Aklımızla Alay Eden Bir Gazeteci - Güner Yiğitbaşı

Güler misin, ağlar mısın? Bay ÇEKİRGE, 18 maddelik anayasa değişikliğini ya hiç okumamış, ya da okumasına rağmen okuduğunu anlayamamış ve yorumlayamamış.

Aklımızla Alay Eden Bir Gazeteci - Güner Yiğitbaşı
Hürriyet Gazetesi yazarı gazeteci  Fatih ÇEKİRGE;gazetesindeki köşesinde 30/01/2017 tarihinde yayımlanan “Madem sordunuz ben de oyumu açıklıyorum,çünkü” başlıklı makalesinde, anayasa referandumunda kullanacağı oyun evet olacağını açıklamış ve evet demesinin gerekçelerini sıralamış.

Fatih ÇEKİRGE'nin, vereceğini açıkladığı evet oyuna gerekçe yaptığı parlamenter sisteme yönelik eleştiriler; parlamenter sistemin ülkemizde yozlaşmasına neden olan bizim de eleştirdiğimiz, hatta anayasa değişikliğine HAYIR diyecek olan herkesin eleştirdiği ve bir an önce düzeltilmesini istedikleri hususlardır.

Bu itibarla, Fatih ÇEKİRGE'nin yaptığı; ülkemizde bugün yürürlükte olan parlamenter sistemin iyi işlemesini engelleyen aksaklıklara ve bu aksaklıkların giderilmesinin gerektiğine yönelik tespit ve eleştirilerine aynen katılıyoruz.Bu eleştirileri, yıllardan beri, parlamenter sistemi savunan CHP de dile getirmiş ve Sayın KILIÇDAROĞLU, anayasa ve sistem değişikliğinden önce,gelin parlamenter sistemin ülkemizde aksamasına neden olan, en başta Seçim ve Siyasi Partiler Yasaları olmak üzere, 12 Eylül Darbe Yasalarının tümünü değiştirelim diye diye, dilinde tüy bitmiş ve AKP iktidarı bu çağrılara kulağını kapatarak, meclis çoğunluğuna rağmen, 12 Eylül darbecileri tarafından çıkarılan ve darbenin izlerini taşıyan Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarını değiştirme gereği duymayarak, bu yasalardan kaynaklı olan aksaklıkların faturasını parlamenter sisteme kesmiş ve düzeltme yoluna gitmediği parlamenter sistemin aksayan yönlerini baha ederek, ne olduğu belirsiz, yasama,yürütme ve yargıyı tek adamın tekeline bırakan Türk Tipi Başkanlık (Cumhurbaşkanlığı)sistemini öngören anayasa değişikliğini meclisten geçirmiştir.

Fatih ÇEKİRGE; CHP'nin yapılması için yıllarca adeta yalvardığı, Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında yapılacak olan değişikliklerle giderilebilecek olan parlamenter sistemin aksayan yönlerini, yapılan anayasa değişikliğine diyeceği EVET'in gerekçeleri olarak sıralayarak, Türk Halkının aklıyla alay etmektedir.

ÇEKİRGE diyor ki;Turgut Özal,‘başkanlık sistemi’ni ortaya atıp anlattığında, açıktan desteklemiştim.Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, “Evet”diyorum.

Oysa ki,ÇEKİRGE'nin evet diyeceği anayasa değişikliği ile getirilen sistemin, Amerikada uygulanmakta olan kuvvetler ayrılığına dayalı, özgürlükçü klasik başkanlık sistemiyle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.

ÇEKİRGE; evet oyu vereceğini  ilan ettiği yazısında diyor ki; “ve aynı zamanda evet deme gerekçelerim var. Diyorum ki... ne yazık ki, Siyasi Partiler Yasası, Milletvekillerinin‘lider vekili’değil, halkın vekili olması gibi konular henüz tartışılmıyor.”

Fatih ÇEKİRGE, yanılıyor,doğruları çarpıtıyor,halkımızı da yanıltıyor. CHP sürekli olarak, Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarının değiştirilmesini, lider sultasının kaldırılmasını,vekillerin liderlerin seçtiği değil,halkın seçtiği vekiller haline getirilmesinin sağlanmasını gündeme getiriyor ve tartışmaya açıyor, ancak lider sultasına dayalı bir parti olan AKP iktidarı kulağının üzerine yatıyor ve konunun tartışılmasından sürekli kaçıyor.

ÇEKİRGE diyor ki; “vekilini tanımadan seçim yapan asilller, artık seçtiği vekilleri birebir tanıyabilsin, milletvekillerinin bakan olabilmek için seçmeni unutup, başbakana yakın olmayı seçtiği bu sistem değişmeli, bakanlar Meclis dışından seçilebilmeli, milletvekilleri oy verirken seçmeni değil, lideri düşünüyor, bu sistem değişmeli, siyasi partileri, değişmez liderlerin arka bahçesi haline getiren bu Siyasi Partiler Yasası değiştirilmeli,hesap verme sistemi Meclis’in iradesinde yükselmeli, daha onlarca nedenle“Evet”diyorum. “

Güler misin, ağlar mısın?

Bay ÇEKİRGE, 18 maddelik anayasa değişikliğini ya hiç okumamış, ya da okumasına rağmen okuduğunu anlayamamış ve yorumlayamamış.

Bay ÇEKİRGE;senin halk oylamasında evet diyeceğin anayasa değişikliği; vereceğin evet'inin gerekçeleri olarak sıraladığın eleştirilerin hiçbirine çözüm getirmiyor ki, bilakis lider sultasını daha da güçlendiriyor, meclisin etkisini,fonksiyonunu ve yürütme üzerindeki denetim yetkilerini yok ediyor, bu anayasanın ön gördüğü partili cumhurbaşkanı, parti genel başkanı olduğunda yine milletvekillerini kendisi belirleyecek ve kendi kontrolü altına alacaktır.Milletvekilleri yine mecliste oy kullanırken seçmeni değil, lideri düşünecektir,siyasi partiler yine liderin arka bahçesi olmaya devam edeceklerdir.Aynı zamanda parti genel başkanı olabilecek olan cumhurbaşkanı,tek başına çıkaracağı,kanun etkisi yaratan kararnamelerle ülkeyi yönetecek, meclisin kanun yapma yetkisine doğrudan ortak olacak, meclisin çıkaracağı kanunlarda da, kendisinin belirlediği milletvekilleri onun isteği dışına çıkamayacaklar, çıksalar da, cumhurbaşkanının veto ettiği bir kanun, ancak meclisin salt çoğunluyla çıkarılabilecektir.Yeni anayasa ile Meclisin iradesi, eskisinden daha fazla, aynı zamanda partinin lideri olan partili cumhurbaşkanın iradesinin tahakkümü altına girecektir.

Bay ÇEKİRGE; anayasa değişikliğine EVET diyecek olmanız, asla bizi ilgilendirmemektedir, bu konuda tamamen özgürsünüz ve sizin EVET tercihinize saygı duymaktayız. Ancak, EVET oyunuza gerekçe yaptığınız eleştirilerinizin, bu anayasa değişikliği ile sona erecekmiş gibi yaptığınız, halkımızı etkilemeye yönelik yalan ve yanlışlarla dolu algı operasyonunuza katılmıyoruz, bu konuda dürüst ve samimi değilsiniz ve halkımızı kandırmaya ve EVET demeleri için algı yaratmaya çalışıyorsunuz.Bu da size hiç yakışmıyor.

02/02/2017
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget