Yanlış Olarak Bilinen Bazı Doğrular - Güner Yiğitbaşı

Yanlış Olarak  Bilinen Bazı Doğrular - Güner Yiğitbaşı
Gazetelerin sağlık köşelerinde sıkça rastlarız.

Yanlış olarak bilinen bazı doğrular veya tersi, doğru olarak bilinen bazı yanlışlar başlığı altında, sağlığımız açısından yanlış olarak bildiğimiz bazı şeylerin, aslında sağlığımız açısından doğru şeyler oldukları konusunda uyarılırız.

Ceza Hukukunda da, halkımızın yanlış olarak bildikleri bazı uygulamaların, Ceza Muhakemesi Kanununa göre aslında doğru ve yasal uygulamalar olduğu bir gerçek olmasına rağmen; medya, şu veya bu nedenle, bilerek veya bilmeden, konuyu abartıp saptırarak, bazı doğruları yanlışmış gibi sunarak kamuoyunu yanıltmaktadır.

Bunun son örneğini, 17 ve 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının sanıkları olan ve haklarında İstanbul C. Başsavcılığı tarafından şaibeli bir şekilde takipsizlik kararı verilen Rıza Zarab ve bazı bakan çocuklarının; aynı soruşturmanın siyasi ve meclis ayağını oluşturan AKP li eski bakanlar hakkında oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonuna ifade vermek istememeleri üzerine yaşamış bulunuyoruz.

Rıza Zarab; haklarında Meclis Araştırma Komisyonu kurulan eski bakanların suçlandıkları konularda, bakanlara rüşvet vermekle suçlanan bir kişi olup, kendi hakkında açılan soruşturma, takipsizlik kararı ile sonuçlanmış ve şaibeli de olsa şimdilik aklanmıştır.

Bu nedenle, Rıza Zarab'ın; Meclis Araştırma Komisyonuna tanık sıfatıyla ifade verse dahi, doğruları söyleyeceğini, dört eski bakana milyonlarla ifade edilen dolarları rüşvet olarak verdiğini itiraf edeceğini ve kendisini de ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte tanıklık yaparak tüm doğruları anlatacağını mı zannediyorsunuz?

Aynı şekilde, haklarında şaibeli de olsa takipsizlik kararı verilerek şimdilik aklanmış ve ceza kovuşturmasından kurtulmuş olan bakan çocuklarının da, babaları olan eski bakanları suçlayacak şekilde ve kendilerini de ceza kovuşturmasına uğratacak nitelikte tanıklık yaparak tüm doğruları anlatacaklarını mı zannediyorsunuz?

Bu, insanın doğasına aykırıdır. İnsan, kendisini ve/veya babasını suçlu kılacak, kendisini ve/veya en yakını olan babasını ceza kovuşturmasına uğratacak nitelikte olan tanık anlatımında bulunabilir mi?

Tabii ki bulunamaz.

Ceza Muhakemesi Yasasının 45 ve 48. maddelerinde bu konuda açık hükümler mevcut olup, bir kişi kendisini ve/veya babasını suçlar nitelikte tanıklık yapmaya zorlanamaz.CMK 45 ve 48. maddelerine göre, Rıza Zarab ve bakan çocuklarının, Meclis Araştırma Komisyonu önünde, eski bakanlarla ilgili olarak tanıklık yapmaktan çekinme hakları mevcuttur. Ancak, tanıklık yapacaklarmış gibi, Komisyonun davetine uymaları ve  yasa gereği esasen kendilerine hatırlatılacak olan tanıklıktan çekinme haklarını kullanmaları gerekir.

Bu nedenle, medyada yer alan, Rıza Zarab ve bazı bakan çocukları, Meclis Araştırma  Komisyonuna tanık olarak ifade vermeye dahi tenezzül etmediler yönündeki haberler yasal olmayıp, bu kişilerin tanıklık yapmamış olmaları, yasal haklarını kullanarak tanıklıktan çekinme haklarını kullandıkları şeklinde anlaşılmalıdır.

Kaldı ki; bu kişiler yasal hakları olan tanıklıktan çekinme haklarını kullanmayıp tanıklık yapmış olsalardı, insanın doğası gereği doğruları değil, kendilerini ve babalarını koruyan ve kollayan bir şekilde gerçek dışı beyanlarda bulunacaklar, soruşturmaya müspet hiçbir katkıları olmayacağı gibi, daha fazla kafa karışıklığına neden olacaklardı.

Bu nedenle, tanıklık yapmamaları, bize göre daha isabetli olmuştur.

05/Kasım/2014
Güner YİĞİTBAŞI
İzmir Barosu Üyesi Avukat

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget