Yemin etmeyen bir milletvekilinin akibeti ne olur?

Kabul edilebilir, haklı bir nedeni ve özürü olmadığı halde, hiç yemin etmeyen veya yemin etmesine rağmen, Anayasanın

Yemin etmeyen bir milletvekilinin akibeti ne olur?
Kabul edilebilir, haklı bir nedeni ve özürü olmadığı halde, hiç yemin etmeyen veya yemin etmesine rağmen, Anayasanın 81. maddesinde yazılı olan yemin metnine uygun olarak yemin etmediği için yemini geçerli sayılmayan ve usulüne uygun bir şekilde yeniden yemin etmemekte direnen bir milletvekili, Anayasamıza göre milletvekilliği görevine başlamış sayılamaz. Zira, Anayasamızın 81. maddesine göre, milletvekillerinin görevlerine başlamadn önce, anılan yasa maddesinde belirtilen şekilde milletvekili yeminlerini yapmaları zorunludur.

Yeminini usulüne göre etmeyen ve makul süre içinde de, hiçbir haklı neden ve özürü olmadığı halde, usulüne uygun bir şekilde yeniden yemin etmemekte direnen milletvekili, milletvekilliği görevine başlayamayacağı için, meclis çalışmalarına katılamaz.

Haklı bir neden ve engel olmaksızın milletvekili yeminini yapmadığı için milletvekilliği askıda kalan ve Meclis çalışmalarına katılamayan kişinin bu askıdaki durumu, dört yıllık yasama dönem süresince devam edemez, milletvekilliği görevine başlayarak meclis çalışmalarına katılamayan bir milletvekilinin, en başta milletvekilliği ödeneği olmak üzere özlük haklarından yararlanmaya devam etmesi de asla düşünülemez.

Anayasamızın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin 84. maddesinin son fıkrası, bu durumdaki milletvekiline uygulanması gereken yaptırımı düzenlemiştir.

Anayasanın 84. maddesinin son fıkrasına göre;Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

Usulüne göre yemin etmeyen ve bu nedenle yemini geçerli sayılmayan HDP Milletvekili Leyla ZANA da, yeminini tekrarlayarak, usulüne göre yeniden yemin etmemekte direnirse, Anayasa gereği meclis çalışmalarına katılamayacağı ve meclis çalışmalarına katılamaması da, bir özüre dayalı olmayacağı için, bir aylık süre içinde toplam beş birleşim günü zarfında usulüne uygun olarak yemin etmez ise, meclis çalışmalarına, toplam beş birleşim günü katılmamış sayılacağından, Meclis Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla, Leyla ZANA'nın milletvekilliğinin düşmesine karar verilebilecektir.

20/Kasım/2015
Güner YİĞİTBAŞI
 İzmir Barosu Üyesi Avukat

Yorum Gönder

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget