Tayyip Bey Zimmet Suçu Şüphelisidir - Güner Yiğitbaşı

Tayyip Bey Zimmet Suçu Şüphelisidir - Güner Yiğitbaşı
5237 Sayılı Tüürk Ceza Kanununun 247. meddesini aşağıya alıyoruz. 247. madde der ki;

Madde 247 - 
 (1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 (3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

İki günden bu yana SÖZCÜ GAZETESİNDE yer alan; Tayyip Bey'in, seçim yasağına rağmen, devlete ait makam aracını bırakmayarak,sahte plakalar takmak suretiyle seçim propagandasında kullanmaya devam ettiğine ilişkin haber, bilmem dikkatinizi çekti mi?

Resimlenerek ve sahte oldukları tespit edilen plakalarıyla gazetede yer verilen haber gerçekten doğru ise;Tayyip Bey'in bu davranışı, salt seçim yasaklarına aykırı davranmak ve ahlak dışılığı bir yana, Türk Ceza Kanununun 247. maddesinde düzenlenen nitelikli (ihtilasen) zimmet suçunu oluşturmaktadır.

Bu suçun cezası da, beş yıldan on iki yıla kadar hapis olup, suçun, açığa çıkmaması için sahte plakalar kullanılarak hileli davranışlarla işlenmiş olması nedeniyle,verilecek olan cezanın yarı oranında artırılması gerekecektir.

Türk Ceza Kanununun 247. maddesinin 1.fıkrası ne diyor?

“Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Tayyip Bey Başbakan (kamu görevlisi ) olarak kendisine teslim edilen ve koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu makam aracını, seçim yasakları nedeniyle, seçim propaganda faaliyetleri sırasında kullanmaması gerekirken, bu aracı zimmetine geçirerek kullanmıştır. Buna ilaveten, bu yasadışı kullanma sırasında yine kendi koruma ve gözetimi altındaki devlete ait akaryakıtı, bu aracın deposuna doldurup kullanmak ve tüketmek suretiyle, miktarı belli olmayan devlete ait akaryakıtı da zimmetine geçirmiştir.

T.C.K. 247. maddesinin 3. fıkrasında yer alan; “Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir. “ hükmüne göre, makam aracının yasa dışı olarak ve geçici süreyle kullanılmış olması, zimmet suçunun oluşmasını engellememektedir. Makam aracının, illegal bir şekilde geçici olarak seçim propagandasında kullanılarak iade edilmesi, sadece bir ceza indirimi nedeni olabilmektedir.

TCK.nın 247 maddesinin 2. fıkrasında yer alan; “Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. “ hükmü gereğince, seçim yasakları nedeniyle kullanmaması gereken makam aracını, içine devletin akaryakıtını da koyarak kullanan ve zimmetine geçiren Tayyip Bey, işlemiş olduğu zimmet suçunun açığa çıkmaması için, makam aracına sahte plakalar takarak hileli davranışlarda da bulunduğu için, zimmet suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halini işlemiştir.

Bu makalemizi ihbar kabul etmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin; sabıkasında zimmet suçu olan kişilerin, bırakınız Cumhurbaşkanı, mahalle muhtarı dahi olamayacakları yüz kızartıcı bir suç olan nitelikli zimmet suçunu işleyen Tayyip Bey hakkında ne düşüneceğini merak ediyor ve bu makalemizi, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Tayyip Bey'in, Başbakanlık görevinden istifa mecburiyetinin bulunmadığı fetvasını veren Yüksek Seçim Kuruluna armağan ediyoruz.

03/08/2014 
Güner YİĞİTBAŞI 
 İzmir Barosu Üyesi Avukat

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget