Hop Dedik! - Güner Yiğitbaşı

Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olmayan bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi olmayıp, olağan bir Kanun Hükmünde Kararname olup, bu nedenle de Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir

Hop Dedik! - Güner Yiğitbaşı
Fetullah GÜLEN Cemaatinin silahlı kuvvetlere sızan uzantıları tarafından 15.Temmuz günü gerçekleştirilen kanlı ve hain darbe girişimi nedeniyle, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu,anayasanın 120. maddesi uyarınca,tüm yurtta üç ay süreyle olağanüstü hal ilan ederek yürürlüğe sokmuştur.

Bakanlar Kurulunun bu kararını anlayışla karşılamış ve olağanüstü hal ilanının, anayasa ve ilgili yasadaki koşulların oluşması halinde yerinde ve gerekli bir karar olduğunu, olağanüstü hal yönetim tarzının, olağanüstü anayasal bir yönetim şekli olduğunu  ve amacına uygun kullanılması, suistimal edilmemesi halinde, ülkemiz için yarar sağlayacağını savunan bir makale kaleme almıştık.
Olağanüstü halin ilan edilmesinden sonra, Anayasamızın 121. maddesine göre, Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir.

Olağanüstü Hal Kanununun 4. maddesinde de, anayasanın 121 maddesine benzer şekilde; “olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.” hükmüne yer verilmiştir.

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Anayasanın 121. ve Olağanüstü Hal Kanununun 4. maddesinin tanıdığı yetkiyi kullanarak, peş peşe kanun hükmünde kararnameler çıkarmaya başlamıştır.

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun çıkararak resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe soktuğu kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ve bazı kanunlarda değişiklikler yapan, örneğin askeri okulları kapatarak onun yerine Milli Savunma Üniversitesi kuran, Askeri Hakimler Kanununun bazı maddelerini değiştiren  ve bunlara benzer hükümlerine baktığımızda, bu kararnamelerin; olağanüstü halin gerekli kıldığı, olağanüstü halin devamı süresince geçerli olacak olan tedbirlerin çok üzerinde olağanüstü halin gerekli kıldığı konular dışında, olağanüstü halin devamı süresi ile sınırlı olmayan ileriye dönük ve olağan yönetime geçildikten sonra da uygulanacak ve sonuçlarını sürdürecek bazı kalıcı düzenlemeler içerdiğini, çıkarılan kararnamelerin olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler olmayıp,olağan dönemlerde Meclis tarafından çıkarılması gereken yasal düzenlemeler olduğunu, olağanüstü hal yönetimince, olağanüstü hal ile sınırlı ve olağanüstü halin gerekli kıldığı konularını sınırların aşılarak, fırsattan istifade ülkeyi kararnamelerle yönetme yoluna saptıklarını görmekteyiz.

Evet, Anayasamızın 121 ve Olağanüstü Hal Kanununun 4. maddeleri, hiçbir yoruma yer vermeyecek kadar açık olup, bu yasa maddelerine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu; ancak,doğrudan olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda ve bunun sonucu olarak da, olağanüstü hal süresi ile sınırlı olarak geçici sonuçlar doğuran düzenlemeleri kanun hükmünde kararnameler ile yapabilir, bunun  ötesinde ve üzerinde bir yetkisi toktur.

Cumhurbaşkanının başkanlığı altında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan özellikle 669 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi, adı ne olursa olsun, içerdiği hükümleri itibariyle, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olmayan bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi olmayıp, olağan bir Kanun Hükmünde Kararname olup, bu nedenle de Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. Anayasa Mahkememiz de;12.Eylül darbe döneminde sıkıyönetim sırasında Cumhurbaşkanının Başkanlığı altında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesini, onun olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi adı altında çıkarılmasına bakılmaksızın, içerdiği hükümler itibariyle onun olağan bir kanun hükmünde kararname olduğunu kabul ederek esastan incelemeye almıştır.Anayasa Mahkemesinin uygulaması bu yöndedir ve doğru olan da budur.

Açıkladığımız nedenlerle; Cumhurbaşkanının başkanlığı altında toplanan Bakanlar Kurulu; kendisine tanınan olağanüstü hal kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini,yasaların öngördüğü amaç ve sınırları aşarak, anayasaya ve ilgili yasaya aykırı olarak  kullanılmakta olup, bu konuda kamuoyunun ve en başta ana muhalefet partisi olmak üzere, muhalefet partilerimizin takınacakları tavrı ve bu kanun hükmünde kararnamelerin iptal için Anayasa Mahkemesine başvurup vurmayacaklarını, merak ediyoruz doğrusu.

01/08/2016
Güner YİĞİTBAŞI 
Hukukçu

Yorum Gönder

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget