Yargımızın içler acısı hali bu işte!...

Yargımızın içler acısı hali bu işte!...
Sizlere, başka hiçbir yorum eklemeden, bir müvekkilimiz adına yapmış olduğumuz, tahliye talebinin reddine ilişkin karara yönelik itiraz dilekçemizi, gizliliğe riayet adına, mahkeme, dosya ve sanığın kimlik bilgilerine ilişkin bölümleri boş bırakarak, aşağıda aynen sunuyoruz. Bakalım sizler nasıl değerlendireceksiniz. Yorumlarınızı bekliyorum.

Güner Yiğitbaşı

23/05/2018 
Güner YİĞİTBAŞI (AV.........................
   .......................
   ......................  )
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(    ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                  (               )


DOSYA NO                           : ( ....................)

SANIK                                   : .........................Kapalı Cezaevinde TUTUKLU

VEKİLİ                                  : (Av. .................................)

SUÇ                                        : (.......................)

TUTUKLANMA TARİHİ      : (.......................)

TALEP KONUSU                   : Vekili olduğumuz ..............nin; ...../05/2018 tarihinde dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda hakkında verilen TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA yönelik, (.....)Ağır Ceza Mahkemesinin, ..../05/2018 tarih ve 2018/.....Esas sayılı kararına ilişkin itiraz başvurumuzu içeren dilekçemizin sunulmasıdır.

KARARIN TEBLİĞİ TAR.    :  Karar, resmen tarafımıza tebliğ edilmemiş olup, ..../05/2018 tarihinde UYAP'ta  görülmüş ve bir örneği alınmıştır.

İTİRAZIMIZIN NEDEN
LERİ                                        :

1-Dosyaya sunulu önceki itiraz ve tahliye dilekçelerimizde geniş olarak açıkladığımız hukuki nedenler, iş bu itiraz başvurumuz için de aynen geçerlidir. O dilekçelerimizde belirttiğimiz gibi, müvekkilim açısından tutuklamanın ön şartı olan kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyan yeterli hukuki delil yoktur.

2-Tahliye talebinin reddine ve müvekkilin tutukluluk halinin devamına ilişkin ..../05/2018 tarihli kararda belirtilen gerekçeler, yasal ve hukuken geçerli gerekçeler değildir.

3-Müvekkil ...............'nin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması, müvekkil hakkında tutuklama nedenlerinin varlığına kanıt olamaz. Yasa, burada hakime taktir yetkisi veren ve kesin olmayan bir karine getirmiştir. Bu hükme dayanarak, sanığın özel ve somut koşullarına ve dosya içeriği delillere bakmadan, kayıtsız ve şartsız katalog suçun varlığı gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına karar verilemez. Hakim; katalog suçlarda dahi, somut olaya, dosyaya ve sanığın somut ve özel koşullarına göre, taktir yetkisini serbestçe kullanabilecektir. Unutulmamalıdır ki; asıl olan tutuksuz yargılanmaktır ve bizim hukuk asistemizde mecburi tutuklama yoktur. Tutuklamanın tüm yasal koşulları bulunsa dahi, hakime şüpheli veya sanığı tutuklamama yetkisi tanınmıştır. Yasamız hakimlerimize güvenmiştir.

4-Mahkemenin, karar gerekçesinde yer verdiği; ”Yargılama sonucu kesinleşmiş hükümle sübut bulması halinde, kişi ve toplum için yaratmış olacağı tehlikenin büyüklüğü, kovuşturma konusu eylem için yasada öngörülen hapis cezasının miktarı ve sanığın tutuklu kaldığı süreler” sanığın tutukluluk halinin devamı kararının yasal ve hukuki haklı gerekçeleri olamaz.

5-Ceza Muhakemesi Yasamızın tutuklamayı düzenlediği ilgili maddelerinde, böyle tutuklama nedenleri bulunmamaktadır. Bu mahkemenin hayal gücünün fazlalığını göstermekte olup, ceza hukukunda öngörü ve hayal gücünün yeri yoktur. Biz buradan mahkeme heyetine soruyoruz, yargılama sonucu, sanığın eyleminin kesinleşmiş hükümle sübut bulması halinde, kişi ve toplum için yaratmış olacağı tehlikenin büyüklüğünü ön görüyorsunuz ve adeta ihsası rey anlamına gelecek şekilde, toplum adına tetikçilik yapıyorsunuz da, yargılama sonucu kesinleşmiş hükümle sanığın beraat etmesi halinde, sanığın masum olarak, hiç yere ve uzun süre özgürlüğünden mahrum kalmasının, yargıya olan güven ve saygıyı, kamu vicdanını yerle bir ederek, adalet için yaratacağı tehlikenin büyüklüğünü niçin öngörüp düşünemiyorsunuz, birileri sizlere engel mi çıkarıyor?

 6-İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı, yargının bağımsız olduğu hukuk devletlerinde, kişi hak ve özgürlükleri, toplumdan daha önceliklidir. Haksız bir şekilde bir sanığı tutuklamak ve mahkum etmektense, birden ziyade gerçek suçlu tutuksuz yargılanarak cezasız kalsın görüşünün temel alındığı gerçek demokrasilerde yargıya hakim olan; yargılama sonucu kesinleşmiş hükümle sanığın beraat etmesi halinde, sanığın masum olarak, hiç yere ve uzun süre özgürlüğünden mahrum kalmasının, yargıya olan güven ve saygıyı yerle bir ederek, adalet için yaratacağı tehlikenin büyüklüğü endişesi, bizim yargımız için niçin geçerli değildir?

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;
                                                   Vekilliğini yaptığımız müvekkil sanık........ hakkında mahkemenizce verilen tutukluluk halinin devamına ilişkin karar, yeniden gözden geçirilip incelenerek,   /05/2018 tarihli önceki kararınızın değiştirilerek, müvekkil .........'nin, bihakkın veya hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine (salıverilmesine) karar verilmesini, itirazımızın yerinde görülmemesi halinde, iş bu itiraz başvurumuzun, itirazı incelemeye yetkili olan (...........) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesini, bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim....../05/2018

                                                                Avukat.............................
                                                                Sanık.............................Vekili

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget