Kanal İstanbul'un Yapımında Israr Etmek Milletimize İhanettir

Bize göre, Kanal İstanbul'un yapımında inat edenler, İstanbul'a,İstanbul halkına,tüm Türkiye'ye ve Türkiye insanlarına ihanet içindedirler.

Kanal İstanbul'un Yapımında Israr Etmek Milletimize İhanettir
AKP Genel Başkanı, partisinin Afyon kampında yaptığı konuşmasında; bizim için Kanal İstanbul çok önemli,zira Kanal İstanbul ile dünyada Süveyş Kanalı nasıl anılıyorsa, Panama Kanalı nasıl anılıyorsa, ki bunlar bizimle mukayese edilecek ülkeler değil, biz de şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya aslında yeni bir marka olarak ses vereceğiz,inşallah bunun da adımını çok kısa zamanda atıyoruz, atacağız demiş.

AKP Genel Başkanı yanılıyor,Kanal İstanbul ile karşılaştırdığı ve dünyanın andığını iddia ettiği Süveyş Kanalı ile Panama Kanalı'nın, Kanal İstanbul ile mukayese edilmesi ve bu iki kanalın, Kanal İstanbul'un yapımı için ilham gösterilerek örnek alınması,yanıltıcı,gerçeklerle örtüşmeyen akla ziyan bir yorumdur.

Siz Kanal İstanbul ile Süveyş ve Panama Kanallarını nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz?Sizin; biraz coğrafya ve Süveyş Kanalı ile Panama Kanalı'nın ticaret yollarını kısaltarak zamandan ve ekonomiden tasarruf sağlayan, bu nedenle de yapımları ait oldukları ülkeler ve tüm dünya ülkeleri için gerekli ve faydalı olan kanallar olduklarına ilişkin bilginiz varsa, ülkemiz ve dünya ekenomisine hiçbir katkı sağlamayacak, doğalı (İstanbul Boğazı) varken, milyarlarca doları toprağa gömerek sunni bir şekilde ikinci bir kanalı (Kanal İstanbul'u) yapmaktan derhal vaz geçersiniz.

Süveyş Kanalı’nın dünyânın ekonomisine mühim katkıları olmuştur. Süveyş Kanalı ile Akdeniz ile Kızıldeniz birleştirilmiş,kıtalar birbirine bağlanmış,Avrupa'dan Doğu Afrika ve Asya'ya ve Okyanuslara daha kısa güzergah sağlanmıştır.

Süveyş Kanalı;bu kanalı kullanmak suretiyle, Avrupa ülkelerinin ticaret gemilerini Ümit Burnu'nu ve Afrika sahillerini bir baştan öbür başa kadar dolaşmaktan kurtarmış ve deniz yolunu önemli oranda kısaltmıştır.Süveyş Kanalı bu nedenle anılmakta ve önemsenmektedir.

İnternetten edindiğimiz bilgilere göre bir örnek verecek olursak;Londta'dan Karaçi'ye gitmek için Süveyş Kanalı yolunu tercih eden bir gemi,9880 Km. Ümit Burnunu dolaşarak giden bir gemi 17.400 Km yol kat edecektir ki, bu da göstermektedir ki; Süveyş Kanalı, Londra Karaçi arasını 7520 Km kısaltarak, nakliye ücretlerini ve dolayısıyla da bu yolu takip edn gemilerle taşınan malların maliyetini azaltmaya yardımcı olarak ekenomiye parasal ve zaman olarak katkı sunmuştur.Süveyş Kanalı'nın dünya ekonomisine yönelik bu katkısının yanında, bu kanaldan geçen gemilerden alınan ücretler yoluyla Mısır'ın bütçesine önemli bir katkıyı da sağlamaktadır.

Tayyip Bey'in, yapımını savunduğu Kanal İstanbul ile mukayese ettiği Panama Kanalına gelince;Orta Amerikanın en güney ülkesi Panama topraklarının içinde yer alan bu kanal,Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan bir su yolu olup, internetten temin ettiğimiz bilgilere göre, Amerika'nın New York'undan San Francisco'ya giden bir geminin,Panama Kanalını kullanması halinde 9.500 Km yapmasına karşılık,bu kanal açılmadan Horn Burnu'nu kullanmak zorunda kalan bir gemi ise, aynı yerler arasında 22.500 Km yol katetmek zorunda kalmıştır.Bu örnek de Panama Kanalının sosyo ekonomik önemini göstermekte olup,bu kanal sayesinde Panama halkının refah seviyesi de yükselmiştir.

Gelelim,Tayyip Bey'in yapımında ısrarcı olduğı Kanal İstanbul'a; şayet yapılırsa, bu kanal'ın; İstanbul'a,ülkemizin diğer şehirleriyle yörelerine ve de bizim dışımızdaki dünya ülkelerine sosya ekonomik ne katkısı ve faydası olacaktır?

Bize göre; genel anlamda ülke ekonomisine,ülkemizin ve dünyanın deniz ticaretine ve deniz ulaşımına, ülkemizin ihracatına,turizmine,İstanbul Boğazının deniz trafiğine hiçbir yarar sağlamayacaktır.

Buna karşılık; ülkemizin bütçesine,diğer yörelerimizin kalkınmasına ve gelişimine, İstanbul'un doğal dengesine,yapılaşmasına,yönetilmesine,İstanbul ilinde oturan ve oturmayan ülkemizdeki tüm orta tabaka ve yoksul halk kesimine ekonomik zararları olacaktır.

Büyük bir ihtimalle yap işlet devret yoluyla yapılacak olan bu kanal inşaatı sayesinde, yine havuz müteahhitleri zengin edilecek,müteahhitlere verilecek bazı devlet garantileriyle, bundan önce yap işlet devret metoduyla yapılan köprü ve yollarda olduğu gibi,İstanbul'da yaşasın yaşamasın tüm fakir halkımızın  vergilerinden oluşan devlet hazinesi, inşaatı yapan müteahhitlere peşkeş çekilecek, Kanal İstanbul, zaten aslı ve doğal'ı hemen yanıbaşında olan ve Karadenizle Marmara'yı birleştiren İstanbul Boğazı nedeniyle,Karadenizle Mamara Denizini birleştirme gibi yeni bir işleve sahip olmayacak, Panama ve Süveyş Kanalları gibi, dünya ticaretinde deniz yollarını kısaltma,sahip olduklara ülkelere ek bir gelir temin etme gibi bir fayda sağlamayacak,kanal çevresinde ve yakınında bulunan doğa tahrip edilecek,bu alan imara açılarak kanal etrafında ve çevresindeki arazilere sahip olan kişilere büyük rantlar sağlanacak, kanal boyunca yapılacak olan lüks konutlar, araplara satılarak,İstanbul iyice yabancılaştırılacak,zaten kanserleşen ve olduğundan fazla büyüyen ve genişleyen,bu nedenle artık idare edilemez büyük bir köy haline gelen, trafiğiyle ve alt yapısıyla büyük sorunlar yaşayan İstanbuldaki halk,bir kat daha büyüyecek ve şişecek, bu nedenle tamamen idare edilemez hale gelecek olan İstanbulda, bugün olduğundan daha kötü belediye hizmetleri alacak,İstanbul artık yaşanamaz bir kent haline gelecektir.

Ülkenin tüm parasal birikimleri, Kanal İstanbul ile bu bölgede yükselecek olan bina ve gökdelenler yoluyla toprağa gömülmeye devam edecek, ülke ekonomisine saman alevi gibi çok sınırlı ve gelip geçici bir katkı sağlayan  İnşaat sektörünün aktörleri,daha da zenginleşecekler, makro düzeyde ise, ülke ekonomisi, üretememe, katma değer yaratamama,bu nedenle de ödemeler dengesinde açık verme sıkıntısını, daha yoğun bir şekilde yaşamaya devam edecektir.

Bize göre, Kanal İstanbul'un yapımında inat edenler, İstanbul'a,İstanbul halkına,tüm Türkiye'ye ve Türkiye insanlarına ihanet içindedirler.

07/10/2017
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

Güner Yiğitbaşı


Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget