Ysk Başkan ve Üyeleri Suç İşliyorsunuz - Güner Yiğitbaşı

Ysk Başkan ve Üyeleri Suç İşliyorsunuz - Güner Yiğitbaşı
Daha önce de yazdık, Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine son kez sesleniyoruz, tarafsızlığını, partilerüstü'lüğünü yitiren, tüm devlet imkanlarını kullanarak, hergün bir başka yerde seçim meydanlarına çıkıp, AKP Genel Başkanı gibi siyasi mitingler düzenleyerek AKP lehine nutuk atıp propaganda yapan ve yapmaya devam eden, AKP'nin propagandasını yapmakla da yetinmeyerek, karşı atakla tüm muhalefet partilerinin seçim projelerini, liderlerini eleştiren ve kötüleyen, açıkça seçimlerde muhalefete destek olunmamasını talep eden  Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'e tarafsız olması gerektiğini ve bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatıp gerekli önlemleri almamak suretiyle, Anayasanın 79. maddesiyle sizlere tanınan, seçimlerin güvenliğini ve dürüstlüğünü temin etme görevininizi bilerek ve isteyerek savsaklayıp, kötüye kullanarak, açıkça suç işliyorsunuz ve ülkenin demokratik geleceği için hayati önem taşıyan 7 Haziran seçimlerine Tayyip Bey tarafından karıştırılan fesat'a açıkça göz yumduğunuz için, dürüst ve eşit koşullarda yapılmayacak olan 7 Haziran seçimleri nedeniyle,ülke demokrasisinin ileride başına gelmesi muhtemel tüm kötülüklerden, birinci derecede sizler sorumlu olacaksınız.

Unutmayınız; Anayasamızın 79. maddesi, yoruma dahi gerek bırakmayacak netlikte bir kural içermeketdir. Bu kurala göre; seçimlerin genel yönetim ve denetimi, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün yolsuzluklar, şikayet ve itirazların incelenerek karara bağlanmasından, kısacası, seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde yürütülmesinin yönetiminden ve denetiminden Yüksek eçim Kurulu olarak sizler sorumlu ve görevlisiniz.

Anayasada yer alan ve Cumhurbaşkanının sorumsuz olduğunu öngören kural, namusu ve vicdanı üzerine yapmış olduğu tarafsızlık ve partilerüstü kalma ve Anayasaya sadakat  yeminine sadık kalacağı farz edilen, Anayasaya ve yasalara saygılı tarafsız Cumhurbaşkanları için getirilen bir kural olup, Anayasa koyucunun, bu kuralları açıkça ihlal edecek pervasız  bir cumhurbaşkanının iş başına gelmesinin imkansız olduğunu düşünerek, cumhurbaşkanlarının anayasal ve saygın kişiliklerine ve tarafsız görev anlayışlarına güvenerek, cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesini benimsemiştir.

Cumhurbaşkanlarının sorumsuzluğu kuralı, anayasa hükümlerini hiçe sayarak tamamen keyfi bir tutum içine giren, tarafsızlığını, partilerüstü'lüğünü ve anayasaya sadakat yeminlerini ihlal ederek, bir siyasi parti lideri gibi iktidar partisi lehine meydanlara çıkarak propaganda mitingleri yapan cumhurbaşkanlarının, Yüksek Seçim Kurulu tarafından uyarılarak, gerekli önlemlerin alınmasına asla engel değildir.

Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi; Tayyip Bey'in, sorumsuzca Anayasayı ayaklarının altına almasına olanak sağlayamaz. Sorumsuzluk, keyfiliğin gerekçesi olamaz. Demokrasilerde keyfilik değil, kurallara uymak esastır.

Anayasada yer alan Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi; makro olarak ele alınarak, Anayasanın herkes tarafından uyulması zorunlu olan bütünü içinde değerlendirilmelidir.

Yüksek Seçim Kurulu; kendisini, Anayasamızda yer alan, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir, herkes kanun önünde eşittir,Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde yürütülmesinin yönetiminden ve denetiminden sorumludur,Anayasa hükümlerinin tümü herkes için bağlayıcıdır kuralları ile bağlı hissetmemekte midir? Yüksek Seçim Kurulu, kendisini sadece Anayasada yer alan cumhurbaşkanı sorumsuzdur kuralı ile mi bağlı hissetmektedir?

Yüksek Seçim Kurulunun; tarafsızlığını yitiren ve seçimlerin eşit ve dürüst bir şekilde yapılmasını engelleyen tutum sergileyen Tayyip Bey'in uyarılması ve engellenmesi konususnda, kendisine muhalefet partilerince yapılan müracaatları ret ettiği kararlarına baktığımızda; Yüksek Seçim Kurulunun, anayasayı, mikro düzeyde ve sadece cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi açısından değerlendirdiğini, Anayasayı, herkes için bağlayıcı olan tüm kuralları ile makro düzeyde değerlendirmediğini, daha ziyade cezai sorumluluğu içeren, cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesini, gözünde büyüterek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, bu tek maddeye indirgediğini görüyor ve Yüksek Seçim Kurulunun bu kısır ve ürkek tavrından dolayı, bir hukukçu olarak üzülüyoruz.

28/05/2015
Güner YİĞİTBAŞI
İzmir Barosu Üyesi Avukat

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget