Bu Zihniyetle Ancak İslam Dinine Dayalı Bir Anayasa Yapılır

Bu Zihniyetle Ancak İslam Dinine Dayalı Bir Anayasa Yapılır Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini temsil eden, tarafsızlık ve Anayasaya bağlılık yemini etmiş

Bu Zihniyetle Ancak İslam Dinine Dayalı Bir Anayasa Yapılır
Türkiye Cumhuriyeti Devleti; etnik kökenleri itibariyle Türk'lerin çoğunlukta olduğu, daha sonra Kürt'lerin ve daha asonra da diğer etnik kökenden gelen ve ancak, etnik kökenleri ne olursa olsun hepsinin Anayasa ve yasalar önünde eşit oldukları, tasada ve kıvançta ortak yurttaşlardan oluşan milli bir devlettir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin; Türk, Kürt ve sair etnik kökenden de gelmiş olsalar, yurttaşlarının çok büyük çoğunluğu Müslümandır, fakat, Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve laik bir devlet olup, devletimizin Anayasasında yazılı olan resmi bir dini yoktur.

Din ve vicdan özgürlüğünün cari olduğu ve Anayasasında, herkesin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğu açıkça yazılı bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anayasasına göre, bütün dinlere eşt mesafede olup, Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti; İslam dinine dayalı bir din devleti, başka bir ifadeyle, İslam Cumhuriyeti değildir.


Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin; bir mozayiği andıran, çeşitli etnik kökenlerden gelen vatandaşlarının neredeyse tamamına yakınının İslam dinine mensup birer Müslüman olmaları, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarını,Türkiye Cumhuriyeti ile irtibatlandıran, birleştiren, bütünleştiren ve bir arada tutan ortak kimlik, değer ve birleştirici çatının, İslam dini  olmasını, vatandaşların İslamın çatısı altında toplanmalarını zorunlu kılamaz. Vatandaşlarımız; ister İslam, ister Hristiyan ve Musevi veya başka dinlere mensup olsunlar, dinler; her yurttaşın kendi özeli ve Tanrı ile aralarındaki gizli ve uhrevi bir bağdır.

Bu itibarla; Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı olduğunu iddia eden Tayyip Bey'in; dün (17/04/2016) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbulda düzenlenen Kutlu Doğum Programında yaptığı konuşmasında; vaktiyle rahmetli babasıyla kendisi  arasında geçen bir anısına atfen yer verdiği, “Babama Laz mıyız, Türk müyüz? Diye sordum, büyük dedem babama, Müslüman'ım de geç demiş. Mezhepçilik, ırkçılık ve terör belasıyla karşı karşıyayız.Bizim tek dinimiz var, İslam, bizi birleştiren İslam.Biz İslam'ın bütünleştirici çatısı altında toplanacağız.”şeklindeki beyanlarını, Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve özgürlükçü yapısına ve ilkelerine aykırı ve çok sakıncalı buluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birliğini temsil eden, tarafsızlık ve Anayasaya bağlılık yemini etmiş olan bir Cumhurbaşkanının; laik Türkiye Cumhuriyetinde, vatandaşlarının çoğunluğunu İslam dinine mensup olanlar teşkil etmiş olsa dahi, bize göre, azınlıkta da olsalar, diğer dinlere mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını diğerlerinden ayırma ve bölme, başka bir çatı altında toplanmaya itme anlamına gelecek şekilde, İslam dinini öne çıkararak,vatandaşlarımızı, İslam'ın bütünleştirici çatısı altında toplanmaya çağırmasını, adeta ümmetçilik yapmasını, sade bir şekilde ve bölücülük yapmadan, kendi etnik kökenini dile getirmeyi ırkçılık yapmakla eş değer saymasını,  kendisi de Müslüman olan demokratik ve laik bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak kınıyor ve bu zihniyetin yeni bir anayasa yapmak üzere kollarını sıvamış olmalarından, ülkemizin geleceği adına endişe duyuyoruz.

18/04/2016
Güner YİĞİTBAŞI 

Yorum Gönder

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget