Akp-Rte İktidarı Gerçeklerin Halka Duyurulmasını İstemiyor

Akp-Rte İktidarı Gerçeklerin Halka Duyurulmasını İstemiyor Halka duyurulması istenilen 50 civarındaki demokratik kitle örgütlerinin basın bildirisini aşağıya alıyoruz.

Akp-Rte İktidarı Gerçeklerin Halka Duyurulmasını İstemiyor
Aşağıda, sadece AKP-RTE iktidarının hazırladığı, 9 Aralık 2017 günü TBMM de görüşülmeye başlanacak olan demokratik olmayan, tamamen diktayı getiren ve dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş çağ dışı bir anayasayı kamuoyuna duyurmak ve protesto etmek amacıyla 50 den fazla demokratik kitle örgütlerinin üyeleri, Meclis önünde toplanmak istedi.
Ancak, Meclis’in Dikmen Caddesindeki kapısının önünde basın açıklaması için toplanmak için çevreden gelen vatandaşları polisler engelledi. Başta Dikmen Caddesi, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı olmak üzere öteki cadde ve sokakları tutan polis, tüm yaya geçişlerini halka yasakladı. Önceden Meclis önüne gelen vatandaşlar da, vatandaşları dağıtmak için, itiş kakışla vatandaşları dağıtmak istediler.
Ben de öğle saatlerinde İnönü Bulvarında Necatibey Metro durağından inerek, Meclis tarafına yürüdüğüm zaman, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önündeki geçiti tutan polis, maske ve öteki teçhizatları ile kuşanarak hiçbir yayanın Meclis tarafına gitmesine izin vermedi. Vatandaşlar, “suç işlemedik, arayın üstümüzü bizi bırakın” demelerine rağmen, “amirlerimizin emriyle alamayız” dediler.
Kamuya, herkese açık Caddelerin polisin engellemesi karşısında, vatandaşların Meclis gitmesini yasaklayan Ankara Polis’inin bu tavrını gören vatandaşlar şöyle dediler: “Ortada ne suç var, ne saldırı var, polis ne hakla herkesin gelip geçtiği caddeleri vatandaşlara kapatıyor. Belli ki, polise verilen bu emirle getirecekleri anayasanın kötü taraflarını halkın görmesini, duymasını istememektedir.
Yolda Meclis’e gitmeyi bekleyen vatandaşlar, bir süre sonra olaysız dağılıp geri döndüler.
Ben de herkes gibi polis barikatını geçemeyince ayrılırken, cep telefonumu birine verip, polisleri ve onların önünde bekleşen vatandaşları arkaya alarak resim çektirdim.
Halka duyurulması istenilen 50 civarındaki demokratik kitle örgütlerinin basın bildirisini aşağıya alıyoruz.
Cevat Kulaksız
ckulaksizster@gmail.com

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNE İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASIDIR.
HÜKÜMDAR İSTEMİYORUZ!
Bizler, aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri, AKP’nin TBMM’ye getirdiği Anayasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Anayasalar, toplumsal uzlaşma metinleridir. Bir anayasanın tümüyle yeniden yapılması da bazı maddelerinin değiştirilmesi de toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kabulünü gerektirir.
Bu gerçek, yalnızca darbe anayasalarının yazılmasında yok sayılır. Bir darbe ürünü olan 1982 Anayasası’nın da bugüne dek pek çok maddesi değiştirilmiştir.
Ancak şimdi yapılmak istenen, demokratikleşme için Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir.
15 yıldır iktidarda olan partinin fiili genel başkanına, ülkeyi ve insanlarımızın hak ve özgürlüklerini teslim etme girişimidir.
Bu girişimi kabul etmiyoruz.
Çünkü öngörülen, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini genişletmek ya da başkanlık sistemi getirmek de değildir.
Getirilmek istenen sistemin adının ‘cumhurbaşkanlığı’ olarak anılması, bir aldatmacadan ibarettir.
Yapılmak istenen, parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir.
Cumhuriyet’in kurucu değerlerine yapılan bir saldırıdır.
Yetkileri tırpanlanıp tek bir adama devredilmek istenen Meclis, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Zafer’i kazanan; egemenliği kayıtsız, şartsız millete devreden; saltanatı ve hilafeti kaldıran; Sevr’i yırtıp Lozan’ı imzalayan; Cumhuriyet’i ilan eden Gazi Meclis’tir.
Bu değişiklikle Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tümüyle kendi üzerine almakta; böylece demokratik rejimin en önemli özelliği olan kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir.
Oysaki gerçek demokratik başkanlık sistemlerinde güçlü bir kuvvetler ayrılığı vardır.
Getirilen teklifle; sultan ya da hükümdar yetkilerine sahip, ama adı cumhurbaşkanı olan bir diktatör yaratılmak istenmektedir.
Bu değişiklik gerçekleşirse parlamento sadece bir vitrin olarak kalacak; bakanların seçilmesinden yargının ve üst düzey kamu görevlilerinin atanmasına dek her şey, tek adamın eli ve emriyle gerçekleştirilecektir.
İçinde bulunduğumuz OHAL koşulları, Anayasa değişikliği için asla uygun bir ortam değildir.
Başta siyasi partiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları, sağduyusuna her zaman güvendiğimiz yurttaşlarımızı, hukuk devletinin temel koşulu olan yargı bağımsızlığının tümden yok edilmemesi için göreve çağırıyoruz.
AKP vekillerine sesleniyoruz:
Parlamento çoğunluğunuz yasa yapmaya yetebilir. Ancak halkın çoğunluğunun gönlünü yapmaya ve insan haklarına dayalı hukuk devletini yaratmaya yetmez.
Cumhuriyetimizin mayasında diktatörlük yoktur.
Cumhuriyet, yalnız emperyalizme karşı kazanılmış bir savaşın değil, halkı kul sayan zihniyete karşı kazanılmış bir zaferin ürünüdür.
Bu gerçeği, değişikliğin destekçisi olan MHP’ye özellikle anımsatmak isteriz.
Halka karşı suç işlememek için yol yakındır.
Bu nedenlerle demokratik kitle örgütleri olarak bizler, AKP Hükümeti’nin sunmuş olduğu Anayasa değişiklik paketinin tamamını reddediyor ve hemen geri çekilmesini talep ediyoruz.
Düşünce ve önerilerimizi paylaşan tüm milletvekillerini, değişiklik girişiminin önünü kesmek üzere Meclis’te mücadeleye davet ediyoruz.
EGEMENLİK, KAYITSIZ VE KOŞULSUZ ULUSUNDUR; KİŞİYE DEVREDİLEMEZ.
YAŞASIN LAİK-DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ!


İMZACILAR:
Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Derneği, Ankara Barosu, Ankara Cumhuriyet Okurları, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Divriği Kültür Derneği, Ardahan Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Avrupa Türkiye Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Aydos Dernekler Federasyonu, Birleşik Kamu İş, Çağdaş Demokratik Ehlibeyt Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), Dil Derneği, Divriği Vakfı, Eğitim İş, Feminizm Derneği, Genel Sağlık İş, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Halkçı Düşünce Derneği, Halkçı Gençlik Derneği, Halkçı Kadın Platformu, Hekder, İstanbul Anayasa Platformu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Dernekleri Federasyonu, Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Kültür Sanat İş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Opera Solistler Derneği(OPSOD), Ozan-Der, Tarım Orman İş Sendikası, Tüketici Hakları Derneği, Tüm Yerel Sen, Türk Hukuk Kurumu, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Yargıçlar Sendikası, Yozgat Yerel Dernekler Federasyonu, Yurttaş Hakları Derneği, Varto Derneği

Cevat Kulaksız

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget