Tarafsız Olmak Zorundasınız - Gündüz Akgül

Tarafsız Olmak Zorundasınız - Gündüz Akgül
Hukuk devletinin olmazsa olmazı, hukukun üstünlüğüdür.
Diğer bir söylemle, herkes Anayasaya, yasalara uymak zorundadır.
Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu anayasa emridir.
Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “seçilirsem tarafsız bir cumhurbaşkanı olamayacağım” diyor.
Cumhurbaşkanları seçildiklerinde Anayasanın 103 maddesi gereğince ant içerler.
Ant metni şöyle;
"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, MİLLETİN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ EGEMENLİĞİNİ koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."
Alanlardaki söylevlerinde başbakan bu anttaki kimi kurallara uymayacağını açıkça belirtmektedir.
Antta belirtilen anayasanın emredici kurallarına göre;
1-Egemenlik kayıtsız ve koşulsuz millete ait olduğu açıkken Başbakan, anayasaya aykırı olarak şeriat kurallarını çağrıştırırcasına, “egemenlik Allaha aittir” demekledir
2-Keza, Cumhurbaşkanının görevinin tarafsızlıkla yerine getirileceği yazılı iken, Başbakan “seçilirsem tarafsız kalamayacağım” demektedir.
3-Cumhurbaşkanı andında, “Atatürk ilke ve inkılaplarına (devrimlerine) ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalınacağı” yazılı olmasına karşın, Başbakanın, ta İstanbul Belediye başkanlığı döneminden bu güne kadar tüm söylemleri ve eylemleri ile bu ilkelere uyduğunu söylenemez, Cumhurbaşkanı seçildiğinde de uyacağı kuşkuludur.
Bu açık emredici kurallara karşın, Başbakan ben uymuyorum diyorsa, o zaman yasallığını kaybeder.
Ben yaptım oldu durumuna düşer ve halka karşı sorumlu olduğu gibi anayasal suç işlemiş olur.
İçtiği antta yalan olur.
Din, daima Başkanın referansı olduğunu hepimiz biliyoruz.
Yalan yeminin dinde kefareti (Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka)   vardır.
Maide suresinin 89. Ayetinde, “Allah, bilmeyerek yatığınız boş yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz. Ancak bile bile kendinizi bağladığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti çoluk-çocuğunuza yedirdiğinizin orta derecesinden on fakiri doyurmak yahut giydirmek veya bir köle azad etmektir. Bunlara gücü yetmeyen üç gün oruç tutar. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti bu……..” (Elmalılı Hamdi Yazır- Kur’ân-ı Kerim ve Yüce meâli)
Başbakan, Cumhurbaşkanı seçildiği taktide, içtiği ant’a uymadığında bu cezaların hangisini yerine getireceğini merak ediyorum.
Son söz;
Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı seçildiğiniz takdirde, anayasaya göre içtiğiniz ant gereği tarafsız olmak zorundasınız.
Yoksa hesabı sorulur.

09.07.2014
Gündüz AKGÜL
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget