Yapmayin Sayın Profesör! - Gündüz Akgül

Yapmayin Sayın Profesör! - Gündüz Akgül Sayın Kurtulmuş’a, Anayasanın 138. Maddesini ve oluşturmaya çalıştığı algının doğru olmadığını hatırlatmak zorunluluğu doğmuştur.

Yapmayin Sayın Profesör! - Gündüz Akgül
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada;
“Yargı kurum ve kuruluşları son olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamına bağlıdır” demiş...
Bu açıklamayı köylü Mehmeyt Ağa yapsaydı, ne yapsın garibim bilmiyor, der geçer ve ilgilenmezdim...
Prof. unvanlı Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü yapınca, Herkesi bağlayan Anayasayı gözardı ettiğini görünce, hukuk devletini savunan ve bu konudaki ihlalleri kabul etmeyen biri olarak yanıt vermeyi görev bildim...
Aslında haksızlık yapmayayım, Sayın Kurtulmuş biliyor ama, bu günlerde gündemde olan Başkanlık sistemi kabul edilmiş ve bu sistemde her kurumun Başkana ait olacağı algısını yaratarak bilmeyen Mehmet ağaların kafasını karıştırıyor...

Diğer taraftan, son günlerde Cumhrbaşkanının peşine takılarak çay hasadı yapan, muhalefet eleştirilince alkışlayan Yüksek Yargı Organları (Yargıtay, Danıştay, Sayıştay)  Başkanlarına karşı yükselen yüksek dozdaki eleştirilerin aklınca haklı olmadığı algısını yaratmaya çalışıyor...
Sayın Kurtulmuş’a, Anayasanın 138. Maddesini ve oluşturmaya çalıştığı algının doğru olmadığını hatırlatmak zorunluluğu doğmuştur...
“Madde 138 - Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.
      Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
      Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
     Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”
Sayın Kurtulmuş, Anayasanın üçüncü bölümünde, “Yargı” başlığı ve “A- Mahkemelerin Bağımsızlığı” alt başlığı altında yer alan Anayasa’nın 138. Maddesinde yargı kurum ve kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı olduğuna dair bir ifade ve en ufak bir belirti var mıdır?
Yoksa varda biz maddeyi okurken anlamıyor muyuz?
1982 darbe Anayasasının   159. Maddesinin 1. fıkrasında,    “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.” Hükmünden sonra,
3. fıkrasında, ne yazık ki bu bağımsızlığa gölge düşürecek şekilde, “Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir….” Denilmiştir…
Anayasanın bu maddesi, 2010 yılında halkoyunu sunulan Anaysanın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5982 sayılı yasanın 22 maddesi ile yeniden düzenlenmişse de, Adalet Bakanı ve Müsteşarı yine kuruldan çıkarlmamış ve  Kurul yeniden yapılandırılarak denetim altına almaya çalışılmıştır…
 O günden bu güne kadar yargının geldiği nokta herkesçe bilinmekte ve tarafsızlığı eleştiri konusu yapılmaktadır…
 Kuruldan Bakan ve Müsteşarının çıkarılması Yargı bağımsızlığı ve demokratik hukuk devletinin gereği iken, demokrasi şampiyanluğunu kimseye bırakmayan partiniz,   bu gereğiyerine getirmemiştir…
Bu açıklamalarla Yargı kurum ve Kuruluşlarının Cumhurbaşkanı makamına bağlı olmadığını bilemem anlata bildim mi?
Sayın Profesör…

30.05.2016
Gündüz AKGÜL
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönder

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget