Chp’nin Olağanüstü Kurultayı Toplanırken - Gündüz Akgül

Chp’nin Olağanüstü Kurultayı Toplanırken - Gündüz Akgül
CHP , oldum olası Kurultaylar Partisi olarak anılır…
Anımsadığım kadarıyla CHP kurulduğundan bu güne kadar 34 olağan, 17 Olağanüstü Kurultay yapmıştır. Bu kurultay 18. Olağanüstü kurultay olacaktır…
Kurultaylar, bir partinin programlarını yeniden gözden geçirmesi, olumlu ve olumsuz politikalarının masaya yatırılması, Yeni yüzlerin Parti Meclisinde yer alması, arenası olduğu için daima yararlıdır...
Bu kez Genel Başkanın, ani bir kararla Kurultayı toplayacağını açıklamasının nedeni herkesçe bilinmektedir…
Çatı adayının Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesini fırsat bilen ve ulusalcılığı tekelinde gören 6 CHP milletvekili, çatı adayın seçimi kaybetme nedeninin tüm sorumluğunun Genel başkana ait olduğunu kamuoyu önünde açıklamaları, partinin yıpranmasına neden olmuş ve yeterli imzaları toplamayacaklarını anlayan Genel Başkan, bu yıpranmayı önlemek için doğru bir kararla Olağanüstü Kurultay kararı almıştır…
Bu Kurultayda CHP ’nin, yıllardır iktidar olamamasını çok iyi sorgulaması ve kavgalı Parti görüntüsünden kurtarılması gerekmektedir…
Yıllarca CHP ’ye oy vermiş bir seçmen ve bir üyesi olarak kendi düşüncelerimi satırbaşları ile okuyuculara sunmak istiyorum…
-Bu kurultayda Partiye zarar verecek şekilde oluşturulan karşılıklı gruplaşmalara mutlaka son verilmeli ve güçlü bir birliktelik oluşturulmalıdır…
-Ben yoksam parti yoktur anlayışında olanlara fırsat verilmemeli, ısrar edenlerin parti ile ilişkileri kesilmelidir…
-Parti içi demokrasinin tam sağlanarak, her kesin düşüncesini parti suçu işlememek koşuluyla özgürce açıklaması ve Partinin her kademesine özgürce aday olması sağlanmalıdır…
-Aday olanların, diğer adayları kötüleyerek, karalayarak propaganda yapmak yerine, projeleriyle kendilerini anlatma kuralına önem verilmelidir…
-Grupların seçim yarışı sonrasında kazanan gruba, her partilinin koşulsuz destek vermesi sağlanmalı ve hizipçiliğe fırsat verilmemelidir…
-Parti disiplinine uymayarak partiye zarar verenler hakkında disiplin işlemine işlerlik kazandırılmalıdır…
-Yazılı medyaya yansıyan habere göre kavga ve küskünlüklerin kaynağını oluşturan ön seçim sınırlamasına asla gidilmemeli, tüzük değişikliğinde parti üyesi olmayıp konularında uzman olanların, Genel Başkan tarafından değerlendirilmesi için %10’luk bir kontenjanın dışında, ön seçimin delegelerle değil tüm üyelerle yapılması yaygınlaştırılmalı, merkezde atamaların istisnai hale getirilmesi sağlanmalıdır…
-Son yerel seçimlerde açıklanan adayların, bir gün sonra değiştirilmesi örgütte büyük hayal kırıklığı ve küskünlüğe neden olmuş ve birçok yerdeki Belediye Başkanlığı bu nedenle kaybedilmiştir. Bu durumda ön seçimin önemini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle ön seçim genel kural haline getirilmelidir…
-Her seçimde suyun başında olan Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Milletvekillerinin nerede ise tamamının tekrar aday gösterilmesi kuralından mutlaka vazgeçilmeli, partiye büyük yararı dokunanların dışında diğerlerinin yerlerinin gençlerin alması için gençler kotası getirilmeli ve seçmenin yıllarca ayni yüzleri görmesi uygulamasından vazgeçilmelidir…
-Kadın ve Gençlik Kollarının güçlü bir hale getirilmesi sağlanmalıdır…
-Düzen partilerine uyarak sağ seçmenden oy alma düşüncesiyle partinin sağ adaylarla değil, partiye emek vermiş sosyal demokrat adaylarla seçimlere katılıma öncelik tanınmalı, bu nedenle küskün olan sol düşünceli seçmenin partiye kazandırılması sağlanmalıdır…
-Sağ düşünceli olup laik rejimle bir sorunu olmayan gerçek dindarların oyları, sağ söylemler değil, açıklanacak gerçekleşebilir projelerle sağlanmalı, yıllardır CHP din düşmanıdır” algısının yok edilmesi için büyük çaba harcanarak, CHP ’nin dinle bir sorunu olmadığı, dinin siyasallaştırmanın çıkarları için kullananların karşısında olduğu, yurttaşlara anlaşılabilir bir şekilde anlatılmalıdır…
-Sosyal demokrat bir parti olarak politikaları, emekten, esnaftan, memurdan,  işçiden, emekliden, dar gelirliden yana oluşturmalı ve bunu çok iyi anlatıp bu kesimler ikna edilerek partiye kazandırılmalıdır…
Son söz:
Bir liderin başarısı, gerektiğin yanlışlarını kendisine söyleyebilen çevresiyle olasıdır. Evet, efendimciler daima lideri yanlış yönlendirerek zarar vermektedir…
CHP ’nin toplanacak olağanüstü Kurultayı, partiye, tüm yurttaşlara ve ülkeye iyilikler getirmesi ve çağdaş bir Kurultay olması dileği ile…

24.08.2014
Gündüz AKGÜL
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget