Bir Yetki Var Ki; Bize Göre Korkunç - Güner Yiğitbaşı

Bir Yetki Var Ki; Bize Göre Korkunç - Güner Yiğitbaşı Cumhurbaşkanı, kanun yapma yetkisi elinde bulunan 600 üyeden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bırakarak

Bir Yetki Var Ki; Bize Göre Korkunç - Güner Yiğitbaşı
Türkiye Cumhuriyetinin rejimini değiştirecek olan ve Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında Anayasamıza monte edilmeye çalışılan Anayasa değişikliğine tümden karşıyız.

Bu çekincemizi baştan belirttikten sonra, şöyle bir göz attığımız değişiklik teklifinde yer alan bir maddenin özellikle dikkatimizi çektiğini belirtmek istiyoruz.

Değişiklik teklifinin 15. maddesinde yer alan bir hükümle; Anayasanın 126. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmakta ve maddeye, “Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının;kuruluş,görev,yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.” şeklinde bir fıkra eklenmektedir.

Peki, yürürlükten kaldırılan 126. maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ne söylüyor?

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alacak şekilde kurulacak olan  merkezi idare teşkilatının görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceğini söylüyor, başka bir anlatımla, topu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 550 milletvekilinin iradesine ve sorumluluğuna bırakıyor.

Yani, halen yürürlükte olan anayasamızın 126. maddesine göre,kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alacak şekilde merkezi idare teşkilatı kurulabilmesi ve bu teşkilatın görev ve yetkilerinin kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmışken, 126. maddede yapılması öngörülen değişiklik hayata geçerse; Cumhurbaşkanı, kanun yapma yetkisi elinde bulunan 600 üyeden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bırakarak, çıkaracağı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle,kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyumu sağlamak bahanesiyle, birden çok ili içine alacak şekilde merkezi idare teşkilatları kurarak, devletin bazı önemli ve hayati görev ve yetkilerini, bu teşkilata devredebilecek ve üniter devlet yapısını zedeleyebilecektir.

28/12/2016
Güner YİĞİTBAŞI 
Hukukçu

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget