Hristiyan - Güner Yiğitbaşı

Hristiyan - Güner Yiğitbaşı
Sözde Müslümanların, Müslümanlığı siyasete alet eden din bezirganı dincilerin en iyi bildikleri şey; masum ve temiz insanlara, kimlikleri, din ve mezhepleri üzerinden bel altı vurmak ve insanları karalamaktır.

Müslümanlık veya Hristiyanlık, hangi din olursa olsun, tüm dinlerin ana görevi; insanları ahlaklı kılarak, birbirleriyle iyi geçinmelerini, birbirlerine zarar vermemelerini, birbirlerinin hak ve hukukuna saygılı olmalarını öğretmek ve sağlamak ve insanların manevi boşluklarını doldurmak değil midir?

Bir insan; ahlaklı, dürüst, merhametli, diğer insanların hak ve hukukuna saygılı, bilgili,erdemli,faziletli, ülkesini ve insanları seviyorsa, ülkesine ve insanlığa faydalı işler yapmaya çalışıyorsa, Müslüman veya Hristiyan ve hatta ateist olmuş ne fark eder, siz insanların dinini sorgulamaya yetkili misiniz, daha da önemlisi, siz sözüm ona Müslümansınız da, ahlaklı, dürüst, namuslu, bilgili, erdemli, insanların hak ve hukukuna saygılı bir kişi misiniz ki, dürüst, namuslu,temiz ve donanımlı, partisine ve ülkesine hizmet etmeye çalışan bir insanı, din üzerinden karalamaya çalışıyorsunuz?

Siz, anayasa ve yasalarımızda yer alan din ve vicdan özgürlüğünden hiç mi haberdar değilsiniz, bu kadar cahil misiniz? Bir insan, Müslüman da, Hristiyan da, ateist de olabilir, size ne oluyor?

Siz, haddiniz olmadığı halde, kendinizi sorgulama makamı olarak görüyorsanız, kimin Müslüman,kimin Hristiyan olduğunu değil, ilk önce kendinizden başlayarak,çevrenizdeki bildiğiniz ve tanıdığınız, Müslüman olarak sevip,sayıp, göklere çıkardığınız insanların, gerçekten Müslüman olup olmadıklarını, İslamın ahlak kurallarına riayet edip etmediklerini, namuslu,dürüst,bilgili ve erdemli bir insan olup olmadıklarını sorgulasanız a.

Hırsızlık, başkalarının malına, ırzına ve namusuna tecavüz, ahlaksızlık, yalan, dolan, kendi hakkına razı olmamak, insanlara saygısızlık, cahillik, tembellik, başkalarının sırtından geçinmek, insanları katletmek, gerçek Müslümanlığın kuralları içinde var mıdır?

Siz, sözüm ona Müslüman olan hırsızlar, namussuzlar,ahlaksızlar,ırz ve namus düşmanları,katiller, yalancılar, bir iş yapmadan ve üretmeden tembel tembel oturanlar, başkalarının sırtından geçinen asalaklar, Müslümanım diyerek ülkede kol gezerken, asıl bunları görüp eleştirmeyerek, Müslümanlığın ve tüm dinlerin ortak ahlaki kurallarına uygun hareket eden kişi veya kişileri, dinleri ve mezhepleri üzerinden karalamaya ve itibarsızlaştırmaya çalışarak ne yapmak istiyorsunuz? İşte bunu anlamak mümkün değil.

İşte, sizin yaptığınız bu karalamalar, gerçek İslamın kurallarına açıkça aykırı olup, sizin gerçek Müslümanlığınızı da tartışılır hale getirmiş bulunmaktadır. Müslümanlık sizi ahlaklı kılamadığına göre, keşke siz de ahlaksız ve sözde bir Müslüman olacağınıza, ahlaklı bir Hristiyan olabilseydiniz.

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki; tüm insanlığın yararına ve hizmetine sunulan, sizin de, Hristiyan icadı demeden, öncelikle kullandığınız çoğu araç,gereç,makina ve alet'in icadının ve imalatının altında, Hristiyan diye küçümsediğiniz ve hor gördüğünüz ülkelerin ve kişilerin imzaları bulunmaktadır.

Ampul'u icat eden ve dünyayı aydınlatan Edison dururken; siz, öncelikle kendinizin cennete gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

Siz hiç sorguladınız mı?

Ülkemiz dışında, demokratik ve insan haklarına saygılı başka bir Müslüman ülke tanıyor musunuz, Müslüman ülkeler, acaba neden, demokratik ve insan haklarına saygılı bir düzen kuramıyorlar?
Müslüman ülkelerin yoksul insanları, niçin Ege'nin soğuk ve karanlık sularında boğulma riskini göze alarak Hristiyan batı ülkelerine göç etmek istiyorlar?

Siz, şu veya bu sebeple, ülkemizi terk etmek zorunda kalırsanız, Hristiyan bir ülkeye mi, yoksa Müslüman bir ülkeye mi göç etmeyi düşünürsünüz?

Siz, bugüne kadar, ülkemizde yapılan bir rüşvet ve yolsuzluk iddiasını hiç sorguladınız ve üzerine gittiniz mi?

Siz, gerçekten saf ve temiz bir Müslüman mısınız ve her şeyden önemlisi de,tüm vasıflarıyla gerçek bir insan mısınız? Merak ediyoruz doğrusu.

13/02/2016
Güner YİĞİTBAŞI
İzmir Barosu Üyesi Avukat

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget