Yıllar Sonra Değişen Bir Şey Yok - Gündüz Akgül

Yıllar Sonra Değişen Bir Şey Yok - Gündüz Akgül Günün birinde tarafsız yargıya gereksinim duyduklarında, saçını, başını yolarak “ben ne yaptım” diyecekler, ama iş işten geçmiş olacak…

Yıllar Sonra Değişen Bir Şey Yok - Gündüz Akgül
Sevgili Dostlar,
AKP iktidara geldiği günden beri, yargı bağımsızlı sürekli tartışma konusu yapılmakta, bu nedenle de gün geçtikçe yargıya olan güven dibe vurmaktadır…
Üyesi bulunduğum Türk Hukuk Sitesinin Forum alanında, “Yargı bağımsızlığı” başlığı altında açılan konunun tartışmasına katılmıştım. 23.06.2006 tarihinde yazdığım yorum şöyleydi…
 “Yargı Bağımsızlığı:
Çok partili demokratik parlamenter rejim Anayasalarında genellikle kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre Yasama, Yürütme ve Yargı birbirlerinden bağımsız görev yapmaktadırlar. Ne yazık ki bu anlamda ülkemizde yargının tam bağımsız olduğunu söylemek güçtür. Bu savımızın nedenlerine baktığımızda;
1- Yargıçların ve Cumhuriyet savcılarının yükselme, atama, disiplin işlerini yürüten Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulunun kararlarının Anayasanın 159. maddesine göre yargı mercilerine götürülmemesi, adalet camiası içinde büyük bir adaletsizliktir ve yargı bağımsızlını zedelemektedir…
2- Adalet Bakanı ve Müsteşarının kurulun içinde bulunması, kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Yürütmenin yargıya müdahalesidir…
3-Bölgelere göre en az kullanma süresi dolmadan atama yönetmeliğine göre iki yılını dolduran bir Yargıç veya Cumhuriyet Savcısının “hizmet gereği” gibi somut olmayan bir gerekçe ile atanabilmesi, her türlü haksızlığı ve şaibeyi beraberinde getirmektedir…
4- Kurulun ayrı bir sekreteryası ve bağımsız bütçesi olmadığından her şey siyasi bir makam olan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü mutfağında hazırlanarak Kurulun önüne getirilmekte ve gelen kararnameler çok az değişiklikle aynen geçmektedir.
5-Sistem sağlam kurulmadan Yargıç ve Cumhuriyet Savcılarından kişisel kahramanlık beklenerek yargı bağımsızlığı sağlanamaz…
6- Özlük hakları açısından verilen maaşlar yargı bağımsızlığı ile bağdaşmayacak kadar azdır…”
Aradan 10 yıl geçmesine karşın, yargı bağımsızlığında bir iyileşme olması bir yana, gün geçtikçe yargı yürütmeye tabi kılınmış ve yargıya olan güven gittikçe azalmıştır…
Yüksek Yargı Başkanları, aklın kabul edemeyeceği şekilde, Cumhurbaşkanının peşine takılarak çay hasadı yapmakta ve muhalefet partilerine yapılan eleştirileri alkışlamaktadır…
Bu gün eğer yürütme Anayasa ve yasalara aykırı uygulamalarda bulunuyor ve bir şey yapılamıyorsa bunun nedeni yargının tam bağımsız olmayışındandır…
Yıllardır bu konuda çırpınmamıza, gerçekleri dile getirmemize ve yargı bağımsızlığının hukuk devletinin olmazsa olmazıdır dememize karşın, yargının bağımsız olmasından birileri rahatsız olacak ki yargı bağımsızlığı bir türlü sağlanamıyor…
Son çıkarılan kıyım kararnamesiyle, yargı mensuplarının üçte birinin yerinin değiştirilmesi, kimisini sürgün, kimisinin ödüllendirilmesi tartışmaları zirveye çıkarmıştır…
Yargıyı bu hale getirenlerin unuttukları bir şey var…
Günün birinde tarafsız yargıya gereksinim duyduklarında, saçını, başını yolarak “ben ne yaptım” diyecekler, ama iş işten geçmiş olacak…
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki:
“Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz (1920)”
Yüce Türk halkı…
Çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceklerinin güvencesi olan yargı bağımsızlığının yok edildiğini, artık görme zamanı gelmedi mi?
“Geldi” diyorsan susma…

17.06.2016
Gündüz AKGÜL
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönder

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget