Montro Sözleşmesi Söylemine İki Bildiri

Montro Sözleşmesi Söylemine İki Bildiri Rıfat Serdaroğlu aşağıdaki bildiriyi video olarak yayınlamıştı. Biz de bu konuşmayı videodan çözerek okuyucuya

RIFAT SERDAROĞLU’NUN  103 AMİRAL BİLDİRİSİNE TEPKİ GÖSTERENLERE DUYURUSU

Montro Sözleşmesi Söylemine İki Bildiri
Daha önce TL 1’deki bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hakkında şu sert ifadeleri kullanan ve tepki alan eski Bakan Rıfat Serdaroğlu şunları söylemişti: “Sen şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Aklını başına al kardeşim. Hiçbir dikta heveslisi insan hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir". Yine Rıfat Serdaroğlu aşağıdaki bildiriyi video olarak yayınlamıştı. Biz de bu konuşmayı videodan çözerek okuyucuya sunmak istedik. Bildirisi şöyledir:

Aziz Türk Milleti

Bir ülkede darbeyle yönetimi ele geçirenler, aynı yola gitmekten çok korkarlar. Darbeciler bilirler ki darbe önce kendi çocuklarını yer. Darbecilerin tekrar bir darbe ile deviren yeni darbeciler eskilerden kimseyi sağ bırakmazlar. Demokrasinin nimetlerinden yararlanıp iktidarı hile ele geçiren İhvancılar da demokrasiyi ve özgürlükleri boğmaya çalışırlar. İktidarlarını sürdürmenin tek yolu ise korku iklimi yaratıp insanları korkutup ezmekten geçer. 

Bu ülkeye ömür boyu hizmet etmiş, Türk milletinin geçmiş dünyayı tanıyan aydın lisan bilen emekli amirallerini demokrasiye bağlılıklarından muvazzaf iken hiç konuşmadılar. Emekli olduktan sonra AK dos iktidarının Montrö Sözleşmesine kaldırma girişimlerine karşı “yapamazsınız Montrö bu ülkenin en önemli diplomasi zaferi ve egemenliğimizin kanıtıdır” diye kamuoyunu bilgilendirdiler.

Sen misin konuşan, emekli amirallerin ne darbecilikleri ne vesayetçilikleri kaldı. “Montrö kaldırabilir” diyen sonra sözünden dönen Meclis Başkanı ve Sarayın dörder maaşlı memurları, amiraller üzerinden herkese ayar vermeye kalktılar. Ayar öyle verilmez, hele bir dinleyin de görün.

Ayasofya İmamının kendisini hiç ilgilendirmediği konularda konuştuğu yerde, değil amiraller, Türk ordusunun erleri bile konuşur. Cübbeli gibi seccademize musallat olan şeytanların görüş bildirdiği yerde Atatürkçü, vatansever, herkesin konuşma ve eleştirme hakları vardır. Hırsızların devletin tepesine yerleştiği tarihin en büyük soygunlarının iktidar eliyle yapıldığı yerde başta kadınlar, gençler olmak üzere sorumluluk sahibi tüm Türk vatandaşları konuşur. Konuşmamızı kimse engelleyemez, bunu kimsenin gücü yetmez. Amiraller hakkında resen soruşturma başlatan Başsavcı, görev yaptığınız yerde hazinemiz soyuluyor, laiklik çiğneniyor, Anayasa paspas yapılıyor, hırsızlar büyükkent (anlaşılamadı) yapılıyor. İktidar çocukları kokain partisi veriyor. Bunları görmediniz de emekli amiraller ülkemizin hayrına açıklama yapınca mı görevinizi hatırladınız. Biz Türk milletiyiz, vatanseverleriz, Atatürk’ün askerleriyiz. Bizi kimse susturamaz. Hele YIMPAŞçılar, pergolociler, Barzani sazcıları, rüşvetçiler asla susturamaz.

Ey AKdos iktidarı ve destekçileri sizi demokratik usullerle sandıkta yeneceğiz ve bağımsız Türk yargısına teslim edeceğiz, korkun bizden korkun.

Rıfat Serdaroğlu (Eski Sağlık Bakanlarından)126 emekli Büyük Elçimizin Kanal İstanbul için kaleme alıp imzaladığı basın duyurusu;

Kamuoyuna duyuru


AKP-RTE iktidarının, Karadeniz’e sınırsız geçişle Karadeniz’e çıkmak isteyen ABD ile yatırım rant peşinde olan Katar ile kafakola vererek, Montro Sözleşmesini dışlayıp Kanal İstanbul yapma inatları TC ni ne gibi tehlikelere sokacağını belirten, tecrübeli büyükelçilerimizin görüşlerini belirten bildirilerini aşağıya alıyoruz. Tüm bunlara karşın, ne olacağı belirsiz bu kanalın Türkiye’yi nasıl bir hayati sıkıntıya sokacağını tecrübeli hariciyecilerimiz belirtmektedir. Daha önce 126 emekli büyükelçilerin aynı doğrultuda yayınladıkları bildiriye bir şey demeyen iktidar, ordu mensubu emekli amirallerin aynı amaçlı bildirilerine neden kızdıklarını düşündükçe, iktidarın, laik düşünceli Atatürkçü aydın amirallere hiç de iyi niyetli olmadıklarını görmekteyiz. İktidarın burada da ayırımcı bir tavır içinde oldukları, ordu mensuplarına önyargılı olduğu apaçık görülüyor. Bu iki bildiriyi de buraya alıyoruz. Cevat Kulaksız.


Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi’ni tartışmaya açacaktır. Atatürk Türkiye’sinin, Lozan Antlaşması’ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması ise Türkiye’nin İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar.  

Montrö, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ülkenin askerden arındırılmış, uluslararası yönetime ve denetime bırakılmış son parçası üzerinde mutlak egemenliğini tescil eden belgedir.

Montrö, Boğazlar üzerinde yüzyıllar süren ve Osmanlı Devleti’nin ortadan kalkmasına varan tarihi sürecin tekrarlanmasını önleyecek dayanağımız, kozumuzdur.

Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir.

Montrö, Rusya’nın da güvenliğinin temel bir belgesidir. Rusya, 1936’nın koşullarında, zamanın Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa ve Dünya siyasetindeki konumu, ağırlığı ve güvenilirliği nedeniyle güvenliğini Türkiye’nin ihtiyacına ve kararına bırakabilmiştir. Ancak, Sözleşme’nin imzasını takiben, Boğazlarda daha fazla söz sahibi olabilmek için Türkiye’yi ikili bir yardımlaşma anlaşması yapmaya zorlamak istemiştir. Atatürk, İnönü ve T. Rüştü Aras, Montrö varken başka anlaşmaya gerek olmadığı ve Montrö’yü tartışmaya açmanın, Türkiye’ye kazandıklarını kaybettireceği düşüncesi ile bunu kabul etmemişlerdir. Rusya Boğazlar üzerindeki iddia ve beklentilerinden bugün de vazgeçmemiştir.

Montrö Sözleşmesi’ne taraf olmayan ve Sözleşme’yi Karadeniz’e dilediği gibi çıkmasının önünde engel olarak gören müttefikimiz ABD, yıllardır Montrö’yü ortadan kaldırmaya veya kendisinin de taraf olacağı yeni bir sözleşme yapılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Kanal İstanbul ve ÇED Raporu’nda sözü edilen Çanakkale Kanalı, ABD’nin Montrö’yü tartışmaya açmak amacına hizmet edecektir.

Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması, Türkiye’ye bütün bu kazanımlarını kaybettirebilecek yaşamsal bir egemenlik ve güvenlik, kısacası gerçek bir beka sorununa yol açacaktır. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çeşitli emelleri olan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’dan vazgeçilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EMEKLİ MİSYON ŞEFLERİ 30 Ocak 2020

---------------------------------

MONTREUX DUYURUSU’NA KATILAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EMEKLİ MİSYON ŞEFLERİ

 1. BE Ömer ERSUN

 2. BE. Süha UMAR

 3. Başkonsolos Engin ANSAY

 4. BE Yalım ERALP

 5. BE Ergün PELİT

 6. BE Önder ÖZAR

 7. BE Oya TUZCUOĞLU

 8.  BE Selçuk İNCESU

 9. BE Yusuf BULUÇ

10.  BE Umur APAYDIN

11.  BE Tuluy TANÇ

12. BE Çınar ALDEMİR

13. BE Halil AKINCI

14. BE Aydan KARAHAN

15. BE Ali YAKITAL

16. BE Varol ÖZKOÇAK

17. BE Duray POLAT

18. BE Sina BAYDUR

19. BE Erhan ÖĞÜT

20. BE Pulat TACAR

21. BE Ümit PAMİR


22. BE Murat BİLHAN

23. BE Barlas ÖZENER

24. BE Mengü BÜYÜKDAVRAS

25. BE Ahmet BANGUOĞLU

26. BE Murat SUNGAR

27. BE Dicle KOPUZ

28. BE Sevinç DALYANOĞLU

29. BE Ömür ORHUN

30. BE Osman KORUTÜRK

31. BE Sencar ÖZSOY

32. BE Oktay AKSOY

33. BE Engin TÜRKER

34. BE Mustafa AKŞİN

35. BE Mehmet GÖRKAY

36. Başkonsolos Betin YİĞİT

37. BE Senbir TÜMAY

38. BE Nuri YILDIRIM

39. BE Feryal ÇOTUR

40. BE Numan HAZAR

41. BE Rıza TÜRMEN

42. BE Ali Hikmet ALP

43. BE Sumru NOYAN

44. BE Süha NOYAN

45. BE Mümin ALANAT

46. BE Turan MORALI

47. BE Ali Nazım BELGER

48. BE Celalettin KART

49. BE Ali ARSIN

50. BE Selahattin ALPAR

51. BE Ateş BALKAN

52. BE Faruk LOĞOĞLU

53. BE Oğuz ÖZGE

54. BE Teoman SÜRENKÖK

55. BE Sönmez KÖKSAL

56. BE A. Ferit ÜLKER

57. BE Nazmi AKIMAN

58. BE Kurtuluş TAŞKENT

59. BE Ertuğrul KUMCUOĞLU

60. BE Namık TAN

61. BE Tahsin BURCUOĞLU

62. BE Uğur ARINER

63. BE İzzet ZİNCİR

64. BE Nurettin KARAKÖYLÜ

65. BE Orhan AKA

66. BE Volkan VURAL

67. Başkonsolos Beyza ÜNTUNA

68. BE Tugay ULUÇEVİK

69. BE Fatih CEYLAN

70. Başkonsolos Erol ETÇİOĞLU

71. BE Akın ALPTUNA

72. BE Altan GÜVEN


73. BE Filiz DİNÇMEN

74. BE Üstün DİNÇMEN

75. BE Selim KARAOSMANOĞLU

76. BE Uluç ÖZÜLKER

77. BE Ömer ALTUĞ

78. BE Mehmet Ali İRTEMÇELİK

79. BE Ahmet ARDA  

80. Başkonsolos Alev SELAMOĞLU

81. BE Kaya TÜRKMEN

82. BE Doğan AKDUR

83. BE Kadir Hidayet ERİŞ

84. BE Osman ULUKAN

85. BE Koray TAYGAY

86. BE Taner BAYTOK

87. BE Güner ÖZTEK

88. BE Şule SOYSAL

89. BE Veka İNAL

90. BE Naci SARIBAŞ

91. BE Temel İSKİT

92. BE Bilge CANKOREL

93. BE Adnan BAŞAĞA

94. BE Gün GÜR

95. BE Onur ÖYMEN

96. BE Ferhat ATAMAN

97. BE Şükrü ELEKDAĞ

98. BE Ercüment Ahmet ENÇ

99. BE Naci AKINCI

100. BE Kemal GÜR

101. BE Ünal MARAŞLI

102. Başkonsolos Ayşe Esen ÖĞÜT

103. Başkonsolos Gönül DALYANOĞLU

104. BE Vefahan OCAK

105. BE Ünal ÜNSAL

106. BE Bahattin GÜRSÖZ

107. Direktör (BM) Üner KIRDAR

108. BE Tomur BAYER

109. BE Erdoğan AYTUN

110. BE Erdinç ERDÜN

111. BE Nazım DUMLU

112. BE Uğur ERGUN

113. BE Haluk ILICAK

114. BE A. Hakan OKÇAL

115. BE Erdoğan İŞCAN

116. BE Erhan YİĞİTBAŞIOĞLU

117. be Önder ALAYBEYİ

118. BE İlhan YİĞİTBAŞIOĞLU

119. BE Kenan TEPEDELEN


120. BE Mithat RENDE

121. BE Burhan ANT

122. BE Erkan GEZER

123. BE Hüseyin PAZARCI

124. BE Şakir FAKILI

125. BE Hüseyin ÇELEM

126. BE Özdem SANBERK


Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget