“Bilgi Sahibi Olmadan, Fikir Sahibi Olunmaz”…

“Bilgi Sahibi Olmadan, Fikir Sahibi Olunmaz”…
Deyimler içinde hak ettiği yeri çoktan alan yazının başlığının patenti, aydın, yürekli devrimci, Kemalist, bilge insan rahmetli Uğur Mumcu’ya aittir…
Gündemdeki diğer konuların önceliği nedeniyle, bu yazı gecikmeli olarak yazılmaktadır…
Bir konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar,  o konuda bir düşünce (fikir) ileri sürerlerse, hata yapmaları kaçınılmazdır…
Ankara’daki vahşi katliamdan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun NTV kanalında yaptığı konuşma bu tür bir hatayı içermektedir…
Başbakan o konuşmada ne demişti?
"Elimizde canlı bombacıların listesi var ama eylem yapmadan onları tutuklayamayız''
Bu sözü bir yurttaş söylese, hukuk ve terör örgütü üyeliği hakkında yeteri bilgisi olmadı için söylemiştir der geçersiniz…
Ancak bunu söyleyen bir ülkenin Başbakanı ise eyvah diye dövünüp durursunuz…
Çünkü bir Başbakan, yeterli hukuk bilgisine sahip değilse ve bu konuda ahkâm kesiyorsa bu felakettir…
Bu kadar önemli ve uzmanlık gerektirecek bir konuyu bilen danışmanlarına sormadan gündeme getirerek konuşuyor ve hata yapıyorsa, bu katmerli felakettir…
Örgüt üyeliği nedir?
Örgüt üyesi olduğu kanıtlanan ancak herhangi bir eylem gerçekleştirmeyenler hakkında uygulanacak yasal işlem nedir?
 Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinde 7,5 yıl görev yapan ve uygulayıcı olarak işi bilen biri olarak durumu yasa maddeleriyle açıklamak istiyorum…
Bir kişinin, yasadışı silahlı örgütün canlı bombası olduğu kanıtlanmışsa (Başbakan öyle kabul ediyor) o kişi örgütün en militan üyesidir demektir…
Hiçbir eylemde bulunmasa bile yasa dışı silahlı örgüt üyesi olduğu kanıtlananların Ceza Yasasında yaptırımı vardır…
Türk Ceza Yasasının 314. Maddesindeki (Bu maddenin eski Ceza Yasasında karşılığı 168. Madde idi) silahlı örgüt tanımına ve yaptırımına baktığımızda, yasal durum ile Başbakanın söyleminin birbirine uymadığı açıkça görülmektedir…
    Madde 314 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
    (2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.
    (3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır. Maddenin 2. Fıkrasında görüldüğü gibi salt silahlı örgüte üye olmanın yaptırımı 5 yıldan 10 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı (hapis) cezadır…
Ayrıca tutuklama nedenlerinin var olduğunu açıklayan Ceza Yargılama Yasasının 100. Maddesi içinde sayılan katalog suçların içinde Türk Ceza Yasasının 314. Maddesi de bulunmaktadır…
Bunun anlamı şudur…
Silahlı terör örgütüne üye olduğu kanıtlananlar eyleme geçmeseler bile tutuklanabilirler…
Sayın Başbakanın ve onu doğru bilgilendirmeyen danışmanların dikkatine…
Yurttaşların bilgisine…
Sunulur…

18.10.2015
Gündüz AKGÜL
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönder

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget