Ö R T Ü - Güner Yiğitbaşı

Ö R T Ü - Güner Yiğitbaşı
Hepinizin bildiği gibi örtü; bir şeyin üstünü örtmek için kullanılan şey anlamına gelir.

Örtü, canlı ya da cansız bir nesne veya varlığın üzerini örten ve maddi olarak elle tutulabilen bir nesne olabileceği gibi, yine bir şeyi gizleyen veya yasaklayan, yasa ve yönetmelik hükümleri ile getirilen bir  davranış biçimi olarak da karşımıza çıkabilir.

Örneğin, hazırlık soruşturmasına gizlilik getiren Ceza Muhakemesi Yasasının ilgili hükmü, soruşturmanın üzerini örterek onu gizleyen, içeriğinin ifşasına yasak getiren, elle tutulamayan bir nevi sanal bir örtüdür.

Özgürlükleri kısıtlayan ve yasaklayan yasa hükümleri, özgürlüklerin üzerini şal gibi örten, ama elle tutulamayan sanal bir örtüdür.

İktidar yakınlarının işledikleri iddia edilen bir yolsuzluk ve rüşveti soruşturan ve iktidardan aldığı talimatla,onlarca delile rağmen o soruşturmayı kapatan bir savcı da, bu hukuk dışı davranışıyla soruşturmanın üzerini örten bir örtü konumuna gelmiş demektir.

Aynı şekilde, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan bazı bakanlar hakkında soruşturma yapan Meclis Soruşturma Komisyonu, onca delile rağmen, baskılar sonucunda siyasal bir kararla bakanları Yüce Divana sevk etmeyerek aklarsa, Meclis Soruşturma Komisyonunun bu karara imza atan üyeleri de, bu davranışlarıyla, o bakanların suçlarının üzerini kapatan ve örten sanal bir örtü haline gelmiş olurlar.

Başbakanlara, hiç kimseye hesap vermeden, fatura,makbuz ve benzeri hiçbir belge almadan ve hiçbir formaliteye tabi olmadan, yasanın öngördüğü belli alanlarda harcamaları için tahsis edilen ve örtülü ödenek olarak tanımlanan paraların harcanması için öngörülen  bu kolaylık ve sorumsuzluk hali de, yasa hükümlerinin getirmiş olduğu elle tutulamayan sanal bir örtüdür.

Bunlar, devlet yönetiminde kendilerine bazı kolaylıklar ve imkanlar sağlayan antidemokratik yasa hükümlerinin sağladığı sanal örtüler başta olmak üzere, tüm  örtüleri, örtünmeyi ve üzerleri örtülen şeyleri çok severler.

Bu nedenle de herşeyin üzerini örtmeye çalışırlar.

Karılarının, kızlarının başlarını ve saçlarını örterler.

Üniversite öğrencisi genç kızlarımızın başlarını ve saçlarını örtmeleri için onları teşvik ederler.

Milli görüş gömleklerini çıkardıklarını, onun yerine kefen bezlerini örtünüp, kefenlerini giyerek siyasete girdiklerini her fırsatta beyan ederler.

Daha önce işbirliği halinde çalıştıkları koalisyon halinde ülkeyi birlikte yönettikleri cemaati, bugün yasa dışı  paralel yapı olarak suçlayarak, AKP iktidarının tüm ayıp ve pisliklerinin üzerini cemaat ve paralel yapı iddialarıyla örtmeye çalışırlar.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarınının üzerlerini örterler.

İleri demokrasi naraları atarak, çıkardıkları güvenlik yasalarıyla özgürlüklerin üzerini şalla örterek, özgürlükleri yok etmeye çalışırlar.

En son marifetleri yine örtü ve örtmek üzerinedir. Son çıkardıkları bir torba yasaya, el çabukluğu marifetiyle verdikleri  bir önergeyle eklenen bir hükümle, Anayasaya göre icra yetkisi olmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'e, üzeri örtülü ödenek kullanma yetkisi tanıdılar.

Bunların işleri güçleri, örtü ve örtünmek üzerine, şeffaflıktan hiç hoşlanmazlar.

Ödenekleri örtülü, karıları örtülü, kızları örtülü, yandaşları örtülü, çözüm sürecinde olduğu gibi, halkın ve meclisin bilgisi dahilinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi gereken çoğu icraatları örtülü, özgürlük anlayışları örtülü.

Şimdilerde, sırada demokrasimiz var, gidişata bakılırsa, demokrasiye son vererek üzerini faşizm şalıyla örtecekleri gün de pek uzaklarda olmasa gerek.

Bu nedenle, biz diyoruz ki, tüm seçmenler olarak gözümüzü açalım ve demokrasimizin, özgürlüklerimizin ve vergilerimizle oluşan kamu parasının üzerindeki tüm örtüleri, el birliğiyle kaldıralım.

28/03/2015
Güner YİĞİTBAŞI
İzmir Barosu Üyesi Avukat

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget