçü” olarak tanımlamış.
CHP’lilerin yüzde 55′i kendini “Atatürkçü”, yüzde 12si “Sosyal Demokrat”‘ olarak açıklamış.
Ankette özellikle CHP ile ilgili başka şaşırtıcı bilgiler de daha var… Örneğin daha önce CHP’ye oy vermiş olanlara “Tekrar CHP’ye oy verebilmeleri için ne olması” gerektiği sorulmuş…
Deneklerin yüzde 30′u “Asıl ideolojisine sahip çıkması” ge­rektiğini söylemiş.
Yüzde 25,9′u partinin “yeni projeler üretmesi “ni isterken, yüzde 23,6′sı da “Genel Başkan değişsin” demiş…
CHP içinde yuvalanan ve Atatürkçülüğe “sığ ideoloji” ulu­salcılara ise “geri zekâlı”, “kafa­tasçı”‘ ve “faşist”‘ diyecek kadar se­viyesizce hakaret edebilen Truva atlarına bir kez daha ithaf olu­nur! ..
Sanayi malı!..Gazete köşelerinde ve televizyonlar­da; Cumhuriyete, Atatürk’e, laikliğe ve CHP’ye atıp tutan görevli güruh var ya; dikkat edin hepsi aynı torna­dan çıkmış gibi!.. Sanki özel bir laboratuvarda, sanayi tipi üretilmişler!..
İşte hiç unutmam, ulusalcılara “militarist” diyenlerden biri köşesin­de, Suriye’yi kan gölüne çeviren ki­ralık teröristlere ağır silahlar verilmesi gerektiğini bile yazmıştı!..
Militaristligini aptalca deşifre eden zavallı, aşağıdaki haberi okusun, bel­ki teröristlere akıl verirken ufku da açıl­mış olur!..
Tunceli’de polis noktasına saldı­ran PKK’lılardan dördü öldürülmüş. İşte bu teröristlerden birinin üzerinde, Türkiye’de ilk kez rastlanan bir silah da ele geçirilmiş!..
Örgüt içinde sınırlı sayıda bulunan silahın uçaksavar mermisi attığı ve he­likopterlerle zırhlı araçlara karşı kul­lanıldığı saptanmış.
Uzmanlar silahı incelemiş ancak böylesinin literatürde bile olmadığını görmüş!.. Peki neymiş bu silahın adı?..
Belli değil çünkü PKK’lıların bu silahı Kuzey Irak’ta özel olarak yap­tırdıktan belirlenmiş!.. Belli ki sanayi çarşısı imalatı!..
Sanayi tipi yazarcıklar, Suri­ye’deki teröristlere silah önerirken sa­nayi tipi silahçıklardan da feyiz ala­bilirler!..
Kurban pususu!..Terör kurbanı, kaza kurbanı, ih­mal kurbanı, hata kurbanı, gaflet kurbanı, maganda kurbanı, ce­halet kurbanı, kan davası kurba­nı, töre kurbanı!..
Yaşamla ölüm arasındaki kes­kin kılıcı da adlandıran bir söz­cüktür “kurban!..”
Merhametin öfkeye çok kolay yenildiği coğrafyalarda, acıma­sızlığa kurban gitmek sıradan sa­yılıyor!..
İşte “kanı kanla yıka” mak, “kanı yerde bırakma”mak uğruna verilen son kurbanlar:
Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Uğrak köyünde, “Bozkuş ve “Akelma” aileleri arasında, “kız kaçırma” gerginliği nedeniyle
2004′te bir kişinin ölümüyle so­nuçlanan kavga sonunda katliama yol açmış!..
1′i çocuk, 2′si kadın olmak üzere 5 kişi, bir otomobilin için­de otomatik silahlarla taranarak öldürülmüş!..
Dicle Kaymakamı Çağlayan Kaya, “husumetli” iki aileyi ba­rıştırmak için iki kez Uğrak kö­yüne gittiğini belirtirken, “Kurban Bayramı’ndan sonra barıştırma sözü aldım. Ancak bu sözlerine sa­dık kalmadılar” demiş.
Barışı “bayramdan sonra “ya bırakmak, kurbanı bayramdan ön­ce vermek!.. Bayram alışverişinden dönerken” kurban olmak Doğuya özgü bir kader olsa gerek!..
Soğuk bayram!..Balıkesir Ticaret Meslek Lisesi’ne ait 100′e yakın İstiklal Mar­şı ve Gençliğe Hitabe panosu ile Atatürk posterleri okulun görev­lisi tarafından çöpe atılmış!..
Bir vatandaş da “çöpçü”lerin bu rezilce eylemini görmüş ve posterleri ADD Balıkesir Şubesi Başkanı Necati Bilgetürk’e teslim etmiş.
Balıkesir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın ise konuyu araş­tıracağını buyurmuş!..
Birileri, hazır Cumhuriyet Bayramı da yasaklanmışken ga­za gelmiş olmalı!.. Onlara söyle­necek tek şey var; unutmayın ki Atatürk karşıtı emperyalist mo­danın eski figürleri tarihin çöplü­ğünde ama Gazi 1881′den hu ya­na yaşıyor, yaşayacak…
Yer bulamayınca Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu MADO dondurmacısında verecek olan Amasya Valisi ne gelince…
O da haklı!.. Hükümet Cum­huriyete “soğuk” bakınca o da tam mekanını bulmuş!.. Ne de ol­sa hükümetin valisi!..
DERS NOTU: Cumhu­riyetin kuruluşunun en önem­li dönemeçlerinden biri olan Amasya Genelgesi, Osman­lı şehzadelerinin eski sarayı yerine inşa edilen “Kışlay-ı Hümayun’da (Saraydüzü Kış­lası), 22 Haziran 1919′da im­zalanmıştı. Sarayın kurtuluş mücadelesine, dondurmacı­nın ise gaflete tanıklık etme­si ne kadar vahim değil mi!..
Asıl bayram!..Siyasetten sanayiye, kurbandan dondurmacıya kadar yaşamın için­deki vahametleri sıralarken, insa­nın ne yazık ki bayram heyecanı fa­lan da kalmıyor…
Ülkemizde son 10 yılda yaşa­nanları siyasetin ya da kaderin cil­veleri diye değerlendiremeyiz… Toplum kendi etti kendi buldu!..
Topluma “ileri demokrasi an­layışı” diye yutturulan baskı döne­mi, korku imparatorluğunun te­mellerini atarken, ülkenin yurtsever siyasileri, gazetecileri, polisleri ve subayları zindanda çürütülüyor!..
Türkiye’de, son yıllarda “Ergenekon” ve “Balyoz” adı altında yürütülen kıyım sürecinin asıl he­defi çok nettir; Ülkenin bölünme­si ve rejimin değiştirilmesine karşı çıkan direnç noktalarının bertaraf edilmesi!..
Şimdi gelin de; bu ülkede, bu karanlık dönemde bayramı kutlayın!.. Hem de demokrasinin bu ka­dar kurban verdiği bir süreçte!..
Rejim ve demokrasi bıçak al­tından kurtulduğu gün asıl bayram o zaman yaşanacaktır!.. Bunu ya­şatacak olanlar AKP’ye boyun eğ­miş Truva atlan değil, Kurtuluş Savaşı‘nı örnek alan, Milli Hükü­metin demokrasi güçleridir!..
İçinizden geçiyorsa, yüreğiniz el veriyorsa çifte bayramınız kutlu ol­sun

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget