Ohal Amaç Olmaktan Çıkmış Araç Olmuştur

Ohal Amaç Olmaktan Çıkmış Araç Olmuştur
OHAL yönetiminin gerçek amacı; hür demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak değil, bilakis, bunlara yönelik yaygın şiddet hareketlerini ve olaylarını tamamen ortadan kaldırmak veya hiç değilse yaygın olmaktan çıkarıp etkisiz hale getirerek, hür demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri korumak ve güvence altına almaktır.
OHAL'in anayasal dayanağı olan, yürürlükteki anayasamızın 120 ve 121. maddeleri çok açıktır. OHAL, anayasal koşulları gerçekleştiğinde ilan edilen, anayasal ve meşru bir yönetin tarzıdır ama, OHAL'den yararlanarak alınacak olan olağanüstü karar ve tedbirlerle, OHAL'in ilanını gerekli kılan nedenlerin süratle ortadan kaldırılarak normal anayasal demokratik düzene dönülmesinin sağlanması da iktidarın asli görevidir.
OHAL; geçici ve istisnai, olağanüstü bir yönetin tarzıdır.
Ülkemizde 20/Temmuz/2016 da ilan edilen ve bugüne kadar altı kez uzatılarak, yaklaşık iki yıldır sürdürülen ve sürdürülmeye de devam edileceği iktidar tarafından açıklanan OHAL yönetimi; siyasal iktidarın, anayasaya aykırı olarak, OHAL'in ilanına neden olan olaylarla sınırlı olmaksızın, canının istediği her konuda OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri çıkararak ülkeyi yönetmesi nedeniyle, geçici, olağanüstü ve istisnai anayasal bir yönetim tarzı olmaktan çıkmış ve adeta olağan bir yönetim halini almıştır.
Siyasal iktidar, OHAL'in kendisine tanıdığı anayasal yetkilere tecavüz ederek, bu yetkilerini aşarak çıkardığı kararnamelere rağmen, hala OHAL'in ilanına neden olan  hür demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerini kontrol altına alamadığı, etkisizleştiremediği görüşünde olmalı ki, OHAL'i bir kez daha uzatma kararı almıştır. O zaman iktidara söylenecek söz şudur; iki yıla yakın süreye, hem de anayasanın tanıdığı yetkilere tecavüz ederek, yetki aşımıyla çıkardığınız OHAL KHK'larına ve aldığınız olağanüstü kararlara rağmen, hala OHAL koşullarını yok edememişseniz, yapacağınız şey; OHAL'i uzatmak değil, başarısızlığınızı kabul ederek, ülkenin yönetiminden uzaklaşmaktır.
Yok eğer, OHAL koşullarını ortadan kaldırdığınızı ve başarılı olduğunuzu iddia ediyorsanız, niçin OHAL'i uzatmak istiyorsunuz? Sorusuna cevap vermeniz gerekir.
Bize göre, ülkemizde OHAL'in ilanını gerekli kılan koşullar ortadan kalkmış olup; siyasal iktidar, bağımlı hale geldiği, ülkenin yönetimini kolaylaştırdığı ve işine böyle geldiği için, OHAL yönetimini olağan yönetim haline getirmeyi arzulamaktadır.
OHAL; FETÖ darbe girişiminden kaynaklı, Anayasa ile kurulan hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin önlenmesi amacıyla ilan edilmiştir. Dikkat buyurun lütfen, anayasa; “yaygın şiddet hareketleri” diyor, özellikle şiddet hareketinin ve olaylarının yaygın bir hal almış olmasını şart koşuyor.
Şu anda ülkemizde, FETÖ Silahlı Terör Örgütünden kaynaklı, hür demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın bir şiddet hareketi ve tehlikesi mevcut değildir. Terör örgütüne yönelik idari ve yasal tedbirler alınmış, devlete sızan örgüt mensupları KHK'larla işten uzaklaştırılmış, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla suçlu suçsuz binlerce kişi gözaltına alınarak hapse atılmış, yargı da kırıntı delillerle örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişiler hakkında süratle ağır hapis cezaları vermeye başlamıştır.
Bu gerçeklere rağmen; siz, siyasal iktidar olarak ne yapmayı amaçlıyorsunuz? Yoksa siz; FETÖ terör örgütünü, bir tek terörist kalmadığından emin olana kadar, tamamen yok etmeyi ve örgütü tamamen yok edene kadar da, ülkeyi OHAL ile yönetmeyi mi düşünüyorsunuz? Bunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. o zaman, ülke sittin sene demokrasiye ve normal yönetim şekline asla dönemez. Siz değil, hiçbir iktidar, sizden sonra gelecek iktidarlar da, terörü tamamen sonlandıramaz, doyumsuz insan oğlu ve bu çarpık düzen dünyada var olduğu sürece, ülkemizde de, diğer ülkelerde de terör ve terör örgütleri sürekli olacaktır.
Bir kez daha altını çizerek yineliyoruz, OHAL'in amacı; demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri geçici bir süre sınırlayarak, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin tamamen ortadan kaldırılmasını, yok edilmesini önlemektir. OHAL de temel amaç, alınacak geçici olağanüstü tedbirlerle, geçici hak ve özgürlük kısıtlamalarıyla, hak ve özgürlükleri sonsuza kadar  güvence altına almak ve uygulanabilir kılmaktır.
Bu nedenle, OHAL 'in; demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin önünde engel teşkil eden, yaygın şiddet hareketlerini yok edecek veya yaygın olmaktan çıkaracak olan asıl amacı göz ardı edilerek, OHAL; demokratik düzeni, temel hak ve özgürlükleri yok etmeye ve boğmaya yönelik bir araç olarak kullanılmaya  kalkışıldığında, anayasal ve yasal meşru bir yönetim şekli olma niteliğini kaybeder.
OHAL'i 7. kez uzatma iradesini ortaya koyan siyasal iktidar; ortağı MHP ile OHAL'i 7.kez uzatabilir. Ancak, meclis çoğunluğunun bu onayı dahi, bu koşullarda uzatılacak olan OHAL'in anayasa dışılığı gerçeğini asla ortadan kaldıramaz.

16/04/2018
Güner YİĞİTBAŞI 
Hukukçu

Güner Yiğitbaşı

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget