Farkına varmadan satmışlar

ÖİB tarafından yapılan ihale sonucu, Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’deki yüzde 56 oranındaki kamu payı Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye

Farkına varmadan satmışlar
Türkiye Şeker Fabrikaları'nın 113 dönümlük arazi, "farkında olmadan", Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca (ÖİB) AKP'li Vahit Kiler'e satıldı. Daha sonra arazinin Kütahya Şeker A.Ş. varlıkları içinde unutulduğunu ortaya çıktı.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), tapusu Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait olan 113 dönümlük arazinin, “farkında olmadan”, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) AKP’li Vahit Kiler’e satılan Kütahya Şeker A.Ş. varlıkları içinde unutulduğunu ortaya çıkardı. Tapu kayıtlarına karşın, ÖİB arazinin gerçek sahibinin Kütahya Şeker olduğunda ısrar ederken, YDK arazinin Türkşeker’e iade edilmesini istedi.  Unutulan satış, YDK’nın 4 Kasım 2010’da kabul ettiği “Türkiye Şeker Fabrikaları 2009 Yılı Raporu”nda şöyle yer aldı:
AKP’li Kiler’e satış

ÖİB tarafından yapılan ihale sonucu, Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’deki yüzde 56 oranındaki kamu payı Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 30.9.2004 tarihinde satılmıştır.


ÖİB tapuyu kontrol etmemiş

ÖİB, Kütahya Şeker Fabrikası bilgilerine dayanarak tanıtım dökümanı hazırlamış, fabrika 112.907 m2 arsanın tapusunu Türkşeker’e ait olduğunun farkında olmadığı için kendi varlıkları arasında göstermiş ve arsalar tanıtım dökümanı içinde yer almıştır.

Türkşeker tapusunun farkında değilmiş

Türkşeker de, bağlı ortaklığı olan Kütahya Şeker’in yüzde 56 hissesine sahip olduğundan ve fabrika kendisine bağlı olarak çalıştığı için fabrika varlıklarının ayrıntılı olarak incelenmesine ihtiyaç duymamış; arsalarının tapusunun kendisine ait olduğundan da ancak tapu devir işleminden sonra, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yazısıyla haberdar olmuştur.


Torunlar yasaya aykırı üstüne geçirdi

Hisse satış tarihinde, arsalar yüzde 56 hissenin içindeymiş gibi işlem görmüş ve alıcı firma 20.5.2005 tarihinde arsaları; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 24.8.2007 tarihli yazısında belirtildiği üzere, mülkiyet sahibi olan Türkşeker’in yazılı rızası olmadan Medeni Kanun hükümlerine aykırı olarak Kütahya Şeker Fabrikası adına tescil ettirmiştir.   

Kadastro ‘işlem yolsuz tescil’ dedi

Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü, genel müdürlüğüne gönderdiği 18.7.2007 tarihli yazıda “Türkşeker adına kayıtlı olan taşınmazın tashih talebinin Türkşeker veya ÖİB’nin talebine istinaden yapılması gerektiği, Kütahya Şeker Fabrikası’nın talebe ilişkin tasarruf yetki belgesi olmadığı, bu nedenle 20.05.2005 tarih ve 3130 yevmiye numarası ile Kütahya Şeker Fabrikası adına tashihen tescil edilen işlemin yolsuz tescil olduğu” tespitinde bulundu.


ÖİB kendini savunuyor

ÖİB’nin konuyla ilgili açıklaması 23.6.2010’da yapılan KİT Komisyonu tutanağında “Konuyla ilgili Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü’nün 27 Ocak 2010 tarihli yazısında, inceleme sonucu taşınmazın gerçek malikinin Kütahya Şeker olduğu belirtildiğinden hakkında yapılacak bir işlem kalmadığı” şeklinde yer almıştır.

Tapular yok sayıldı

Tapu Kadastro tarafından yapıldığı belirtilen inceleme sonucu oluşan görüş; aynı genel müdürlüğün bir birimince yasaya aykırı olarak yapılan tescil işleminin sonuçlarını ortadan kaldırmakta, arazinin malikini gösteren tapuları yok saymaktadır. Türkşeker’e ait tapular geçersiz ise bu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından net olarak belirtilmelidir.


ÖİB açıkça rıza göstermiyor
Eylül 2010 itibarıyla ÖİB’nin tescil işlemine rıza göstermesi yönünde herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür.

Arsaları geri alın

Mülkiyeti Türkşeker’e ait olan, yeterli inceleme yapılmadan hazırlandığı için Kütahya Şeker’in özelleştirilmesine ilişkin tanıtım dökümanında yer verilen ve hisse devrinden sonra yasa hükümlerine uyulmadan Kütahya Şeker adına tescil edilen arsaların, Türkşeker varlıkları içine alınması için gerekli hukuki işlemlerin yapılması önerilir. önderilmem sendikal çalışmalarımı engellemeye yönelik bir sürgündür” dedi.
Etiketler:

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget