Ne Ekersen Onu Biçersin - Güner Yiğitbaşı

Ne Ekersen Onu Biçersin - Güner Yiğitbaşı
Atalarımız ne güzel söylemişler.

Ne ekersen onu biçersin.

İmam osurursa, cemaat sıçar.

Bu ata sözlerini niçin hatırlatıyoruz?

Tahmin edenleriniz olmuştur belki.

Medyada genişçe yer aldı, Cumhurbaşkanı Tayyip Bey, toplu açılışlar yapmak adı altında düzenlenen bir mitinge katılmak ve konuşma yapmak üzere gittiği Esenlerdeki bir kafe de sigara içerlerken gördüğü gençleri, terbiyesiz herif diyerek azarlamış ve hemen zabıta çağırılmasını sağlayarak sigara içen gençlere ve bu kafe'yi işletenlere ceza uygulatmış.

Cumhurbaşkanlığı makamına kadar gelen, yaşça ve işgal ettiği makam itibariyle hoşgörü ve olgunluğunun zirvesinde olması gereken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının; sinirlenerek, sigara içen gençleri kendisine muhatap alması ve hakaret edercesine onlara terbiyesiz herif diye bağırması, olağan bir davranış hali değildir.

Bize göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in, o gençleri görmezlikten gelmesi veya mutlaka bir şeyler söyleyecekse, terbiyesiz herif yerine, işi şakaya vurarak, gençlerin gururlarını rencide etmeden de, akıl ve incelik dolu şakayla karışık sözlerle onları mahcup ve sigara içtiklerine pişman edebilirdi.

Ne yazık ki, Tayip Bey'in ruh hali buna müsait olmadığından, hiç gereği yokken ve işgal etmekte olduğu Cumhurbaşkanlığı makamının asaletine ve olgunluğuna yakışmayacak bir davranış sergilemiştir.

Diyelim ki, yasaların öngördüğü yasağı çiğneyerek kapalı mekanda sigara içen bu  gençler, Cumhurbaşkanının bu tepkisini hak ettiler.

O zaman adama sormazlar mı, peki siz, ülkenin örnek alınması gereken bir numaralı ve en büyük mevki'inde bulunan rol model Cumhurbaşkanı olarak, bırakınız yasalara uymayı, Anayasanın emredici kurallarına uyup saygı gösteriyor musunuz?

Sayın Tayyip Bey; Cumhurbaşkanı olarak, vatan hainliği dışında hesap sorulamayan sorumsuz bir mevkide olmanız; görevinize başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisinde (Yani Türk Milleti önünde) namusunuz ve şerefiniz üzerine ettiğiniz yeminin gereği olarak, ahlaken ve vicdanen sizin de yasa ve Anayasa hükümlerine saygılı davranmak zorunda olduğunuz gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

Anayasmızın ;

101. Maddesinde; Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir...

103 . Maddesinde; Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde ant içer:
Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

Hükümleri yer almaktadır.

Anayasamızın, herkesi bağlayan bu hükümlerine göre; Cumhurbaşkanının, partisi ile ilişiğinin kesilmesi, üzerine aldığı Cumhurbaşkanlığı görevini tarafsızlıkla yerine getirmesi zorunlu olup, Anayasamıza göre, vatana ihanet dışında sorumsuz olan Cumhurbaşkanının, bu Anayasal zorunluluklara uymamasının, yasalarımızda ve Anayasamızda yaptırım olarak bir karşılığı yok ise de, Cumhurbaşkanının, en değerli varlıkları olan namus ve şerefinin teminatı altındaki bu zorunluluklara uyması gerekiken, Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in, bugüne kadar ki eylem ve söylemlerine baktığımızda, fiilen partisi AKP ile ilişiğini kestiğini, görevini tarafsızlıkla yerine getirmeye çalıştığını savunabilmek mümkün müdür? Tabii ki hayır.

Bize göre, bir kişinin; başka bir kişiyi, yasalara aykırı olarak kapalı yerde sigara içmekle suçlayıp, onu, gururunu rencide edecek şekilde, terbiyesiz herif diye azarlayabilmesi ve hakkında ceza uygulaması yapılması için zabıtaya ihbar edebilmesi için, onun da, yasa ve Anayasaya hükümlerine, bu hükümlerle getirilen yasak ve kısıtlamalara saygılı, bu yasak ve kısıtlamalara uygun davranıyor olması zorunludur.

Nasıl olsa Anayasaya göre sorumsuzum, hakkımda uygulanacak bir yaptırım yok, yasa ve Anayasa hükümleri beni bağlamaz, ben istediğim gibi Cumhurbaşkanlığı yaparım diyemezsiniz. Cumhurun başkanı olarak bunu dediğiniz taktirde, Cumhur da sizi örnek alarak, yasak yerde sigara içmeye kalktığında, söyleyecek söz bulamazsınız. Ama siz, buna rağmen söyleyecek söz buluyor ve ektiklerinizi değil, ekemediklerinizi biçmeye çalışıyorsunuz.

Kapalı yerde sigara içtikleri gerekçesiyle, gençlere terbiyesiz herif diyerek, biraz ayıp ve haksızlık etmiş olmuyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey?

04/11/2014
Güner YİĞİTBAŞI
İzmir Barosu Üyesi Avukat

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget