İslam güncellenmeli mi? - Gündüz Akgül

Profesör ve hoca unvanı taşıyan bazı kimselerin, İslamda olmayan birçok zırvalıkları dile getirtiklerinde, İslama zarar verdiklerinin bilincinde dahi değiller,

İslam güncellenmeli mi? - Gündüz Akgül
Cumhurbaşkanı Dünya kadınlar günü programındaki konuşmasında kadın haklarından söz ederken, İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini vurgulayarak, “Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bu gün uygulayamazsınız. Beni birçok hoca efendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın” dedi.
Sonra tepkiler çoğalınca kısmen geri adım attı.
Sayın Cumhurbaşkanı savında haklıdır.
2007 yılında Cumhurbaşkanı olan Sayın Abdullah Gül’de “Kuranı Kerim, diğer din kitaplarından ayrı olarak yalnız ahireti değil, insanların dünyevi düzenini de düzenleyen ilahi emirler taşımaktadır. Demişti.
Onun savı da doğruydu.
Çünkü kutsal dinimizim kitabı Kuranı Kerim hem ilahi(inançla ilgili), hem de bu günün beşeri yasalarıyla düzenlenen birçok konuyu (Ceza hukuku, Miras hukuku, Aile hukuku, Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, iş hukuku gibi) içermektedir.
Kutsal kitabımızda düzenlenen ilahi kurallardan, yaratan tanrının varlığı ve tekliği, peygamberin ve kitabın kabulü, İslam’ın beş koşulu, ahirete inanma gibi inanca dayalı olanlar, Müslümanım diyen herkesin kabul etmesi zorunlu olan kurallardır.
56 Müslüman ülke arasında laik olan tek ülke büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetidir. Şeriatla yönetilen ülkelerde Kuranı Kerimin dünyevi yaşamla ilgili kurallarının çoğu hala uygulanmakla birlikte, Atatürk aydınlanması ile birlikte ülkemizde Kuranı Kerimin dünyevi yaşam ile ilgili emirleri değil, devletin yasama erki tarafından çıkarılan beşeri yasalar uygulanmaya başlanmıştır.
Örneğin;
1- Bakara süresi 275. ayetindeki ilahi emre göre, faiz haram olmasına karşın, tüm Bankalar Müslüman yurttaşların vadeli paralarına faiz uygulaması yapmaktadır. Faiz uygulamayan finans kurumları ise kar payı adı altında bir nevi faiz dağıtmaktadır.
2-Nisa Süresi 3. ayetinde ki ilahi emre göre, (adaletli davranmak koşulu ile) 4 kadınla evlenilebileceği belirtildiği halde, Medeni yasaya göre ikinci bir kadına resmi nikâh yapma yasağı getirilmiş, nikâhlı eşin şikâyeti halinde de ikinci eşle evlilik boşanma nedeni sayılmıştır.
3-Bakara süresi 282 ayetinde “erkeklerinizden iki kişiyi tanık tutun. Eğer iki erkek yoksa rızanızla kabul edeceğiniz tanıklardan biri erkek ve iki kadın gerekir.” (Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk- Kuranı Kerim ve Türkçe Meali) İlahi emrinde, bir erkeğin tanıklığının iki kadının tanıklığına denk olduğu açıklanmıştır. Bu gün ise Anayasa ve yasalara göre her konuda erkek ve kadın eşitliği söz konusudur.
4-Nisa süresi 34. ayetinde ki ilahi emre göre, serkeşlik eden kadınların önce nasihat, sonra yataklarının ayrılması yine dinlemezlerse dövülmesi emrediliyor. Bu gün Ceza yasamıza göre erkeğin karısını dövmesi suçtur ve yaptırım gerektirir.
5-Bakara süresi 178. ayetinde “ ey iman edenler, öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazılmıştır” İlahi emri bulunmasına karşın, yürürlükteki yasalarımıza göre kısas yasaklanmış ve öldürenin cezasının bağımsız yargı tarafından verileceği kabul edilmiştir.
6- Nahl Süresi 75. Ayetinde “Hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının eşyası durumunda bir kul/köle ile bizden bir güzel rızıkla rızıklandırdığımız ve ondan gizli-açık dağıtan bir kişi. Bunlar aynı olur mu?” ilahi emri bulunmasına karşın, İnsan hakları evrensel beyannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına göre her kes eşit kabul edilmekte ve kölelik müessesesi kaldırılmış bulunmaktadır.
7-Nisa Süresi 11. ve 176. ayetlerinde mirasta kızlara bir, erkeklere iki pay verileceğine dair ilahi emirler bulunmasına karşın, bu gün ülkemizde uygulanan miras hukukuna göre erkek ve kız kardeşler mirastan eşit şekilde pay almaktadırlar.
8-Nur suresi 2. ayetinde zina yapan erkek ve kadına 100 değnek vurulması ilahi emri bulunmasına karşın, bu gün yürürlükte olan ceza yasamıza göre zina yapanların dövülmesi suç olduğu gibi, eski ceza yasasında zina edenlere verilen hürriyeti bağlayıcı cezalarda kaldırılmış ve yeni ceza yasasında (AKP’nin 1. iktidarı döneminde çıkarılan) zina sadece boşanma nedeni olarak kabul edilmiştir.
9-Maide Suresinin 38 ayeti “Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin.”  emrini içermesine karşın, ülkemizde artık bu uygulanmamakta, ceza yasasına göre yaptırım uygulanmaktadır.
Uygulanmayan bu ayetler, hükümsüzdür anlamına asla gelmemektedir. Kuranı Kerimde yerini muhafa etmekte ve şeriatla yönetilen ve dünyevi yaşamda beşeri yasaları kabul etmeyen ülkelerce uygulanmaktadır.
Profesör ve hoca unvanı taşıyan bazı kimselerin, İslamda olmayan birçok zırvalıkları dile getirtiklerinde, İslama zarar verdiklerinin bilincinde dahi değiller, Bu akıl almaz söylemler hepimizi rahatsız ettiği gibi, artık AKP’lileri bile rahatsız etmektedir.
Kutsal kitapta yazılı yukarıda belirtilen ayetlerin değil, beşeri yasaların günlük yaşamda uygulanması bir şekilde günün koşullarına uyma gereğidir..
Sayın Cumhurbaşkanının güncellemeden bunu kast ettiğini sanıyorum ve haklıdır.

11.03.2018
Gündüz AKGÜL 
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget