“Suç İşliyorum, Sana ne….” - Gündüz Akgül

“Suç İşliyorum, Sana ne….” Yazıya bu başlığı koyarken, bir hukukçu olarak hukukun üstünlüğü adına utanç duyuyorum. Çok şükür ki ifade bana ait değildir.

“Suç İşliyorum, Sana ne….” - Gündüz Akgül

Sevgili Dostlar,
Yazıya bu başlığı koyarken, bir hukukçu olarak hukukun üstünlüğü adına utanç duyuyorum.
Çok şükür ki ifade bana ait değildir.
TBMM de görüşülen Anayasa değiştirme teklifi görüşmelerinde yaşananlar yurttaş olarak hepimizi üzmektedir.
Bizlerin temsilcisi olan Sayın milletvekillerimizin hepimize örnek olmaları gerekirken, ne yazık ki bunu göremiyoruz.
Maddelerin oylaması sırasında Başkanlığı temsil eden AKP’li Başkan Vekilinin gerekli önlemi almaması nedeniyle AKP’nin bazı milletvekillerinin, Anayasa ve iç tüzük hükümlerine aykırı olarak açık oy kullandıkları tüm yurttaşlar ibretle izlemektedir.
Anayasa ve meclis iç tüzüğü bu konuda ne diyor?
Anayasanın 175 maddesinin birinci fıkrası, “Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. ” emredici hükmünü taşımakta ve oylamanın gizli olarak yapılacağını söylemektedir.
Meclis iç tüzüğünün 139. maddesi oyalamanın üç şekilde yapılacağını ve bu üç şeklin,  “1. İşaretle oylama, 2. Açık oylama ve 3. Gizli oylama” olduğunu belirtir.
İç tüzüğün 148. Maddesi de Gizli oyla usulünü, “Milletvekillerine, beyaz, yeşil ve kırmızı renkte üç yuvarlak birden verilir. Bunlardan oy olarak kullanılacak yuvarlak, bunun için gösterilen kutuya atılır. Diğer iki yuvarlak ayrıca belirtilen yere bırakılır.” Şeklinde açıkça tarif etmektedir.
Bu emredici ve uyulması zorunlu olan yasal kurallara tüm milletvekilleri uymak zorundadır. Uymayanları, uyarma görevi de meclisi yöneten Başkana aittir.
Ne yazık ki görüşülen Anayasa değiştirme teklifinde AKP üyeleri bu kurala uymadığı ve ana muhalefet partisi de buna itiraz ettiği için, TBMM’de hiçte hoş olmayan görüntüler izlemek zorunda kalıyoruz.
Bu açıklamalarda sonra gelelim utanç duyduğum başlıkta tümceye.
Kabine girmeden açık oy kullanan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kendisine tepki gösteren CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'e, "Sana ne, suç işliyorum seni ne ilgilendiriyor. Sana mı soracağım lan" diyerek hepimizin utanç duyacağı duruma neden oldu.
Görüşülmekte olan Anayasa değişikliği yalnız orada bulunan milletvekillerini değil hepimizi ilgilendirir.
Dolayısıyla, bizim ve gelecek nesillerimizin, yönetimini, yaşam tarzını, özgürlüklerini ilgilendiren bir konuda birisi suç işleme özgürlüğüne sahip olamaz, suç işlerse, itiraz eden milletvekilini ilgilendirdiği gibi hepimizi de ilgilendirir.

11.01.2017
Gündüz AKGÜL 
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget