Garip Bir Durum! - Gündüz Akgül

Değiştirilerek kabul edilen Anayasa’ya aykırı bu hükümler yürürlükte iken uyulmaması, hukuku yok saymak ve yaptım oldu hukukunu uygulamaktır.Hukuk çelişkileriyle dolu bu duruma ne denir?

Garip Bir Durum! - Gündüz Akgül
Anayasasında hukuk devleti olduğu yazılı olan devlet, hukukun evrensel ilkelerine uymak zorundadır.
Aksi halde hukuk devleti niteliğini kaybeder.
TBMM tarafından kabul edilen ve 16 Nisan 2017 tarihinde halkoyuna sunulan anayasa değişikliği, beraberinde birçok tartışma getirmekle birlikte kabul edildi.
Bu değişiklikle parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı dediğimiz aslında dünyada örneği bulunmayan Başkanlık sistemine geçildi.
Kabul edilsin veya edilmesin, bu değişikliğin gerekleri yerine getirilirken mutlaka hukuk kuralları içinde hareket edilmesi ve bu kuralların eksiksiz uygulanması gerekmektedir.
Değişiklikle Anayasanın 101 maddesinin son fıkrasında yazılı “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” tümcesi yeni metinden çıkarılarak, Cumhurbaşkanının varsa partisine üye olabileceği olanağı sağlanmıştır.
Bu hükme dayanarak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, önceki partisi AKP’ye yeniden üye olmuş ve yapılan Kurultayda da parti Genel Başkanlığına seçilmiştir.
Yapılan değişikliğe göre buraya kadar herhangi bir ters durum yoktur.
Yasaların,  Anayasaya aykırı olamayacağı hukukun temel ve vazgeçilmez ilkesidir.
Bu nedenle Anayasa değiştirilirken, buna paralel olarak değişen Anayasa hükümleriyle çelişen yasalarında hemen değiştirilmesi veya hemen değiştirilmiyorsa değiştirtilene kadar çelişik hükümlerin uygulanmaması gerekmektedir.
Böyle bir durum söz konusu mu?
Birlikte bakalım.
Değişen Anayasa metnine göre Cumhurbaşkanı partili olabiliyor ve oldu.
Ancak hala yürürlükte olan 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Yasasının 4/5 maddesi, “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.” Demektedir.
Bu madde değiştirilerek Anayasaya uygun hale getirildikten sonra Cumhurbaşkanının partisine üye olması gerekirken, bu yapılmamıştır.
Keza, Anayasa değişikliği sırasında Cumhurbaşkanın andı ile ilgili Anayasanın 103 maddesinde değişlik yapılmamış, Sayın Cumhurbaşkanı bu maddeye göre ant içerken, “…….üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.” Diyerek tarafsız kalacağını söylemiştir.
Değiştirilerek kabul edilen Anayasa’ya aykırı bu hükümler yürürlükte iken uyulmaması, hukuku yok saymak ve yaptım oldu hukukunu uygulamaktır.
Buda, hukuk devletiyiz savında bulunanların inandırıcılığını zayıflatmaktadır.
Hukuk çelişkileriyle dolu bu duruma ne denir?
Yanıtı yazının başlığında…

26.05.2017
Gündüz AKGÜL 
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget