Kazanan Kim? Kaybeden Kim? - Gündüz Akgül

Kazanan Kim? Kaybeden Kim? - Gündüz Akgül
Anayasamız, güçler (kuvvetler) ayrılığı ilkesini kabul etmiştir…
Bu güçler; Yasama, Yürütme ve Yargıdır…
Anayasanın başlangıç bölümünde, “Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu” açıkça belirtilmiştir…
Yasama,  belli aralıklarla yapılan seçimler sonucu siyasi partilerin çıkardıkları milletvekillerinden oluşur…
Yürütme, seçimler sonucunda iktidar olabilecek çoğunluğu elde eden siyasi partinin kuracağı hükümetten oluşur…
Yargı, anayasada belirtilen mahkemelerin bağımsızlık ilkesine göre Yargı yetkisi, Yargıç ve Cumhuriyet Savcıları tarafından yerine getirilir…
Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi Yasama ve Yürütme erkini kullananlar, 4 yılda bir yapılan seçimlerle değiştiği ve iktidarların seçim sonuçlarına göre değişik partiler arasında el değiştirebileceği gerçeğine karşın, yargı erki devamlılık arz eder…
Bu devamlılık, anayasanın 139 maddesinde açıklanmış ve güvence altına alınmıştır. “Hâkimler ve Savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.”
Ancak, AKP iktidara geldiği günden beri, amacı tüm güçleri tek elde toplamanın çabası içinde olmuş ve son HSYK seçimleri ile bu amacını gerçekleştirmiştir…
Yargıya yıllarını veren biri olarak bu seçimde, yargının kendi başına bırakılmayarak, onun taraftarı, bunun taraftarı şeklinde ayrıştırılarak, meslektaşlarımın yarıştırılmasını ve bunun suçunu olarak belli bir grubun adamıymış gibi algı yaratılmasını içime sindiremiyor ve son derece hatalı görüyorum…
Ülkenin aydın sınıfından sayılan Yargıç ve Cumhuriyet Savcılarının belli bir siyasi düşünceye sahip olmaları ne kadar doğal ise bu düşünce doğrultusunda görev yapacakları algısının yaratılması da o derece yanlış ve sakıncalıdır…
Ne yazık ki 12 yıllık AKP iktidarı döneminde yargıyı yıpratan bu algı yaratılmıştır…
Bu sakınca hem görev yapan kişiyi töhmet (suçlama) altında bırakmakta, hem de yurttaşların yargıya olan güvenini sarsmaktadır…
HSYK üyeliği için yerel yargıda yapılan seçimleri sonucunda yandaş medyanın attığı manşetlere ve manşetler altındaki haberler göre bu seçimlerin kazanan tarafının iktidar partisi olduğudur…
Manşetlerden birkaç örnek;
-Cemaati kalesi yıkıldı (Akşam)
-Paralel yapının son kalesi düştü (Güneş)
-Cemaat listesi çöktü (Sabah)
-HSYK’da o efsane çöktü (İbrahim Okur’dan bahsederek-Star)
Seçimlerden sonra rahatlayan iktidar mensupları ise tam bağımlı hale getirmeye çalıştıkları yargı konusunda verdikleri demeçlerle insanların akıllarıyla adeta alay etmektedirler…
-"Türkiye'de yargının bağımsızlığı demokratikleşme bağlamında en önemli adımdır. HSYK'da demokratik bir seçim gerçekleştirdiler" (Başbakan Ahmet Davutoğlu)
-"Hâkim ve savcılarımız, ideolojik bir yargı anlayışına 'hayır' demişlerdir, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve çoğulculuğa sahip çıkmışlardır" (Adalet Bakanı Bekir Bozdağ)
Cumhurbaşkanı da iktidarı destekler mahiyette, “Yeni HSYK üyelerine başarılar diliyorum. Yargıya, vicdanlara vesayet koymak isteyenlere Hâkim ve Savcılarımız gereken cevabı vermiştir. Kazanan m illetimiz olmuştur, yargı bağımsızlığı olmuştur. HSYK artık vicdanları rahatlatacak bir yapıya kavuşmuştur” demektedir…
Oysa AKP Milletvekili Mahir Ünal bundan 15-20 gün önce  “HSYK seçimlerini bir zümre kazanırsa biz de gayrimeşru sayarız.” Dememiş miydi?
Acaba, iktidarın istediği adaylar seçilmeseydi bu demeçler verilir miydi?
Diyorum ki;
İktidar partisi ve yandaş medyası seçimlerin iktidar adaylarının kazandığını sevinç ve demeçleriyle haykırsalar da…
Bu seçimin kazananı yoktur…
Ne iktidar, ne cemaat, ne YARSAV, ne o, ne bu…
Yargı yarıya bırakılmadıkça…
Yargı bağımsızlığını içselleştirmişler kazanmadıkça…
-Kaybeden bağımsız yargıya güvenleri sarsılan yurttaşlar olmuştur…
-Kaybeden bağımsız yargı olmuştur…
-Kaybeden ülke olmuştur…
Bağımsız yargıya günün birinde herkesin gereksinmesi olacağı unutulmamalıdır…
Yazık oluyor, çekin elinizi yargıdan…

14.10.2014
Gündüz AKGÜL
Emekli Cumhuriyet savcısı

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget