Hayır Tayyip Bey Senin Diktana Alışmak Zorunda Değiliz!

Hayır Tayyip Bey; senin anayasa ihlallerine, tek başına ve keyfi olarak ülkeyi yönetmene asla alışmayacağız, demokrasiler; çoğunlukçu değil, çoğulcu, muhaliflerin ve azınlığın..

Hayır Tayyip Bey Senin Diktana Alışmak Zorunda Değiliz!
Bugün, iki önemli ve önemli olduğu kadar da çok saçma ve çifte standart açıklama geldi.

Açıklamalardan biri Numan KURTULMUŞ'a, diğeri Tayyip Bey'e ait açıklamalardır.

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlarının;Tayyip Bey'in tarasızlığını ihlal ederek, siyasi konuşmalar ve kendi propagandasını yaptığı, muhalefeti ağır şekilde eleştirdiği gezilerine katılmaları ve siyasi içerikli konuşmalarına alkış tutmaları üzerine, kamuoyunda yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına yapılan haklı  eleştirilere cevap niteliğinde açıklama yaparak; yargının, yürütmenin ve yasamanın Cumhurbaşkanına bağlı olduğu yolunda, çok talihsiz ve kuvvetler ayrılığı ilkesine ve anayasaya açıkça aykırı beyanlarda bulunan Numan KURTULMUŞ, bu beyanından dolayı kamuoyunda ağır şekilde eleştirildiği için, bugün yaptığı açıklama ile bu beyanının yanlış anlaşıldığını, daha doğrusu beyanında hatalı olduğunu, bu beyanıyla ifade etmek istediği asıl amacını aştığını, Anayasanın 104. maddesinde yer alan; ” Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.” şeklindeki cumhurbaşkanının görevlerini hatırlatmak istediğini, yargı Cumhurbaşkanına bağlı değilse de, Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı olarak, devlet organları olan yasama,yürütme ve yargının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözeten bir konumunun bulunduğunu, yargının Cumhurbaşkanına bağlı olduğunu beyan ederken, bunu ifade etmeyi amaçladığını söyleyerek, hatasından dönmüştür.

Tayyip Bey de, yüksek yargı organlarının başkanlarının kendi gezilerine katılmasını haklı göstererek, kendisinin %52 oy oranıyla doğrudan halkın oyuyla seçilen bir Cumhurbaşkanı olduğunu, siyasi parti başkanı olmadığını,muhalefetin ve kendisini eleştirenlerin, kendisinin Cumhurbaşkanı olarak yaptıklarına ve takındığı tavırlara alışamadığını, ancak alışacaklarını beyan ederek, anayasaya göre gerekli olan ancak yeterli olmayan %52 oranında oy aldığı seçim başarısını, kendi Cumhurbaşkanlığının meşruiyetine kanıt olarak göstermiş, göreve başlarken millet önünde yaptığı anayasaya bağlılık ve tarafsızlık yeminini ayakları altında çiğnediğini, fiilen AKP'nin genel başkanı gibi davrandığını, partinin hukuken  genel başkanı olan bir kişiyi devirerek, yerine yeni bir genel başkan atadığını, AKP'yi istediği gibi dizayn ettiğini, AKP üzerinden kendi propagandasını yaptığını, AKP'yi siyasi çıkar ve emelleri için payanda olarak kullandığını, Türk Milletinin birliğini temsil etmediğini, sadece AKP ve yandaşlarının Cumhurbaşkanı olduğunu, onların birliğini temsil ettiğini, AKP'nin kemikleşmiş seçmen tabanını bir arada tutan, muhalefeti yerden yere vuran davranışlar sergilediğini görmezlikten gelmiştir.

Gelelim Numan KURTULMUŞ'un açıklamasına. Evet, çok doğrudur, göreve başlarken namusu ve vicdanı üzerine yaptığı anayasaya bağlılık ve tarafsızlık yeminine sadık kalan, partisi ile irtibatını kesen, partiler üstü anayasal meşruiyet içinde görev yapan bir cumhurbaşkanının; Anayasamızın 104. maddesine göre, devletin başı olduğuna,bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Milletin birliğini temsil ettiğine,Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmalarını gözetme görev ve yetkisinin bulunduğuna, hiç kimsenin bir itirazı olamaz.

Ancak, lütfen söyleyiniz, Tayyip Bey; seçilmiş olmasının dışında, bu anlamda anayasaya göre meşru bir cumhurbaşkanı mıdır? Numan KURTULMUŞ'un referans gösterdiği Anayasanın 104. maddesinde açıkça, Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in Anayasanın uygulanmasını gözetme görevinin de bulunduğunun belirtilmesine rağmen, anayasanın uygulanmasının gözetiminden sorumlu olan Tayyip Bey, bırakınız Anayasanın uygulanmasının gözetimini, Anayasayı bizzat kendisi uygulamamakta ve anayasayı rafa kaldırmaktadır.

Aynı şekilde, Anayasanın 104. maddesinden yarar umarak kendilerini savunmaya kalkışanlara buradan soruyoruz; sizler, kendinizi sadece anayasanın işinize gelen maddeleriyle mi bağlı sayıyorsunuz? Anayasanın işinize gelen madde ve fıkralarını cımbızlayarak ve onların arkasına sığınarak, anayasaya aykırı eylem, söylem ve faaliyetlerinize haklılık kazandıramazsınız. Anayasanın tüm maddelerine, örneğin; anayasanın 101. maddesinde yer alan; “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir”hükmüne de, anayasanın 103. maddesinde hüküm altına alınan, Cumhurbaşkanının göreve başlarken yaptığı yeminde yer alan yükümlülüklerinize de harfiyen uymak zorundasınız.

Anayasa bütünüyle ya vardır, ya da hiç yoktur. Anayasanın işime gelen maddelerine uyarım, işime gelmeyenlere uymam ve görmezlikten gelirim diyemezsiniz.

%52 oy oranı değil, %100 oy oranı dahi, sizin antidemokratik ve anayasa dışı eylem, söylem ve icraatlarınıza meşruiyet kazandıramazsınız.

Hayır Tayyip Bey; senin anayasa ihlallerine, tek başına ve keyfi olarak ülkeyi yönetmene asla alışmayacağız, demokrasiler; çoğunlukçu değil, çoğulcu, muhaliflerin ve  azınlığın fikirlerinin de saygıdeğer olduğu ve dikkate alındığı, anayasanın tüm hükümleriyle uygulandığı rejimlerdir,senin, arkandaki devlet gücüne güvenerek ve bu güce dayanarak, sana oy vermeyen muhalif kesime yaptıkların, demokrasinin kurallarına uymayan bir saygısızlık, ucuz kahramanlık ve dayatmadır.

Hayır Tayyip Bey; biz sizin diktanıza değil, siz, Türkiye Cumhuriyetinin anayasasına,insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik ve laik hukuk devletine, yargının bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığı ilkesine uyacak ve alışacaksınız, daha da doğrusu buna alışmak zorundasınız, bunun demokrasi içinde  başka yolu yoktur.

Elimiz kalem tuttuğu sürece bu demokratik gerçekleri, sürekli olarak, usanmadan ve bıkmadan size hatırlatacağız, Sayın Tayyip Bey.

01/06/2016
Güner YİĞİTBAŞI 
Hukukçu

Yorum Gönder

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget