Aydın Sorumluluğu-Gündüz Akgül

Takkıye yaparak aydın görünümü verenlerin dışındaki gerçek aydınların bir sorumluluğu vardır… Ucu kendilerine dokunsa bile her koşulda doğruları söylemek ve savunmak aydın sorumluluğunun olmazsa olmazıdır

Aydın Sorumluluğu-Gündüz Akgül
Takiye yaparak aydın görünümü verenlerin dışındaki gerçek aydınların bir sorumluluğu vardır…
Ucu kendilerine dokunsa bile her koşulda doğruları söylemek ve savunmak aydın sorumluluğunun olmazsa olmazıdır…
Bu davranışları nedeniyle çoğu zaman aydınlar bedel ödemek zorunda kalırlar…
Haklılıklar anlaşıldığında, bedel ödetenlerin mahcup olmaları da tarihte sayfalarına yazılan kazançlarıdır…
Hain darbe girişiminden sonra ülkemiz zor bir süreçten geçmektedir…
Bu süreçte, birbirimizi eleştirirken yıkıcı değil, olumlu eleştirilerle doğruyu birlikte bulma ve ülkemizi esenliğe çıkarmakta, aydının olmazsa olmaz görevidir…

Bu düşüncelerle, OHAL ilan edildiği günden beri bazı yanlışlara düşmemek, herkesin yapılan doğrular arkasında durarak yöneticilerin işini kolaylaştırmak için kendimce yanlış gördüklerimi belirtiyor ve oluşma olanağını yakaladığımız birliğe bir zarar gelmemesine özen gösteriyorum…  
04.08.2016 tarihinde yazdığım “Demokrasiye sahip çıkmak” başlıklı yazımda şöyle demiştim…
“Darbe girişiminden sonra, gerek siyasiler arasında oluşan olumlu yaklaşım, gerekse her düşünceden, her inançtan tüm yurttaşların demokrasiye ve laik Cumhuriyet sahip çıkışları ilk anda iyimser bir hava yaratmıştır…
Ancak darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL’in verdiği yetkiyle çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerin (KHK) uygulamaları ve sokakta demokrasi nöbeti tutan iyi niyetli yurttaşların arasına sızan kışkırtıcıların gerçekleştirmek istedikleri eylemler, umulan iyimserliğe gölge düşürmüştür…
Örneğin,
-KHK’lerle, OHAL’in gerektirdiği önlemleri almak, köklü değişimleri yapmamak ve TBMM’ni tamamen devre dışı bırakmak hukuk devletinin gereğidir…
Ancak görülüyor ki 3 ay ile sınırlı olan OHAL döneminde alınacak önlemlerin dışında çok köklü değişiklikler yapılmaktadır…
Bu konuda işin uzmanı hukukçuların ve muhalefet partilerinin görüşlerine kulak asılmamaktadır…
Bunun yaratacağı olumsuzlukların sonradan giderilmesinde sıkıntı çekilebilir…”
Demokrasiyi tüm kurum ve kuralları ile yerleştirmek için oluşturulan iyimser havada, muhalefetteki Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları Dernekler, Sendikalar ve yurttaşların büyük bir çoğunluğu iktidara destek olmaya çalışırken…
İktidar partisi yukarıda açıklanan endişelere kulak asmamakta, köklü ve kalıcı konularda peş peşe KHK çıkarmaya devam etmektedir…
Örneğin;671 S.HKH ile…
-Gerek bu iktidar, gerekse sonradan gelen iktidarlar tarafından her an liyakat esası göz ardı edilme olasılığı olan, “Genelkurmay Başkanı’nın, Orgeneral ve Oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır." Hükmü 671 s. KHK ile kabul edilmiştir…
Bu durum, ilerde komuta kademesinde ve askeri hiyerarşide sorunlar çıkarabilir. Dönülmesinde büyük yarar vardır…
 -FETÖ ait kurumlara el konularak hazineye devri ne kadar doğru ise, diğer kurumlara FETÖ mensup kişilerin sızdığı gerekçesiyle kapatılması da o kadar yanlıştır. Bu tür kurumlara hainlerin sızmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir…
670 S.HKH ile…
“-Birinci fıkra, gereğince kamu görevinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından ve Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet karan aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler.” Hükmü getirilmişti ki bu durumda çıkarılan bir kişi bile yargılamalar sonucunda aklandığı (beraat) takdirde,  Mahkeme kararlarına uyulmayacak ve kişinin hak ve özgürlükleri ihlal edilmiş olacaktır…
Demokratik bir düzen için iktidar etrafında toplanmış bulunan çoğunluğun bu nedenlerle yitirilmesine yazık olacaktır…
Umuyor ve diliyorum ki en kısa zamanda hatalardan dönüş yapılarak ve oluşan demokrasi cephesinin dağılmasının önüne geçilecektir…

17.08.2016
Gündüz AKGÜL
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget